Національний план дій по зменшенню викидів СО2 в атмосферу/ National Action Plane

Глобальна угода досягнута на 37-й сесії Асамблеї Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) про створення стандарту, а саме Плану дій щодо зменшення викидів СO2 в країнах-членах (далі – План дій). Цей План дій дозволить показати конкретні добровільні заходи, які країна має намір вжити для зменшення викидів СO2 і внести внесок в покращення цілей встановлених Асамблеєю. Плани природоохоронних заходів допоможуть державі визначити найбільш доцільні заходи по скороченню викидів від міжнародної авіації. Водночас План дій є практичним засобом для держави надавати до ІСАО інформацію про свою діяльність щодо заходів спрямованих на скорочення викидів СО2 в міжнародній цивільній авіації.

Державіаслужбою розроблено План дій по зменшенню викидів СО2 в атмосферу згідно 37-ї сесії Асамблеї ІКАО на основі даних діяльності авіаційних підприємств України та статистичних даних щодо витрати палива та емісії СО2 які знаходяться в Національному кадастрі Рамкової Конвенції ООН та Міністерстві екології та природних ресурсів України. Відповідно до Резолюцій 38-ї та 39-ї сесій Асамблеї ІСАО План дій було оновлено та розміщено на офіційному сайті Державіаслужби та ІСАО.

Навіщо розробляти Національний план дій щодо скорочення викидів СО2?

  • краще розуміння прогнозів викидів СО2 у міжнародній авіації;
  • поглиблення співпраці між усіма зацікавленими сторонами, які можуть позитивно вплинути на їхні операційні сфери;
  • визначення найбільш відповідних заходів щодо пом’якшення;
  • раціоналізація політики;
  • посилення підтримки та розуміння зацікавлених сторін для прийняття політичних рішень;
  • створення міжгалузевих партнерств;
  • сприяння розвитку потенціалу;
  • множення екологічних наслідків пом’якшувальних заходів;
  • сприяння передачі технологій і визначення потреб у допомозі.