Національний план дій по зменшенню викидів СО2 в атмосферу/ National Action Plan

В рамках 37-ї сесії Асамблеї Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) прийнято рішення про створення стандарту, а саме Плану дій щодо зменшення викидів СO2  в країнах-членах (далі – План дій). Розроблення Плану дій дозволить показати добровільні заходи, які країна має намір вжити для зменшення викидів СO2,  визначити найбільш доцільні заходи по скороченню викидів від міжнародної авіації тим самим зробити внесок в покращення цілей встановлених Асамблеєю. 

Напрацювання в рамках підготовки Плану дій щодо зменшення викидів СO2 є чудовим базисом державам-членам ІСАО для розроблення довгострокової стратегії боротьби зі зміною клімату для сектора міжнародної авіації.  Інформація та заходи представлені в Плані дій, в кінцевому підсумку дають можливість ІСАО узагальнити глобальний прогрес в досягненні цілей, поставлених в Резолюції A37-19 Асамблеї і підтверджених Резолюціями A38-18, A39-2 і A40-18.  Передбачено оновлення державами Плану дій щодо зменшення викидів СO2, щоб ІСАО могло продовжити збір представленої кількісної інформації та використання при формуванні глобальних цілей.

Станом на 2021 рік

120 держава добровільно представила свій План дій в ІСАО, в тому числі і Україна.

Державіаслужбою розроблено План дій по зменшенню викидів СО2 в атмосферу згідно 37-ї сесії Асамблеї ІСАО на основі даних діяльності авіаційних підприємств України даних щодо витрати палива та емісії СО2. Відповідно до Резолюцій 38-ї, 39-ї та 40-ї сесій Асамблеї ІСАО План дій було оновлено та розміщено на офіційному сайті Державіаслужби та ІСАО.