Пропозиція щодо видання Директиви льотної придатності для двигунів Д-18Т серії 3 з проведення разової перевірки дисків 2 ст. компресора середнього тиску.

Державіаслужбою планується випуск директиви льотної придатності для двигунів Д-18Т серії 3, з метою перевірки дисків другої ступені компресора середнього тиску. Проект ДЛП розміщується для розгляду організаціями, що мають відношення до двигунів Д-18Т серїі 3. Перейти до проекту