Електронне звернення громадян

Просимо звернути УВАГУ!
Звернення повинно відповідати вимогам статті 5 Закону України
«Про звернення громадян», зокрема, бути підписано заявником (заявниками) із
зазначенням дати.
Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається
заявнику з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня
його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті
7 Закону України «Про звернення громадян».
Телефон для довідок: +38 (044) 351 55 80.
1 Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не
вимагається. Електронне звернення може бути виготовлене за допомогою оргтехніки у вигляді
сканованої копії чи фотографії (у тому числі із відображенням підпису заявника).

Дозволені формати: jpg, gif, pdf, png, word.