Наказ Державіаслужби від 26.04.2019 №529 Про затвердження Авіаційних правил України, Частина 21 «Сертифікація повітряних суден, пов’язаних з ними виробів, компонентів та обладнання, а також організацій розробника та виробника» АПУ‑21(Part‑21) (базуються на Регламенті Європейської комісії від 03 серпня 2012 року (ЕU) № 748/2012)

Авіаційні правила України АПУ-21(Part-21) (чинні з 27 червня 2019 року)

Наказ від 28.12.19 №1847 Про внесення змін до АМС

Наказ від 14.08.2019 №1042 Про затвердження прийнятних методів відповідності (АМС) та керівного матеріалу (GM) до Авіаційних правил України, Частина 21 «Сертифікація повітряних суден, пов’язаних з ними виробів, компонентів та обладнання, а також організацій розробника та виробника» АПУ-21(Part-21)

AMC та GM до АПУ-21(Part-21) (чинні з 28 грудня 2019 року)

Наказ Державіаслужби від 08.10.2019 № 1360 Про визначення застосовних вимог для сертифікації (Certification Specifications-CS)

Додаток до наказу Державіаслужби від 08.10.2019 №1360

Авіаційні правила 23

Авіаційні правила 25

Авіаційні правила 27

Авіаційні правила 29

Авіаційні правила 33

Авіаційні правила 35

Авіаційні правила ВД

AMC 20-6 Ukr

 

PR AIR.A-005 Видання 01_Ревізія 00 від 14.11.2019

Процедура PR AED-089 Видання спеціальних вимог льотної придатності

Додаток 1 до Форми AA 0034-01 UA-TSOA

Інструкція до Форми AA 0034-01 UA-TSOA

Форма AA 0034-01 UA-TSOA

FO.0042_02 TC 0030-03 TC 0031-03 TC 0032-03 TC 0033_3

TC-0036

F50-001 POA F51-001 POA F60-000 POA Форма 4 DОА-000 Форма 4 РОА-000 Форма DOA.00080-00 Форма DOA.00081-00 Форма DOA.00082-00 Форма АDOA.00008 Форма АDOA.00009 Форма РОА.00009-001 Форма РОА.00015-001 Чеклист DOA

Форма 38 Заявки на передачу Сертифіката типу/Обмеженого сертифіката типу/Додаткового Сертифікату типу


Наказ Державіаслужби від 06.03.2019 № 286 Про затвердження Авіаційних правил України «Підтримання льотної придатності повітряних суден та авіаційних виробів, компонентів і обладнання та схвалення організацій і персоналу, залучених до виконання цих завдань» (Регламент Європейської Комісії від 26 листопада 2014 року (EU) № 1321/2014)

Авіаційні правила України_Підтримання льотної придатності повітряних суден та авіаційних виробів, компонентів і обладнання та схвалення організацій і персоналу, залучених до виконання цих завдань

  
 

Наказ Державіаслужби від 27.06.2019 № 809_Про затвердження процедур до додатків 1-5 до Авіаційних правил України_Підтримання льотної придатності повітряних суден та авіаційних

Прийнятні методи відповідності (AMC) та керівний матеріал (GM) до Авіаційних правил України_Підтримання льотної придатності повітряних суден та авіаційних виробів_компонентів

 
   
   
  

PR.CoA.A-001_Видача сертифікатів льотної придатності відповідно до глави Н Авіаційних правил України-Частина 21 (Part-21)-вид. 2 рев. 0

PR.CoA.A-002 Видача сертифікатів перегляду льотної придатності відповідно до статті М.В.902 Правил підтримання льотної придатності (Part-M)_вид. 1 рев. 0

PR CoA.A-004 « Видача дозволів на бортові радіостанції цивільних повітряних суден»
PR CoA.A-005 «Видача дозволів на виконання польотів для цілей польоту, що зазначені в 21.А.701(а) (1)-(14) АПУ-21 (Part-21)»
PR CoA.A-006 «Видача дозволів на виконання польотів для некомерційної льотної діяльності згідно з 21.А.701(а)(15) АПУ-21 (Part-21)»
PR CoA.A-007 «Схвалення умов польоту та видачі дозволів на виконання польотів повітряних суден аматорської конструкції для некомерційної льотної діяльності згідно з 21.А.701(а) АПУ-21 (Part-21)»

PR.CoA.A-008_Видача експортних сертифікатів льотної придатності відповідно до глави L Авіаційних правил України_Частина 21 (Part 21)_вид. 2 рев. 0

PR CoA.А-013. Подача рекомендації для отримання сертифіката льотної придатності; обмеженого сертифіката льотної придатності; сертифіката перегляду льотної придатності та експортного сертифіка

Форма Рекомендації компетентному органу

 Правила видачі свідоцтв персоналу з ТО (Втрачає чинність з 30 червня 2020 року)
Додаток 3 до Авіаційних правил України «Підтримання льотної придатності повітряних суден та авіаційних виробів, компонентів і обладнання та схвалення організацій і персоналу, залучених до виконання цих завдань» (Набирає
чинності з 30 червня 2020 року)
  
 

Зміни до МР до Part-66 від 29.10.2019

Зміни до МР (Part-66) від 13.03.2019 №314
Зміни до МР (Part-66) від 13.03.2019 №309
Зміни до МР (Part-66) від 03.12.2013
Зміни до МР (Part-66) від 09.01.2013
Зміни до МР (Part-66) від 22.10.2015
Зміни до МР (Part-66) від 28.01.2016
Методичні рекомендації щодо видачі свідоцтв персоналу з ТО

 
  

Звіт про конвертацію національних кваліфікацій_ПС більше 5700
Звіт про конвертацію національних кваліфікацій_ПС до 5700

PR AML.A-002 issue 2 rev 1 12.12.2019 (Проц-ра прям схв-ня курсу під-ки на тип ПС)

PR AML.A-001 Сертифікація персоналу з технічного обслуговування повітряних суден (Part-66) вид 2 рев 2

Правила схвалення організацій з підготовки до ТО (Втрачає чинність з 30 червня 2020 року)
Додаток 4 до Авіаційних правил України «Підтримання льотної придатності повітряних суден та авіаційних виробів, компонентів і обладнання та схвалення організацій і персоналу, залучених до виконання цих завдань» (Набирає
чинності з 30 червня 2020 року)
  
  Методичні рекомендації щодо схвалення організацій з підготовки до ТО 
  

PR AMTO.A-001 Схвалення організацій з підготовки до технічного обслуговування issue 3 dated 02.09.2019

PR AMTO.В-001 Розробка Керівництва організації з підготовки до технічного обслуговування (Part-147) issue 3 dated 02.09.2019

PR AMTO.В-002 Інструктивний матеріал щодо оцінювання кваліфікації та компетентності інструкторів, екзаменаторів, спостерігачів та експертів з оцінювання практичних навичок issue 1 dated 02.09.2019

PR AMTO.В-003 Базова підготовка та підготовка на тип ПС issue 1 dated 02.09.2019


Технічні вимоги та адміністративні процедури щодо видачі свідоцтв та сертифікатів диспетчерів управління повітряним рухом

Прийнятні методи визначення відповідності (АМС)» та інструктивний матеріал (GM), що розяснює положення Авіаційних правил України «Технічні вимоги та адміністративні процедури щодо видачі свідоцтв та сертифікатів диспетчерів управління повітряним рухом»

Авіаційні правила України «Загальні вимоги до медичної сертифікації штурманів, бортінженерів, бортрадистів та бортоператорів»

Заявка на отримання/ внесення змін до сертифіката авіаційного медичного центру

Заявка на отримання / внесення змін до сертифіката авіаційного медичного експерта

 

JAR-FCL 2 AME GM
Додаток IV до
Авіаційних правил України «Технічні вимоги та адміністративніпроцедури для
льотних екіпажів цивільної авіації» (пункт 1 розділу І) ЧАСТИНА MED – PART
MED

Наказ Державної
авіаційної служби України від 12.03.2018 р. № 220 «Про затвердження
процедур до додатків І-VII Авіаційних правил України «Технічні вимоги та
адміністративні процедури для льотних екіпажів цивільної авіації» у виді
прийнятних методів відповідності (АМС) та інструктивного метеріалу (GM)

Наказ Державної авіаційної
служби України від 20.07.2017 р. № 565 «Про затвердження Авіаційних правил
України «Технічні вимоги та адміністративні процедури для льотних екіпажів
цивільної авіації

Авіаційні
правила України «Технічні вимоги та адміністративні процедури для льотних
екіпажів цивільної авіації

Процедури до додатків І-VII Авіаційних правилУкраїни «Технічні вимоги та адміністративні процедури для льотних екіпажів цивільної авіації» у виді прийнятних методів відповідності (АМС) та інструктивного метеріалу (GM) 

Положення про використання повітряного простору України (постанова Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 №954).pdf

Посилання на сайт

Наказ Державіаслужби, Міноборони від 11.05.2018 № 430/210 «Про затвердження Авіаційних правил України «Правила використання повітряного простору України»

Посилання на сайт

Авіаційні правила України Загальні правила польотів у повітряному просторі України (спільний наказ Державіаслужби та Міноборони від 06.02.2017 №66/73)

Посилання на сайт

Авіаційні правила УкраїниПравила організаціїпотоків повітряного руху (наказ Державіаслужби від 20.07.2016 №567)

Посилання на сайт

Класифікація повітряного простору обслуговування повітряного руху України (наказ Мінінфраструктури від 10.12.2013 №1009)

Посилання на сайт

Правила польотів цивільних повітряних суден у повітряному просторі України (наказ Мінінфраструктури від 28.10.2011 №478)

Посилання на сайт

Наказ Державіаслужби від 16.04.19 №475 Авіаційні правила України “Обслуговування повітряного руху”

 

Правила виконання польотів та обслуговування повітряного руху в повітряному просторі України зі скороченим мінімумом вертикального ешелонування (наказ Мінтрансу від 11.01.2002 №9)

Посилання на сайт

Правила надання повідомлень щодо обслуговування повітряного руху (наказ Мінінфраструктури від 28.05.2012 №277)

Посилання на сайт

Правила ешелонування під час обслуговування повітряного руху(наказ МТЗУ від 29.09.2010 №714)

Посилання на сайт

Правила обслуговування повітряного руху з використанням систем спостереження (наказ Мінінфраструктури від 07.11.2011 №521)

Посилання на сайт

Правила ведення радіотелефонного зв’язку та фразеологія радіообміну в повітряному просторі України(наказ МТУ від 10.06.2004 №486)

Посилання на сайт

Правила обслуговування повітряного руху на цивільних аеродромах України (наказ МТЗУ від 23.06.2010 № 383)

Посилання на сайт 

 


Наказ Державної авіаційної служби України від 07.08.2019 № 1017 «Про затвердження Авіаційних правил України «Правила охорони повітряних суден та інших важливих об’єктів цивільної авіації, забезпечення контролю доступу до них»

№ 804 Про затвердження правил проведення службового розслідування АНВ в діяльність ЦА

№ 1339 Правила сертифікації технічних засобів захисту ЦА від АНВ

№ 329 Програма контр якості безпеки авіаційних суб’єктів

№ 397 правила сертиф САБ (зі змінами)

№ 399 Інструкція забезпечення АБ за межами України

№ 508 Програма підготовки персоналу з АБ

Наказ №322 від 15.03.2019 Інструкція з організації та здійснення контролю на безпеку в аеропортах України

№ 143 Забезпечення АБ країнах нестабільним становищем

№ 188 Полож про САБ авіаційного суб’єкта

№ 199 Інсрукцяпро порядок перевезення зброї та боєприпасів пасажирськими рейсами авіаційного транспорту

№ 936 Прав сертї НТЦ з підготовки персоналу з АБ (зі змінами)

Про внесення змін до деяких наказів Державіаслужби (№ 397, 936)