Наказ Державіаслужби від 26.04.2019 №529 Про затвердження Авіаційних правил України, Частина 21 «Сертифікація повітряних суден, пов’язаних з ними виробів, компонентів та обладнання, а також організацій розробника та виробника» АПУ‑21(Part‑21) (базуються на Регламенті Європейської комісії від 03 серпня 2012 року (ЕU) № 748/2012)

Авіаційні правила України АПУ-21(Part-21) (чинні з 27 червня 2019 року)

Наказ від 14.08.2019 №1042 Про затвердження прийнятних методів відповідності (АМС) та керівного матеріалу (GM) до Авіаційних правил України, Частина 21 «Сертифікація повітряних суден, пов’язаних з ними виробів, компонентів та обладнання, а також організацій розробника та виробника» АПУ-21(Part-21)

AMC та GM до АПУ-21(Part-21) (чинні з 14 серпня 2019 року)

Наказ Державіаслужби від 08.10.2019 № 1360 Про визначення застосовних вимог для сертифікації (Certification Specifications-CS)

Додаток до наказу Державіаслужби від 08.10.2019 №1360

Авіаційні правила 23

Авіаційні правила 25

Авіаційні правила 27

Авіаційні правила 29

Авіаційні правила 33

Авіаційні правила 35

Авіаційні правила ВД

AMC 20-6 Ukr

 

PR AIR.A-005 Видання 01_Ревізія 00 від 14.11.2019

Процедура PR AED-089 Видання спеціальних вимог льотної придатності

Додаток 1 до Форми АА 00034-01 UA TSOA

Інструкція до форми АА 00034-01 UA TSOA

Форма АА 00034-01 UA TSOA

FO.0042_02 TC 0030-03 TC 0031-03 TC 0032-03 TC 0033_3

TC-0036

F50-001 POA F51-001 POA F60-000 POA Форма 4 DОА-000 Форма 4 РОА-000 Форма DOA.00080-00 Форма DOA.00081-00 Форма DOA.00082-00 Форма АDOA.00008 Форма АDOA.00009 Форма РОА.00009-001 Форма РОА.00015-001 Чеклист DOA

Форма 38 Заявки на передачу Сертифіката типу/Обмеженого сертифіката типу/Додаткового Сертифікату типу


Наказ Державіаслужби від 06.03.2019 № 286 Про затвердження Авіаційних правил України «Підтримання льотної придатності повітряних суден та авіаційних виробів, компонентів і обладнання та схвалення організацій і персоналу, залучених до виконання цих завдань» (Регламент Європейської Комісії від 26 листопада 2014 року (EU) № 1321/2014)

Авіаційні правила України_Підтримання льотної придатності повітряних суден та авіаційних виробів, компонентів і обладнання та схвалення організацій і персоналу, залучених до виконання цих завдань

  
 

Наказ Державіаслужби від 27.06.2019 № 809_Про затвердження процедур до додатків 1-5 до Авіаційних правил України_Підтримання льотної придатності повітряних суден та авіаційних

Прийнятні методи відповідності (AMC) та керівний матеріал (GM) до Авіаційних правил України_Підтримання льотної придатності повітряних суден та авіаційних виробів_компонентів

 
   
   
  

PR.CoA.A-001_Видача сертифікатів льотної придатності відповідно до глави Н Авіаційних правил України-Частина 21 (Part-21)-вид. 2 рев. 0

PR.CoA.A-002 Видача сертифікатів перегляду льотної придатності відповідно до статті М.В.902 Правил підтримання льотної придатності (Part-M)_вид. 1 рев. 0

PR CoA.A-004 « Видача дозволів на бортові радіостанції цивільних повітряних суден»
PR CoA.A-005 «Видача дозволів на виконання польотів для цілей польоту, що зазначені в 21.А.701(а) (1)-(14) АПУ-21 (Part-21)»
PR CoA.A-006 «Видача дозволів на виконання польотів для некомерційної льотної діяльності згідно з 21.А.701(а)(15) АПУ-21 (Part-21)»
PR CoA.A-007 «Схвалення умов польоту та видачі дозволів на виконання польотів повітряних суден аматорської конструкції для некомерційної льотної діяльності згідно з 21.А.701(а) АПУ-21 (Part-21)»

PR.CoA.A-008_Видача експортних сертифікатів льотної придатності відповідно до глави L Авіаційних правил України_Частина 21 (Part 21)_вид. 2 рев. 0

PR CoA.А-013. Подача рекомендації для отримання сертифіката льотної придатності; обмеженого сертифіката льотної придатності; сертифіката перегляду льотної придатності та експортного сертифіка

Форма Рекомендації компетентному органу

 Правила видачі свідоцтв персоналу з ТО (Втрачає чинність з 30 червня 2020 року)
Додаток 3 до Авіаційних правил України «Підтримання льотної придатності повітряних суден та авіаційних виробів, компонентів і обладнання та схвалення організацій і персоналу, залучених до виконання цих завдань» (Набирає
чинності з 30 червня 2020 року)
  
 

Зміни до МР до Part-66 від 29.10.2019

Зміни до МР (Part-66) від 13.03.2019 №314
Зміни до МР (Part-66) від 13.03.2019 №309
Зміни до МР (Part-66) від 03.12.2013
Зміни до МР (Part-66) від 09.01.2013
Зміни до МР (Part-66) від 22.10.2015
Зміни до МР (Part-66) від 28.01.2016
Методичні рекомендації щодо видачі свідоцтв персоналу з ТО

 
  

Звіт про конвертацію національних кваліфікацій_ПС більше 5700
Звіт про конвертацію національних кваліфікацій_ПС до 5700

PR AML.A-002 Пряме схвалення курсу підготовки на тип повітряного судна вид 2 рев 0

PR AML.A-001 Сертифікація персоналу з технічного обслуговування повітряних суден (Part-66) вид 2 рев 2

Правила схвалення організацій з підготовки до ТО (Втрачає чинність з 30 червня 2020 року)
Додаток 4 до Авіаційних правил України «Підтримання льотної придатності повітряних суден та авіаційних виробів, компонентів і обладнання та схвалення організацій і персоналу, залучених до виконання цих завдань» (Набирає
чинності з 30 червня 2020 року)
  
  Методичні рекомендації щодо схвалення організацій з підготовки до ТО 
  

PR AMTO.A-001 Схвалення організацій з підготовки до технічного обслуговування issue 3 dated 02.09.2019

PR AMTO.В-001 Розробка Керівництва організації з підготовки до технічного обслуговування (Part-147) issue 3 dated 02.09.2019

PR AMTO.В-002 Інструктивний матеріал щодо оцінювання кваліфікації та компетентності інструкторів, екзаменаторів, спостерігачів та експертів з оцінювання практичних навичок issue 1 dated 02.09.2019

PR AMTO.В-003 Базова підготовка та підготовка на тип ПС issue 1 dated 02.09.2019 

Положення про використання повітряного простору України (постанова Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 №954).pdf

Посилання на сайт

Наказ Державіаслужби, Міноборони від 11.05.2018 № 430/210 «Про затвердження Авіаційних правил України «Правила використання повітряного простору України»

Посилання на сайт

Авіаційні правила України Загальні правила польотів у повітряному просторі України (спільний наказ Державіаслужби та Міноборони від 06.02.2017 №66/73)

Посилання на сайт

Авіаційні правила УкраїниПравила організаціїпотоків повітряного руху (наказ Державіаслужби від 20.07.2016 №567)

Посилання на сайт

Класифікація повітряного простору обслуговування повітряного руху України (наказ Мінінфраструктури від 10.12.2013 №1009)

Посилання на сайт

Правила польотів цивільних повітряних суден у повітряному просторі України (наказ Мінінфраструктури від 28.10.2011 №478)

Посилання на сайт

Наказ Державіаслужби від 16.04.19 №475 Авіаційні правила України “Обслуговування повітряного руху”

 

Правила виконання польотів та обслуговування повітряного руху в повітряному просторі України зі скороченим мінімумом вертикального ешелонування (наказ Мінтрансу від 11.01.2002 №9)

Посилання на сайт

Правила надання повідомлень щодо обслуговування повітряного руху (наказ Мінінфраструктури від 28.05.2012 №277)

Посилання на сайт

Правила ешелонування під час обслуговування повітряного руху(наказ МТЗУ від 29.09.2010 №714)

Посилання на сайт

Правила обслуговування повітряного руху з використанням систем спостереження (наказ Мінінфраструктури від 07.11.2011 №521)

Посилання на сайт

Правила ведення радіотелефонного зв’язку та фразеологія радіообміну в повітряному просторі України(наказ МТУ від 10.06.2004 №486)

Посилання на сайт

Правила обслуговування повітряного руху на цивільних аеродромах України (наказ МТЗУ від 23.06.2010 № 383)

Посилання на сайт 

 


Наказ Державної авіаційної служби України від 07.08.2019 № 1017 «Про затвердження Авіаційних правил України «Правила охорони повітряних суден та інших важливих об’єктів цивільної авіації, забезпечення контролю доступу до них»

№ 804 Про затвердження правил проведення службового розслідування АНВ в діяльність ЦА

№ 1339 Правила сертифікації технічних засобів захисту ЦА від АНВ

№ 329 Програма контр якості безпеки авіаційних суб’єктів

№ 397 правила сертиф САБ (зі змінами)

№ 399 Інструкція забезпечення АБ за межами України

№ 508 Програма підготовки персоналу з АБ

Наказ №322 від 15.03.2019 Інструкція з організації та здійснення контролю на безпеку в аеропортах України

№ 143 Забезпечення АБ країнах нестабільним становищем

№ 188 Полож про САБ авіаційного суб’єкта

№ 199 Інсрукцяпро порядок перевезення зброї та боєприпасів пасажирськими рейсами авіаційного транспорту

№ 936 Прав сертї НТЦ з підготовки персоналу з АБ (зі змінами)

Про внесення змін до деяких наказів Державіаслужби (№ 397, 936)