Обслуговування аеронавігаційною інформацією (AIS)

Обслуговування аеронавігаційною інформацією – процес виконання функцій, пов’язаних із забезпеченням користувачів повітряного простору України своєчасною, точною, повною та оновленою інформацією, що надається в стандартизованих форматах, які дозволяють забезпечити її автоматизовану обробку. Основною функцією якого є встановлення порядку обслуговування аеронавігаційною інформацією та визначення порядку публікації ОПАНІ.

Обслуговування аеронавігаційною інформацією (AIS) / Aeronautical information services (AIS)

 

Обслуговування аеронавігаційною інформацією – процес виконання функцій, пов’язаних із забезпеченням користувачів повітряного простору України своєчасною, точною, повною та оновленою інформацією та динамічне, комплексне управління нею.

Основна функція обслуговування аеронавігаційною інформацією – встановлення порядку обслуговування і управління аеронавігаційною інформацією та визначення порядку публікації продуктів аеронавігаційної інформації.

 

Aeronautical information service is a process of performing functions related to providing the users of airspace of Ukraine with timely, accurate, complete and updated information using dynamic, integrated management.

 

The main function of the aeronautical information service is establishment of the aeronautical information service/management procedure and publication of the aeronautical information products.