Аеронавігаційні карти / Aeronautical charts

Загальні вимоги до карт.

Карта кожного типу повинна містить необхідну інформацію для будь якого етапу польоту з метою забезпечення безпечного і швидкого виконання польоту повітряного судна. Карта кожного типу повинна містить інформацію, що відповідає призначенню карти, і складається з урахуванням аспектів людського фактору, що забезпечують її оптимальне використання. Подання інформації є точним, лаконічним, чітким, таким, що виключає двояке трактування, придатним для читання при всіх нормальних умовах виконання польоту. Подання інформації на карті кожного типу допускає плавний перехід від однієї карти до іншої відповідно до етапу польоту. Умовні позначення і шрифти, що використовуються на аеронавігаційних картах, відповідають вимогам, які визначені Додатком 4 ІCАО «Аеронавігаційні карти» та Doc 8697 ІCАО «Посібник з аеронавігаційних карт». Гама кольорів, розміри шрифтів та умовних позначень використовуються для забезпечення легкого читання та розуміння карти. Географічні координати всіх точок і засобів указуються з точністю, обумовленою положеннями відповідних документів ІСАО і діючими національними регламентуючими документами.

Групи карт.

Група 1. Карти, призначені для використання виключно в цілях планування.
1) карта аеродромних перешкод, тип A (ІСAO);
2) карта аеродромних перешкод, тип В (ІСAO);
3) карта місцевості і перешкод у районі аеродрому (ІСAO) (електронна);
4) карта місцевості для точного заходження на посадку (ІСAO).

Група 2. Карти для використання в польотів між етапами злиту та посадки.
5) маршрутна карта (ІСAO);
6) карта району (ІСAO);
7) карта стандартного вильоту за приладами (SID) (ІСAO);
8) карта стандартного прибуття за приладами (STAR) (ІСAO);
9) карта заходження на посадку за приладами (ІСAO);
10) карта візуального заходження на посадку (ІСAO).

Група 3. Карти призначені для використання під час наземного аеродромного руху ПС.
11) карта аеродрому/вертодрому (ІСAO);
12) карта наземного аеродромного руху (ІСAO);
13) карта стоянки/постановки на стоянку повітряного судна (ІСAO);

Група 4. Карти призначені для візуальної аеронавігації, використання в цілях планування.
14) аеронавігаційна карта мира масштабу 1:1000000 (ІСAO);
15) аеронавігаційна карта масштабу 1:500000 (ІСAO);
16) аеронавігаційна карта дрібного масштабу (ІСAO);
17) карта для прокладки курсу (ІСAO).