Загальні вимоги до аеронавігаційної інформації

Загальні вимоги щодо аеронавігаційних даних і аеронавігаційної інформації передбачають забезпечення підтримки виконання польотів при використанні нових, гнучких процедур щодо повітряного простору України.

  1. Аеронавігаційні дані і аеронавігаційна інформація мають бути однаковими і послідовними на всіх етапах проходження інформації від отримання з різних джерел до розповсюдження.
  2. Аеронавігаційні дані і аеронавігаційна інформація затверджуються Державіаслужбою та публікуються Службою аеронавігаційної інформації (CAI) з чітким посиланням на те, що вони опубліковані за рішенням Державіаслужби.
  3. Аеронавігаційні дані і аеронавігаційна інформація надаються своєчасно, точно, повно, в стандартизованих форматах, що дозволяє забезпечити їх автоматизовану обробку, збереження та пошук.
  4. Аеронавігаційні дані і аеронавігаційна інформація повинні регулярно оновлюватися.
  5. Написання географічних назв на аеронавігаційних картах виконуються латиницею відповідно до української транслітерації, встановленої законодавством України.
  6. Аеронавігаційні дані і аеронавігаційна інформація публікуються у вигляді Об’єднаного пакету аеронавігаційної інформації (ОПАНІ).
  7. Аеронавігаційні дані й аеронавігаційна інформація, що отримані від служб аеронавігаційної інформації інших держав, при розповсюдженні супроводжуються чітким посиланням на те, що вони опубліковані із санкції держави, від якої отримані.
  8. Аеронавігаційні дані і аеронавігаційна інформація, що отримані з інших доступних джерел, за можливості, перевіряються перед розповсюдженням. Якщо така перевірка не проводилась, про це чітко зазначається при розповсюдженні.
  9. Скорочення ІСAO використовується у всіх випадках, коли його застосування виправдане і коли воно полегшує сприйняття аеронавігаційних даних і аеронавігаційної інформації, що розповсюджуються.
  10. Надання аеронавігаційних даних і аеронавігаційної інформації користувачам повітряного простору України здійснюється з урахуванням вимог законодавства про захист інформації та за допомогою таких видів електронного зв’язку:

телефонний зв’язок;
факсимільний зв’язок;
авіаційний фіксований зв’язок;
канал мережі Інтернет.