Перелік службової інформації

До відомостей, передбачених цим переліком, належить інформація, яка не становить державної таємниці та яка створена або знаходиться у володінні, користуванні, розпорядженні Державіаслужби і поширюється відповідно до вимог Інструкції про порядок обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 № 736.

Ці відомості забороняється розголошувати, в усній або письмовій формі передавати стороннім особам (юридичним та фізичним), публікувати у засобах масової інформації, вивозити за кордон.

1. Відомості, які містять службову інформацію у Спеціальному секторі

1.1. Мобілізаційна підготовка та мобілізація
1.1.1. Відомості, які не віднесені Зводом відомостей, що становлять державну таємницю (наказ СБУ № 440 від 12 серпня 2005 р., далі – ЗВДТ), до таких, що становлять державну таємницю про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану та інших документів мобілізаційного характеру щодо:
створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей;
виконання робіт, надання послуг для задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань в особливий період;
створення спеціальних формувань;
забезпечення виконавців затверджених мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період;
мобілізаційних завдань із замовлення на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;
кількості автотранспортної, дорожньо-будівельної, підйомно-транспортної техніки, повітряних суден, які підлягають передачі до складу Збройних Сил України;
показників із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб підприємств, установ і організацій на особливий період;
кількості військовозобов’язаних, заброньованих за Державіаслужбою на особливий період;
підготовки фахівців у закладах освіти на особливий період;
забезпечення медичними, транспортними, поштовими, телекомунікаційними, житлово-комунальними, побутовими, ремонтними та іншими послугами в особливий період;
створення та накопичення нестандартного обладнання та устаткування на особливий період;
номенклатури, обсягів (норм) накопичення, місць зберігання, фактичної наявності, якісного стану матеріальних цінностей мобілізаційного резерву окремих підприємств, які не виробляють озброєння (боєприпаси, військову техніку, спеціальні комплектувальні вироби до них);
капітального будівництва в особливий період;
створення страхового фонду документації на продукцію мобілізаційного та оборонного призначення;
запасних аеродромів;
1.1.2. Відомості щодо порядку підготовки та внесення на розгляд проектів рішень Кабінету Міністрів України з питань уточнення (скасування) мобілізаційних завдань, затвердження номенклатури і норм накопичення та розбронювання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву.
1.1.3. Відомості щодо розрахунку вартості утримання на підприємствах у мирний час спеціальних формувань, які призначені для передачі до складу Збройних Сил України, інших військових формувань.
1.1.4. Відомості про заходи, які заплановані або здійснюються для забезпечення сталості функціонування підприємств, установ, організацій, які не виробляють озброєння (боєприпаси, військову техніку, спеціальні комплектувальні вироби до них) за умов воєнного стану щодо організації та проведення відновлювальних робіт, технічного прикриття об’єктів.
1.1.5. Відомості про кількість військовозобов’язаних, заброньованих за підприємством, установою, організацією, які не виробляють озброєння (боєприпаси, військову техніку, спеціальні комплектувальні вироби до них).
1.1.6. Відомості про стан мобілізаційної підготовки, рівня мобілізаційної готовності, підприємств, установ, організацій, які не виробляють озброєння (боєприпаси, військову техніку, спеціальні комплектувальні вироби до них).
1.1.7. Відомості щодо методичного та інформаційного забезпечення розроблення мобілізаційних планів.
1.1.8. Відомості про організацію та порядок роботи курсів підвищення кваліфікації фахівців з питань мобілізаційної підготовки при Київському національному економічному університеті.
1.1.9. Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період.
1.1.10. Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.
1.1.11. Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки.
1.1.12. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану щодо життєзабезпечення населення в особливий період.
1.1.13. Відомості, які містяться в експлуатаційній документації на програмні засоби та комплексну систему захисту інформації в автоматизованих системах із питань мобілізаційної підготовки національної економіки.
1.1.14. Відомості про дислокацію, характеристики запасних пунктів управління, обсяги матеріально-технічних засобів, продовольства, систему їх охорони та захисту.
1.1.15. Відомості про структуру мобілізаційного плану підприємства, установи і організації, які не виробляють озброєння (боєприпаси, військову техніку, спеціальні комплектувальні вироби до них).
1.1.16. Відомості про заходи основних робіт керівного складу за ступенями готовності підприємства, установи і організації та терміни їх виконання.
1.1.17. Зведені відомості про мобілізаційне розгортання відомчих формувань.
1.1.18. Відомості про організаційно-штатну структуру та штатний розпис органу управління, підприємства, установи і організації на особливий період.
1.1.19. Відомості за окремими показниками про організацію оповіщення, зв’язку, управління мобілізацією, порядку, термінів виконання заходів у разі введення ступенів готовності, переведення підприємств, установ і організації з мирного на воєнний стан.
1.1.20. Відомості за окремими показниками про потребу, плани асигнувань фактичні витрати на мобілізаційну підготовку в цілому щодо підприємства, установи і організації, які не виробляють озброєння (боєприпаси, військову техніку, спеціальні комплектувальні вироби до них).
1.1.21. Відомості про зміст річних планів основних заходів Державіаслужби з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації та відповідних організаційно-методичних рекомендацій.
1.1.22. Відомості про зміст Табеля термінових донесень Державіаслужби з питань мобілізаційної підготовки та цивільного захисту

1.2. Цивільний захист

1.2.1. Зведені відомості про наявність і дислокацію об’єктів, що належать до категорії з цивільного захисту.
1.2.2. Відомість про заходи основних робіт керівного складу за ступенями готовності підприємства, установи, організації та терміни їх виконання.
1.2.3. Відомості щодо дислокації, характеристики запасних пунктів управління, обсягів матеріально-технічних засобів, продовольства, системи їх охорони та захисту.

2. Відомості, які містять службову інформацію у Департаменті аеронавігації
2.1. Відомості, що стосуються проведення антитерористичної операції.
2.2. Відомості, що стосуються розслідування авіакатастрофи повітряного судна В777 рейсу МН17 Малайзійських авіаліній, яка трапилася 17 липня 2014 р.

3. Відомості, які містять службову інформацію у Департаменті льотної експлуатації
3.1. Інформація щодо мобілізаційної підготовки медичного забезпечення підприємств цивільної авіації України.
3.2. Інформацію з медичних службових розслідувань.

4. Відомості, які містять службову інформацію у Департаменті авіаційних перевезень, аеропортів та міжнародного співробітництва
4.1. Статистичні дані за формою державної статистичної звітності № 31-ЦА (квартальна) «Звіт про роботу авіаційного транспорту» (у розрізі авіакомпаній та аеропортів).
4.2. Статистичні дані за формою державної статистичної звітності № 51-ЦА (місячна) «Про основні показники роботи авіаційного підприємства» (у розрізі авіакомпаній та аеропортів).
4.3. Примірник Положення про організацію, виконання та забезпечення повітряних перевезень вищих посадових осіб, яке затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2012 р. № 270.
4.4. Примірник Інструкції диспетчера відділу координації польотів – Центральна диспетчерська служба щодо дій у разі надходження сигналу оповіщення про приведення у вищі ступені готовності.

5. Відомості, які містять службову інформацію у Управлінні персоналу
5.1. Постанова Кабінету Міністрів України від 04 лютого 2015 р. № 45 «Про затвердження Порядку бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час»;
5.2. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 р. № 493-р «Про затвердження переліків посад і професій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час».

6. Відомості, які містять службову інформацію у Департаменті авіаційної безпеки
6.1. Узагальнені звіти про забезпечення заходів АБ усіма суб’єктами ЦА України, у яких міститься інформація про конкретні недоліки, серйозні невідповідності та слабкі місця у системі захисту.
6.2. Заходи контролю якості забезпечення АБ (ситуаційні експерименти, випробування) їх результати.
6.3. Відомості про сили і засоби аеропортів, авіапідприємств, які залучаються до врегулювання кризових ситуацій в контрольованих зонах аеропортів та порядок дії персоналу в цих ситуаціях.

7. Відомості, які містять службову інформацію у режимно-секретному секторі
7.1. Організація та безпека спеціального зв’язку. Криптографічний захист інформації.
7.1.1. Відомості щодо діяльності Державіаслужби з питань організації та безпеки урядового та спеціального зв’язку, криптографічного, технічного захисту інформації та протидії технічним розвідкам, що не розкривають змісту конкретних заходів і розголошення яких може призвести до негативних наслідків у сфері національної безпеки.
7.1.2. Відомості за окремими показниками про номенклатуру, кількість і тактико-технічні характеристики технічних засобів, що використовуються у мережах чи комплексах урядового та спеціального зв’язку, Національної системи конфіденційного зв’язку, спеціальних інформаційних і телекомунікаційних системах, крім тих, що становлять державну таємницю.
7.1.3. Відомості щодо забезпечення урядовим зв’язком посадових осіб державних органів, встановлення та/або зняття абонентських установок урядового зв’язку, а також відомості, що містяться в довідниках, переліках, списках абонентів урядового зв’язку.
7.1.4. Відомості за окремими показниками про порядок обліку, використання та поводження із засобами криптографічного захисту службової інформації та ключових документів до них, а також про передачу (пересилання) цих засобів, ключових документів, нормативної, технічної та експлуатаційної документації.
7.1.5. Відомості про зміст заходів, стан, планування з питань організації та забезпечення безпеки спеціальних видів зв’язку, якщо ці відомості не становлять державної таємниці.
7.1.6. Відомості про порядок використання, поводження, технічні характеристики ключових документів до засобів криптографічного захисту службової інформації.
7.1.7. Відомості про зміст ключових даних до засобів криптографічного захисту службової інформації.
7.1.8. Відомості про криптографічні системи або засоби криптографічного захисту службової інформації, якщо вони розкривають їх криптографічну схему (схему захисту, принципи побудови або криптографічні параметри).
7.1.9. Відомості про номенклатуру, кількість засобів криптографічного захисту службової інформації, місця їх розташування.
7.1.10. Відомості про номенклатуру, тактико-технічні характеристики засобів криптографічного захисту секретної інформації, якщо ці відомості не становлять державної таємниці.
7.1.11. Узагальнені відомості про розробку нормативно-правових актів у сфері криптографічного захисту службової інформації.
7.1.12. Відомості (зміст, структура та повна назва) про відомчі нормативно-правові акти та нормативні документи, що визначають порядок поводження та забезпечення безпеки експлуатації засобів криптографічного захисту службової інформації та засобів спеціального зв’язку, якщо вони не становлять державної таємниці.
7.1.13. Відомості про допуск до експлуатації засобів криптографічного захисту службової та секретної інформації, що зазначені в протоколах засідань, рішеннях Експертної комісії з питань проведення державної експертизи в сфері криптографічного захисту інформації, свідоцтвах (експертних висновках), якщо вони не становлять державної таємниці.
7.1.14. Відомості про стан, планування, організацію і здійснення державного контролю за станом криптографічного захисту інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законодавством, якщо ці відомості не становлять державної таємниці.
7.1.15. Статистична звітність про стан охорони державної таємниці.

7.2. Технічний захист інформації та протидія технічним розвідкам

7.2.1. Відомості з питань технічного захисту інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законодавством, якщо вони не розкривають норми (вимоги) та методики контролю технічного захисту інформації, крім тих, що становлять державну таємницю.
7.2.2. Відомості про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації захисту інформації щодо окремого об’єкта інформаційної діяльності, інформаційної, телекомунікаційної, інформаційно-телекомунікаційної системи, де циркулює (або передбачена циркуляція) інформація, вимога щодо захисту якої встановлена законодавством, крім тих, що становлять державну таємницю. Рекомендації щодо приведення стану захисту інформації на зазначених об’єктах і системах у відповідність із вимогами законодавства, крім тих, що становлять державну таємницю.
7.2.3. Відомості про зміст заходів, склад засобів комплексу технічного захисту інформації або комплексної системи захисту інформації, призначених для захисту інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законодавством (крім тих, що становлять державну таємницю), на конкретному об’єкті інформаційної діяльності або в конкретній інформаційній (автоматизованій), телекомунікаційній чи інформаційно-телекомунікаційній системі.
7.2.4. Відомості про планування, організацію та аналіз результатів контрольно-інспекційної роботи з питань криптографічного та технічного захисту інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законодавством.
7.2.5. Відомості про організацію та аналіз заходів оцінки стану захищеності державних інформаційних ресурсів в інформаційних (автоматизованих), телекомунікаційних чи інформаційно-телекомунікаційних системах, а також про результати цієї оцінки та результати державної експертизи у сфері технічного захисту інформації, крім тих, що становлять державну таємницю.
7.2.6. Відомості про результати перевірок додержання суб’єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності у галузі технічного захисту інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом (крім тих, що належать до державної таємниці), а також умов проведення робіт із технічного захисту інформації для власних потреб, щодо окремого об’єкта інформаційної діяльності, інформаційної (автоматизованої), телекомунікаційної чи інформаційно-телекомунікаційної системи.
7.2.7. Відомості про взаємодію із суб’єктами владних повноважень, військовими формуваннями, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності з питань організації технічного захисту інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, крім тих, що становлять державну таємницю.
7.2.8. Відомості про зміст проектів нормативно-правових актів і нормативних документів у сфері технічного захисту інформації, а також матеріалів, що їх супроводжують у процесі розроблення до затвердження документів і введення їх в дію, якщо необхідність цього визнана розробником.
7.2.9. Загальні відомості, що розкривають сферу нормативного регулювання відомчих нормативно-правових актів і нормативних документів з питань технічного захисту секретної інформації (у тому числі назва документа, який введений в дію), якщо ці відомості не становлять державної таємниці.
7.2.10. Відомості про зміст проектів нормативно-правових актів і нормативних документів у сфері протидії технічним розвідкам, а також матеріалів, що їх супроводжують у процесі розроблення до затвердження документів і введення їх в дію, якщо необхідність обмеження доступу визначена розробником.
7.2.11. Загальні відомості, що розкривають сферу нормативного регулювання відомчих нормативно-правових актів і нормативних документів у сфері протидії технічним розвідкам (у тому числі назва документа, який введено в дію), якщо ці відомості не становлять державної таємниці.
7.2.12. Відомості про організацію, функціонування, основні методи і завдання системи протидії технічним розвідкам, якщо ці відомості не становлять державної таємниці.
7.2.13. Відомості про технічні характеристики засобів протидії технічним розвідкам та/або особливості їх застосування, якщо вони не розкривають норми протидії технічним розвідкам або вимоги (рекомендації) щодо її забезпечення.
7.2.14. Відомості про методи, способи, засоби (їх носії) та можливості технічних розвідок, якщо вони не розкривають систему організації протидії технічним розвідкам.
7.2.15. Відомості про використання радіоелектронних засобів підрозділів Державіаслужби, що не становлять державної таємниці.
7.2.16. Відомості про радіоелектронні засоби, що мають подвійне призначення та використовуються в підрозділах Державіаслужби для проведення заходів радіотехнічного контролю.
7.2.17. Відомості щодо виконання мобілізаційних завдань із замовлення на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період, крім тих, що становлять державну таємницю.
7.2.18 Відомості про організацію оповіщення, управління підрозділами Державіаслужби в мирний час і в особливий період.
7.2.18. Відомості щодо бронювання військовозобов’язаних за Державіаслужби, підприємствами, установами, організаціями галузі зв’язку на період мобілізації та на воєнний час, крім тих, що становлять державну таємницю.

7.3. Охорона державної таємниці

7.3.1. Відомості про планування, організацію та запровадження заходів із забезпечення режиму секретності.
7.3.2. Відомості про фактичний стан і наявність недоліків у забезпеченні режиму секретності.
7.3.3. Відомості про місця розташування режимних приміщень (зон, територій), ступінь секретності, вид, тривалість і періодичність секретних робіт, що в них проводяться, порядок охорони таких приміщень.
7.3.4. Відомості про організаційні заходи та технічні засоби, які використовуються на конкретному об’єкті інформаційної діяльності для гарантування збереження секретної інформації, її матеріальних носіїв, унеможливлення несанкціонованого чи безконтрольного доступу до них.
7.3.5. Відомості про маршрути перевезення та евакуації матеріальних носіїв секретної інформації.
7.3.6. Відомості про посади працівників Державіаслужби, перебування на яких потребує оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці (за сукупністю складових показників).
7.3.7. Відомості про надання та припинення особам допуску до державної таємниці та доступу до секретної інформації та її матеріальних носіїв (за сукупністю складових показників).
7.3.8 Відомості, які розкривають специфіку діяльності підрозділів Державіаслужби (за сукупністю складових показників), що містяться у журналах і книгах обліку матеріальних носіїв секретної інформації, актах їх передачі чи знищення, описах і номенклатурі секретних справ.
7.3.9 Узагальнені відомості про засоби охорони та системи сигналізації, якими обладнано об’єкти охорони, та місця їх встановлення.
7.3.10. Узагальнені відомості про заходи пропускного та внутрішньо- об’єктового режиму окремого об’єкта.
7.3.11. Відомості про зміст заходів, що розкривають конкретні завдання щодо запобігання корупційним правопорушенням та аналітичну (прогнозовану) інформацію за їх результатами, розголошення яких може завдати негативних наслідків репутації або правам інших осіб.
7.3.12. Відомості про засоби криптографічного захисту інформації, призначені для захисту державної таємниці, що зазначені в інвентарних картках обліку основних засобів у бюджетних установах типової форми ОЗ-6, що не становлять державної таємниці.
7.3.13. Відомості про номенклатуру, наявність та потребу в основних засобах та обладнанні зв’язку, що використовуються у підрозділах Державіаслужби, що не становлять державної таємниці.
7.3.14. Відомості про норми належності техніки та обладнання зв’язку, що використовуються у підрозділах Державіаслужби, що не становлять державної таємниці.
7.3.15. Відомості про проектування, нове будівництво, реконструкцію, капітальний і поточний ремонт, технічне переоснащення, модернізацію об’єктів урядового або спеціального зв’язку, інженерних мереж, що не становлять державної таємниці.
7.3.16. Відомості про втрату документів, виробів або інших матеріальних носіїв інформації, яким надано гриф «Для службового користування», та про факт розголошення службової інформації.
7.3.17. Відомості, отримані від інших органів державної влади, місцевого самоврядування, військових формувань, підприємств, установ та організацій, яким ними надано гриф обмеження доступу.
7.3.18 Листування з питань організації, ведення режимно-секретної роботи та спецзв’язку, що не становить державної таємниці.
7.3.19. Листування з питань застосування окремих пунктів Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 р. № 939.
7.3.20 Облікові журнали з питань секретного діловодства, акти на знищення матеріальних носіїв секретної інформації.