Пілоти (наказ від 07.12.98р. №486)

Правилами видачі свідоцтв авіаційному персоналу в Україні, затвердженими наказом Міністерства транспорту України від 07.12.1998 р. № 486 та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 29 грудня 1998 р. № 833/3273 встановлено вимоги до кандидатів на отримання свідоцтв та рейтингів, порядку сертифікації авіаційного персоналу, процедури видачі, внесення обмежень та вилучення свідоцтв, продовження терміну їх дії. Ці Правила втрачають свою чинність з 01.01.2022 року.

Інформаційний лист

Заповніть форму Заяви про видачу свідоцтва члена екіпажу (Додаток 2 до пункту
12.2.2.1 Правил видачі свідоцтв авіаційному персоналу в Україні) друкованими літерами за потребою використовуючи чорні або темно-сині чорнила

До заяви додаються:

Копії зазначених документів мають бути засвідчені відміткою «Згідно з оригіналом» із зазначенням посади, підпису, прізвища та ініціалів особи.

Заява кандидатів про видачу свідоцтв, які є працівниками авіакомпаній або
авіапідприємств, засвідчується посадовою особою та печаткою авіакомпанії або
авіапідприємства.

Заяви приватних осіб про видачу свідоцтв засвідчуються посадовою особою структурного підрозділу Державіаслужби з видачі свідоцтв (кандидат надає оригінали та засвідчені копії документів, що підтверджують відомості, внесені в заяву).

Кандидат персонально відповідає за достовірність інформації, зазначеної в заяві. При виявленні недостовірної інформації, структурний підрозділ Державіаслужби з видачі свідоцтв може відмовити кандидату у видачі свідоцтва на визначений термін від 1 до 12 місяців.

При незадовільній здачі будь-якого іспиту з теоретичних дисциплін допускається не більше 2 спроб перездачі цього іспиту, з наданням не менше 2 днів на підготовку. Якщо після другої спроби кандидат отримав незадовільну оцінку, то керівник структурного підрозділу Державіаслужби з видачі свідоцтв визначає обсяг додаткової теоретичної підготовки (підвищення кваліфікації, індивідуальна підготовка і таке інше), після чого іспити здаються знову в повному обсязі.

Кандидат на отримання свідоцтва має право оскаржити дії Державіаслужби відповідно до чинного законодавства України.

Заповніть форму Заяви про продовження строку дії свідоцтва члена екіпажу
(Додаток 19 до пункту 12.3.3.1 Правил видачі свідоцтв авіаційному персоналу в Україні) друкованими літерами за потребою використовуючи чорні або темно-сині чорнила.

До заяви додаються:

Копії зазначених документів мають бути завірені відповідальною особою
експлуатанта із відміткою «Згідно з оригіналом», із зазначенням посади, підпису, прізвища та ініціалів особи.

Терміни дії свідоцтв установлюються пунктом 12.3. Правил видачі свідоцтв
авіаційному персоналу в Україні:

 • 24 місяці для свідоцтва приватного пілота (літак/вертоліт);
 • 12 місяців для свідоцтва комерційного пілота (літак/вертоліт);
 • 12 місяців для свідоцтва транспортного пілота (літак/вертоліт);
 • 24 місяці для свідоцтва пілота планера;
 • 24 місяці для свідоцтва пілота вільного аеростата;
 • 24 місяці для свідоцтва пілота НПС.

Встановлюється такий порядок початку строку дії свідоцтв:
для свідоцтв комерційних і транспортних пілотів - з дати видачі медичного
сертифіката;

для свідоцтв приватного пілота, пілота планера, пілота ВА, пілота НПС - з дати видачі додаткової тимчасової частини дії свідоцтва.

Власник свідоцтва члена екіпажу ПС втрачає права, зазначені у пунктах II, XII, XIII свідоцтва, у разі:

 • відсутності додаткової (тимчасової) частини свідоцтва;
 • відсутності медичного сертифіката, термін дії якого не скінчився;
 • закінчення терміну дії свідоцтва;
 • наявності підчисток та виправлень у свідоцтві;
 • втрати або крадіжки свідоцтва.

Під час переходу авіаційного спеціаліста цивільної авіації на іншу роботу або в разі звільнення за власним бажанням, станом здоров’я свідоцтво за ним зберігається.

Свідоцтво члена екіпажу не може бути видане без отримання Державіаслужбою належної сплати державного збору.

Сплата державного збору відбувається відповідно до Положення про Державний спеціалізований фонд фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1993р. № 819 зі змінами.

Пунктом 21 додатку до Положення визначено, що за видачу свідоцтва авіаційного персоналу (дубліката) державний збір справляється за видачу документа (свідоцтва, сертифіката тощо) в розмірі 1,2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Відповідно до Податкового кодексу України неоподатковуваний мінімум доходів громадян становить 17 гривень. Розмір державного збору за видачу свідоцтва авіаційного персоналу (дубліката) складає 20,40 грн.

Державний збір сплачується згідно рахунка-фактури, який оформлюється та видається суб’єкту авіаційної діяльності або його представнику.
Після оплати державного збору, необхідно надати підтвердження його оплати до відділу сертифікації персоналу з льотної експлуатації управління сертифікації персоналу департаменту льотної експлуатації.

Кандидату на отримання свідоцтва члена екіпажу необхідно надати Заяву та копії
доказової документації до відділу сертифікації персоналу з льотної експлуатації управліннясертифікації персоналу департаменту льотної експлуатації Державіаслужби на адресу:

Для отримання додаткових рекомендацій щодо надання заяви звертайтесь за наступними контактними номерами телефонів: