Пілоти (наказ від 20.07.17р. №565)

З метою виконання Авіаційних правил України «Технічні вимоги та адміністративні процедури для льотних екіпажів цивільної авіації» затверджених наказом  Державної  авіаційної  служби  України від 20.07.2017р. №565 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28 серпня 2017р. за №1056/30924, Державною авіаційною службою України розроблені рекомендації щодо видачі свідоцтв пілотів або конвертації свідоцтв пілотів, які були видані відповідно до Правил видачі свідоцтв авіаційному персоналу в Україні, затверджених Міністерством транспорту України від 07.12.1998р. №486 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29 грудня 1998 р. №833/3273, які наведені нижче.

 • Перед подачею заяви рекомендується докладно ознайомитися з процедурою заміни/видачі свідоцтв пілотів.
 • Заява подається до відповідного структурного підрозділу з сертифікації персоналу з льотної експлуатації (далі - Відділ) уповноваженого органу.
 • Після надходження заяви та долучених документів проводиться реєстрація заяви.
 • Всі заяви про видачу свідоцтв розглядаються в послідовності отримання.
 • Максимальний час розгляду заяви з комплектом необхідних документів (від дня подачі заяви до видачі свідоцтва) становить 30 календарних днів.
 • Призначення відповідального інспектора Відділу за розгляд кожної поданої заяви.

 • заява встановленого зразка;
 • завірені копії документів згідно встановлених вимог.

 • У разі виявлення невідповідностей, під час попереднього розгляду у заповненні Заяви або наданих документах вищезазначених вимогам Правил відповідальний інспектор повертає документи заявнику. В цьому випадку платіжні документи не оформлюються. Про наявність формальних невідповідностей вимогам Правил, заявник або АТО/експлуатант інформується листом, в якому також зазначається обґрунтування. Час, що витрачений заявником на усунення невідповідностей, спричиняє пропорційне подовження загального терміну розгляду заяви. У разі неусунення заявником формальних невідповідностей впродовж 7 днів після отримання листа, заява відхиляється та разом з комплектом документів відсилається заявникові, а повторний розгляд буде можливий після подачі нової заяви.
 • Відповідальний інспектор Відділу проводить реєстрацію поданої заявки в журналі встановленої форми. У випадку заміни свідоцтва, перевіряє наявність заявника у електронній базі даних (АРМ Персонал).
 • Максимальний час від дня отримання заяви з комплектом необхідних документів призначеним інспектором для видачі свідоцтва або надання заявнику переліку невідповідностей становить 10 робочих днів.
 • Відповідальний інспектор Відділу здійснює перевірку необхідних документів у відповідності до заяви згідно встановлених чек-листів.
 • порядок та зразок заповнення заяви встановленого зразка
 • кредитний звіт, який засвідчує теоретичний або практичний досвід заявника, що був зарахований АТО перед початком підготовки згідно положень Правил за підписом керівника з підготовки (У разі початкового отримання);
 • копія паспорта громадянина України або ID - картки з Довідкою про внесення відомостей до Єдиного державного демографічного реєстру та паспорту громадянина України, для виїзду за кордон (при наявності);
 • копія свідоцтва авіаційного персоналу з додатком до свідоцтва (за наявністю);
 • копія медичного сертифікату встановленого зразку;
 • копія сертифіката та додатків про проходження теоретичної підготовки;
 • копія сертифіката про проходження аварійно-рятувальної підготовки;
 • копія акту кваліфікаційної перевірки;
 • копія акту сертифікаційної (льотної) перевірки;
 • копія наказу експлуатанта щодо допуску до виконання обов’язків пілота певного типу ПС.
 • копія льотної книжки, де засвідчено виконання програми підготовки, проходження перевірок, перенавчання на тип/клас та інформації, що має відношення до підготовки за програмою експлуатанта/АТО (У разі початкового отримання);
 • копії усіх іспитів з теоретичної підготовки, необхідних для отримання свідоцтва відповідно до курсу теоретичної підготовки. Іспити вважаються складеними, якщо заявник отримав не менше ніж 75% максимальної кількості балів за отримане завдання;

Для успішного складання іспитів з теоретичної підготовки з метою отримання свідоцтва або рейтингу, заявник повинен успішно виконати всі необхідні тестові завдання протягом періоду тривалістю 18 місяців, відлік якого починається з кінця календарного місяця, у якому заявник розпочав складання іспитів. Успішне складання іспитів з теоретичної підготовки дійсне для отримання свідоцтва пілота PPL, LAPL протягом 24 місяців, отримання свідоцтва пілота CPL протягом 36 місяців, та за програмою курсу ATP протягом 36 місяців (FCL.025) (У разі початкового отримання).

 • документ, що підтверджує сплату державного збору за видачу свідоцтва авіаційному персоналу;
 • Перелік відповідних документів, що підлягають перевірці встановлюється відповідними чек-листами (Посилання ІІІ) відповідно до мінімальних вимог для отримання відповідного свідоцтва пілота:

Відповідальний інспектор Відділу залишає за собою право запросити оригінали необхідних документів.

Копії зазначених документів мають бути завірені відповідальною особою експлуатанта із відміткою «Згідно з оригіналом», із зазначенням посади, підпису, прізвища та ініціалів особи.

Обсяг підготовки визначений Регламентом Європейської комісії від 03 листопада 2011 року (EU) № 1178/2011, що встановлює технічні вимоги та адміністративні процедури для льотних екіпажів у цивільній авіації (з поправками від 30 березня 2012 року № 290/2012 від 13 березня 2014 року №245/2014) відповідно до Регламенту Європейського Парламенту та Ради від 20 лютого 2008 року (ЄC) № 216/2008.

Навчальна програма повинна бути затверджена Державіаслужбою.

Експлуатанти повинні здійснити заходи необхідні для проведення заміни/конвертації свідоцтв пілотів відповідно до Авіаційних правил України «Технічні вимоги та адміністративні процедури щодо льотної експлуатації в цивільній авіації» затверджених наказом Державної авіаційної служби України від 05.07.2018 р. № 682 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27 вересня 2018 р. за № 1109/32561 та Регламенту Європейської Комісії від 05 жовтня 2012 року (EU) № 965/2012, що встановлює технічні вимоги та адміністративні процедури, пов’язані з льотною експлуатацією (з поправками з урахуванням Регламенту Європейської Комісії від 01 березня 2017 року (EU) № 2017/363).

Експлуатант який надає послуги з пасажирських перевезень на комерційному повітряному транспорті бере на себе відповідальність, що всі члени екіпажу які виконують функції пілота на борту повітряного судна після отримання свідоцтва пілота і надалі будуть виконувати всі необхідні вимоги щодо підтримання дійсності свідоцтва.

Експлуатант зберігає копії свідоцтва та медичного сертифіката.

Експлуатант призначає особу відповідальну за ведення документації стосовно пілотів та надання всієї необхідної інформації в Державіаслужбу.

Свідоцтво є власністю утримувача. Власник свідоцтва самостійно зберігає оригінал свідоцтва та медичного сертифіката. Експлуатант зберігає копії цих документів. Після закінчення терміну дії трудового договору з експлуатантом свідоцтво не вилучається.

При втраті свідоцтва, власник повинен негайно повідомити експлуатанта, Державіаслужбу та органи внутрішніх справ, де відбулась втрата, відповідно до чинного законодавства.

Якщо після заяви про втрату (викрадення) і отримання повторного свідоцтва, власник знаходить оригінальне свідоцтво, то про цей факт необхідно повідомити Державіаслужбу в письмовому вигляді, а оригінальне свідоцтво необхідно здати.

Свідоцтво члена льотного екіпажу не може бути видане без отримання Державіаслужбою належної сплати державного збору.

Сплата державного збору відбувається відповідно до Положення про Державний спеціалізований фонд фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1993р. № 819 зі змінами.

Пунктом 21 додатку до Положення визначено, що за видачу свідоцтва авіаційного персоналу (дубліката) державний збір справляється за видачу документа (свідоцтва, сертифіката тощо) в розмірі 1,2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Державний збір сплачується згідно рахунка-фактури, який оформлюється та видається суб’єкту авіаційної діяльності або його представнику.

Платник має можливість сплатити державний збір як у готівковій, так і безготівковій формі та не обмежується у виборі установ, через які такий збір можна сплачувати, в тому числі й з використанням платіжних систем через мережу Інтернет у режимі реального часу.

Після оплати державного збору відділу сертифікації персоналу з льотної експлуатації управління сертифікації персоналу департаменту льотної експлуатації необхідно надати підтвердження його оплати.

Кандидату на заміну/отримання свідоцтва члена льотного екіпажу (Flight Crew Licence) необхідно надати Заяву та копії доказової документації до відділу сертифікації персоналу з льотної експлуатації управління сертифікації персоналу департаменту льотної експлуатації Державіаслужби на адресу:

 • проспект Перемоги, буд. 14, кім. 1612, м. Київ, 01135.
 • Режим роботи:
 • понеділок – четвер: з 10:00 – 17:00
 • обідня перерва 12:45 – 13:30
 • п’ятниця: не прийомний день
 • субота, неділя: вихідний.

Для отримання додаткових рекомендацій щодо надання заяви звертайтесь за наступними контактними номерами телефонів:

 • (044) 351-56-85
 • (044) 351-53-06
 • (044) 351-55-81