Авіаційний Портал

Веб-портал Державної авіаційної служби України

Належна реєстрація цивільного повітряного судна є однією зі важливих складових регулювання системи підтримання льотної придатності.

Реєстрації в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України підлягають цивільні повітряні судна відповідно до Додатку 7 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 року.

Державний реєстр цивільних повітряних суден України ведеться уповноваженим органом з питань цивільної авіації України (Державною авіаційною службою України).

Заявка на реєстрацію повітряного судна і видачу свідоцтва про реєстрацію зазвичай ініціює процес встановлення льотної придатності такого повітряного судна.

Заявку на реєстрацію повітряного судна може подати власник (фізична особа резидент або юридична особа України) або уповноважена власником фізична особа резидент або юридична особа України (за відповідних повноважень).

Для реєстрації повітряного судна в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України необхідно виконати вимоги та процедури встановлені Авіаційними правилами України, Частина 47 «Правила реєстрації цивільних повітряних суден в Україні», надати заявником заповненої заявки з зазначенням необхідної інформації та документів (відповідно до переліку).

Не підлягають реєстрації у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України:

1) повітряні судна, зліт яких здійснюється за допомогою ніг пілота (дельтаплани, параплани, мотопараплани тощо);

2) метеорологічні радіозонди та кулі-пілоти, що використовуються виключно для метеорологічних потреб;

3) безпілотні некеровані аеростати без корисного вантажу;

4) безпілотні повітряні судна, максимальна злітна вага яких не перевищує 20 кілограмів і які використовуються для розваг та спортивної діяльності.

 • Президент України
 • Верховна Рада України
 • Конституційний суд України
 • Рада національноїа безпеки і оборони України
 • Центральні та місцеві органи виконавчої влади
 • Подання заявки (додаток 7 до Авіаційних правил України, Частина 47 «Правила реєстрації цивільних повітряних суден в Україні») разом з комплектом документів (додаток 8 до Авіаційних правил України, Частина 47 «Правила реєстрації цивільних повітряних суден в Україні»)
 • Розгляд заявки та комплекту документів
 • За позитивним результатом розгляду заявки – проведення інспектування повітряного судна з метою реєстрації
 • Усунення зауважень після проведення інспектування повітряного судна
 • За негативним результатом розгляду заявки – отримання листа з невідповідностями вимогам Авіаційних правил України, Частина 47 «Правила реєстрації цивільних повітряних суден в Україні»
 • Після усунення невідновідностей – проведення інспектування повітряного судна з метою реєстрації
 • За негативним результатом розгляду заявки – отримання листа з невідповідностями вимогам Авіаційних правил України, Частина 47 «Правила реєстрації цивільних повітряних суден в Україні»
 • Після усунення невідновідностей – проведення інспектування повітряного судна, з метою визначення можливості реєстрації повітряного судна в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України
 • За негативним результатом розгляду заявки – отримання листа з невідповідностями вимогам Авіаційних правил України, Частина 47 «Правила реєстрації цивільних повітряних суден в Україні»
 • Після усунення невідновідностей – отримання реєстраційного посвідчення повітряного судна
 • Після проведення інспектування повітряного судна та усунення зауважень для повітряного судна, яке має сертифікат типу України – реєстрація повітряного судна у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України та видача реєстраційного посвідчення повітряного судна (додаток 9 до Авіаційних правил України, Частина 47 «Правила реєстрації цивільних повітряних суден в Україні»).
 • Повітряне судно, яке не має сертифіката типу України буде зареєстровано у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України після отримання висновку про можливість та умови експлуатації в Україні або спеціальних вимог щодо льотної придатності.