Повідомлення про набрання чинності Авіаційних правил України «Порядок та умови повітряних перевезень небезпечних вантажів», затверджених наказом Державіслужби від 12.11.2020 № 1802, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14 січня 2021 року за № 57/35679

Набрали чинності Авіаційні правила України «Порядок та умови повітряних перевезень небезпечних вантажів», затверджені наказом Державіслужби від 12.11.2020 № 1802, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14 січня 2021 року за №57/35679 (далі – Правила, опубліковано в Офіційному Віснику України 29.01.2021 № 7).

Правила врегульовують питання приведення нормативно-правової бази у сфері повітряних перевезень небезпечних вантажів у відповідність до Повітряного кодексу України та положень Додатка 18 до Чиказької конвенції «Безпечне перевезення небезпечних вантажів повітрям» шляхом впровадження єдиного національного нормативно-правового акту для суб’єктів авіаційної діяльності, які задіяні у повітряних перевезеннях небезпечних вантажів. Правилами впроваджується порядок та умови повітряних перевезень небезпечних вантажів, зокрема: здійснення ефективного державного регулювання діяльності в галузі цивільної авіації з перевезень небезпечних вантажів повітряним транспортом; приймання, оформлення, маркування, обробки, зберігання та завантаження небезпечних вантажів; надання звільнень або схвалень на перевезення небезпечних вантажів повітряним транспортом та інше.

Впровадження міжнародних стандартів в національному законодавстві у сфері повітряних перевезень небезпечних вантажів сприятиме підвищенню рівня безпеки польотів та конкурентної спроможності національних авіаперевізників.»