Повідомлення про набрання чинності Інструкції з оцінки рівня загрози безпеці цивільної авіації України

Набрала чинності Інструкція з оцінки рівня загрози безпеці цивільної авіації України, затверджена наказом Міністерства інфраструктури України № 356 від 17.06.2020, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01 жовтня 2020 року за № 960/35243 (опубліковано в Офіційному Віснику України 13.10.2020 № 80).

Впровадження Інструкції забезпечить вдосконалення процесу оцінки загроз та ризиків авіаційній безпеці цивільної авіації Державіаслужбою та суб’єктами авіаційної діяльності, що задіяні у виконанні Державної програми авіаційної безпеки цивільної авіації, шляхом впровадження єдиної методики щодо здійснення оцінки загроз та ризиків авіаційній безпеці.

Реалізація Інструкції сприятиме підвищенню статусу України як авіаційної держави з національним авіаційним законодавством, що відповідає стандартам і рекомендованій практиці Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО), Європейської конференції цивільної авіації (ЄКЦА) та Європейського Союзу.