«Повідомлення про набрання чинності Змін до Авіаційних правил України «Порядок надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній», затверджених наказом Державіаслужби від 08 лютого 2021 року № 207, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 березня 2021 року за № 333/35955

26 березня 2021 року набрали чинності Зміни до Авіаційних правил України

«Порядок надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній», затверджені наказом Державіаслужби від 08 лютого 2021 року № 207, зареєстрованим   в   Міністерстві   юстиції   України   15   березня   2021   року за № 333/35955 (далі – Зміни до Авіаційних правил). Опубліковано: Офіційний вісник України від 26.03.2021 № 23.

Змінами до Авіаційних правил Державіаслужбою запроваджується спрощений порядок розгляду заяв щодо збільшення обсягу наданого права на експлуатацію повітряної лінії, щодо якої не передбачені обмеження.

Крім того:

вносяться зміни до першого критерію (додаток 3 до Авіаційних правил), який враховується під час проведення конкурсу між авіаперевізниками на отримання права на експлуатацію певної повітряної лінії, щодо якої передбачені обмеження. Це дозволить враховувати фактичне використання прав на експлуатацію повітряних ліній лише для виконання регулярних міжнародних повітряних перевезень з/до України;

запроваджується отримання права на експлуатацію повітряної лінії лише за заявою;

виключається необхідність отримання права на експлуатацію повітряної лінії для виконання серій чартерних рейсів для перевезень до 19 пасажирів;

виключається необхідність отримання права на експлуатацію повітряних ліній для виконання повітряних перевезень в інших державах у разі виконання авіаперевізником польотів у якості орендодавця на підставі договорів «сухого» або «мокрого» лізингу ПС;

встановлюється необмежений строк дії права для регулярних перевезень (міжнародних та внутрішніх), якщо інше не визначено законодавством або заявкою авіаперевізника, та знімаються обмеження щодо частоти виконання регулярних рейсів у межах України;

запроваджується подання копії посвідчення авіаперевізника про реєстрацію його як суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів, виданого Державною службою експортного контролю України, у разі подання заяви на отримання права на експлуатацію повітряних ліній для виконання повітряних перевезень в інших державах, стосовно яких запроваджені міжнародні та національні обмеження.».