Повідомлення про оприлюднення доопрацьованого проєкту наказу Державної авіаційної служби України «Про затвердження Авіаційних правил України «Організація повітряного руху» та аналізу регуляторного впливу до проєкту наказу

Державіаслужбою доопрацьовано проєкт наказу Державної авіаційної служби України «Про затвердження Авіаційних правил України «Організація повітряного руху» (далі – проєкт наказу) та аналіз регуляторного впливу до проєкту наказу.

Проєкт наказу підготовлено з метою приведення нормативно-правових актів з питань організації використання повітряного простору України та повітряного простору над відкритим морем, де відповідальність за обслуговування повітряного руху міжнародними договорами України покладена на Україну, у відповідність із вимогами стандартів та рекомендованої практики Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО) та документів Європейської організації з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) шляхом оновлення та адаптації правил та процедур організації та надання обслуговування повітряного руху цивільної авіації в Україні відповідно до Правил аеронавігаційного обслуговування «Організація повітряного руху» ІСАО.

Доопрацьований проєкт наказу розміщено на офіційному вебсайті Державіаслужби у розділі «Регуляторна діяльність» → «Проекти регуляторних актів на 2021 рік».
Пропозиції та зауваження щодо проєкту наказу можуть надаватися зацікавленими юридичними та фізичними особами протягом 30 календарних днів з дати оприлюднення на адреси:
01135, м. Київ, пр. Перемоги, 14
тел. (044) 351 50 63
e-mail: Anastasiya.Bilko@avia.gov.ua