Повідомлення про оприлюднення проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо заходів, спрямованих на дерегуляцію господарської діяльності та адаптацію законодавства України до законодавства Європейського Союзу у сфері цивільної авіації, а також встановлення відповідальності з метою здійснення ефективного контролю за забезпеченням безпеки авіації)»

 

Проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо заходів, спрямованих на дерегуляцію господарської діяльності та адаптацію законодавства України до законодавства Європейського Союзу у сфері цивільної авіації, а також встановлення відповідальності з метою здійснення ефективного контролю за забезпеченням безпеки авіації)»  (далі – проєкт регуляторного акта), підготовлений з метою врахування вимог стандартів та рекомендованої практики Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО), Регламенту (ЄС)  № 2018/1139 Європейського Парламенту та Ради від 4 липня 2018 року стосовно загальних правил в галузі цивільної авіації та створення Європейського агентства з безпеки польотів, щодо:

встановлення класифікації та порядку допуску до експлуатації аеродромів цивільної авіації;

виключення вимог щодо сертифікації послуг з наземного обслуговування та державної реєстрації аеродромів;

актуалізації системи льотної придатності екземпляра повітряного судна;

встановлення для експлуатантів безпілотних повітряних суден та дистанційних пілотів сучасних, чітких та простих норм, що полегшать регуляторне навантаження з одночасним забезпеченням належного рівня безпеки авіації;

визнання відповідно до Закону України «Про ратифікацію Протоколу про введення нової статті 83 bis до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію» свідоцтв, сертифікатів, дозволів в межах договору про взяття на себе певних функцій та обов’язків держави реєстрації щодо повітряного судна;

регламентації діяльності державних інспекторів з метою ефективного контролю за забезпеченням безпеки авіації та відповідністю рекомендованій практиці Міжнародної організації цивільної авіації.

Проєкт регуляторного акта спрямований на дерегуляцію господарської діяльності в частині скасування державного регулювання щодо:

надання прав на експлуатацію повітряних ліній, зокрема, виключаються положення щодо отримання прав на експлуатацію повітряних ліній українськими експлуатантами на виконання регулярних повітряних перевезень у межах України, авіаційних перевезень в інших державах, а також українськими та іноземними авіаперевізниками на здійснення чартерних повітряних перевезень в межах України;

сертифікації підприємств та організацій, які здійснюють наземне обслуговування;

сертифікації суб’єктів, що провадять діяльність, пов’язану з наданням послуг з продажу повітряних перевезень вантажів, у тому числі небезпечних та суб’єктів, що надають агентські послуги з продажу повітряних перевезень, а також суб’єктів, що здійснюють підготовку персоналу з організації та/або продажу повітряних перевезень;

необхідності отримання від уповноваженого органу з питань цивільної авіації дозволу на виліт цивільного повітряного судна з аеродрому України, приліт повітряного судна до аеродрому України або на проліт територією України.

Проєкт регуляторного акта розміщено на офіційному вебсайті Державної авіаційної служби України у розділі «Регуляторна діяльність» › «Проекти регуляторних актів на 2020 рік».

Зауваження та пропозиції до проєкту регуляторного акта слід надсилати на адресу Державної авіаційної служби України: 01135, м. Київ, проспект Перемоги, 14, Yuliya.Kushpil@avia.gov.ua та на адресу Державної регуляторної служби України.

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються протягом 30 календарних днів з дня оприлюднення проєкту регуляторного акта у письмовому та/або електронному вигляді.