Повідомлення про оприлюднення проєкту наказу Державної авіаційної служби України «Про затвердження Авіаційних правил України «Правила сертифікації цивільних аеродромів України»

Державною авіаційною службою України розроблено проєкт наказу «Про затвердження Авіаційних правил України «Правила сертифікації цивільних аеродромів України» (далі – проєкт акта), метою якого є вдосконалення державного нагляду за дотриманням встановлених законодавством вимог щодо цивільних аеродромів (вертодромів) та впровадження процедур сертифікації аеродромів (вертодромів) відповідно до рекомендованої практики та стандартів Міжнародної організації цивільної авіації, законодавства Європейського Союзу та законодавства України.

Проєктом акту встановлюються вимоги щодо:

визначення порядку сертифікації цивільних аеродромів (вертодромів) України, що не підпадають під дію Авіаційних правил України «Технічні вимоги та адміністративні процедури для сертифікації аеродромів», затверджених наказом Державної авіаційної служби України від 06 листопада 2017 № 849 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2017 року за № 1574/31442;

встановлення процедур сертифікації та постійного нагляду за аеродромами (вертодромами) та контролю за діяльністю експлуатантів  аеродромів (вертодромів) та суб’єктів, що надають послуги з управління на пероні;

обов’язків експлуатантів аеродромів (вертодромів) та суб’єктів, що надають послуги з управління на пероні;

впровадження системи управління експлуатантів аеродромів (вертодромів) та забезпечення підготовки персоналу;

впорядкування напрямів та видів послуг з наземного обслуговування, що підлягають обов’язковій сертифікації відповідно до Правил сертифікації аеропортів, затверджених наказом Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 13 червня 2006 року № 407, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 23 червня 2006 року за № 740/12614.

Проєкт регуляторного акта розміщено на офіційному вебсайті Державної авіаційної служби України у розділі «Регуляторна діяльність» / «Проекти регуляторних актів на 2021 рік».

Зауваження та пропозиції до проєкту регуляторного акта слід надсилати на адресу Державної авіаційної служби України: 01135, м. Київ, проспект Перемоги, 14, Lesya.Hryhorieva@avia.gov.ua та на адресу Державної регуляторної служби України.

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються протягом 30 календарних днів з дня оприлюднення проєкту регуляторного акта у письмовому та/або електронному вигляді.