Повідомлення про оприлюднення прогнозу впливу реалізації наказу «Про затвердження Авіаційних правил України «Доступ на ринок послуг з наземного обслуговування в аеропортах» на ключові інтереси заінтересованих сторін

Державною авіаційною службою України розроблено прогноз впливу реалізації наказу «Про затвердження Авіаційних правил України «Доступ на ринок послуг з наземного обслуговування в аеропортах» на ключові інтереси заінтересованих сторін, відповідно до підпункту 1 пункту 1 параграфу 50 «Регламенту Кабінету Міністрів України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 950.

Прогноз впливу розміщено на офіційному сайті Державіаслужби (www.avia.gov.ua) у розділі «Новини».

У додатку до прогнозу впливу розміщено дві Анкети. Суб’єкти господарювання повинні заповнити відповідні Анкети та надати пропозиції або зауваження, та надіслати до 13 грудня 2019 року до управління аеродромів та аеропортів департаменту авіаційних перевезень, аеропортів та міжнародного співробітництва Державної авіаційної служби України за адресою:

 

01135, м. Київ, пр. Перемоги, 14 –

Державна авіаційна служба України:

тел./факс 351-52-33

E-mail: Viktor.Kordianin

ПРОГНОЗ ВПЛИВУ реалізації наказу Державної авіаційної служби України «Про затвердження Авіаційних правил України «Доступ на ринок послуг з наземного обслуговування в аеропортах» на ключові інтереси заінтересованих сторін

  • 1. На сьогоднішній день відсутнє регулювання щодо вільного доступу на ринок послуг з наземного обслуговування в аеропортах для суб’єктів господарювання.

Проєктом наказу пропонується встановити рівноправні, недискримінаційні умови доступу на ринок послуг з наземного обслуговування та забезпечити вільний доступ на ринок послуг з наземного обслуговування для всіх суб’єктів господарювання 

  • 2. Вплив на ключові інтереси заінтересованих сторін
Заінтересована сторонаКлючові інтересиОчікуваний (позитивний чи негативний) вплив на ключовий інтерес із зазначенням передбачуваної динаміки змін основних показників
(у числовому або якісному вимірі)
Пояснення (чому саме реалізація акта призведе до очікуваного впливу)
короткостроковий вплив (до року)середньостроковий вплив (більше року)
Суб’єкти комерційного обслуговуванняПідвищення конкуренції на ринку послуг з наземного обслуговуванняПозитивнийПозитивнийВрегулювання та встановлення чітких, прозорих та конкурентних умов доступу на ринок послуг з наземного обслуговування.
АеропортиЗупинення створення монопольної ситуації на ринку послуг з НОНегативнийПозитивний

Керівники аеропортів створюють штучні перешкоди для суб’єктів господарювання щодо доступу на ринок послуг з наземного обслуговування, що негативно впливає на якість послуг з наземного обслуговування в аеропортах. Проектом усувається можливість створення таких штучних перешкод.

У середньостроковому вимірі передбачається позитивний вплив, оскільки підвищення конкуренції на ринку послуг з наземного обслуговування, сприяє зниженню цін на послуги з наземного обслуговування для авіакомпаній, підвищенню якості послуг з наземного обслуговування.