Повідомлення про повторне оприлюднення проєкту наказу Державної авіаційної служби України «Про затвердження Авіаційних правил України «Правила сертифікації суб’єктів авіаційної діяльності, які надають послуги з наземного обслуговування»

Державіаслужбою опрелюднено наказ Державної авіаційної служби України від 26 березня 2020 року № 497 «Про затвердження Авіаційних правил України «Правила сертифікації суб’єктів авіаційної діяльності, які надають послуги з наземного обслуговування», доопрацьований з урахуванням зауважень у Висновку про доопрацювання нормативно-правового акта Міністерства юстиції України.

Доопрацьований наказ разом із аналізом регуляторного впливу розміщений на офіційному веб сайті Державіаслужби у розділі «Регуляторна діяльність/Проєкти регуляторних актів на 2020 рік»