Інформація для заявника

Процедури для заявників щодо видачі сертифікатів льотної придатності, сертифікатів перегляду льотної придатності, дозволів на виконання польотів, дозволів на бортові радіостанції тощо розміщені на сайті Державіаслужби у розділі «Нормативно-правова база – Звід авіаційних правил – Підтримання льотної придатності – Part-M/Part-21