CORSIA

Україна приймає добровільну участь у програмі CORSIA (Carbon Offsetting Scheme for International Aviation).

Пункт 5 резолюції А39-3 Асамблеї ІКАО постановляє запровадити глобальну схему ринкових заходів (РЗ) у вигляді Схеми компенсацій та скорочення вуглецевих викидів для міжнародної авіації (CORSIA) для розгляду будь-якого щорічного збільшення загальних викидів СО2 від міжнародної цивільної авіації (тобто польотів цивільної авіації, які відправляються від одної країни і прибувають в іншу країну) вище рівня 2020 року з урахуванням особливих обставин і відповідних можливостей.

Згідно Резолюції Асамблеї ІКАО, середній рівень викидів СО2 від міжнародної авіації, охоплений схемою в період з 2019 по 2020 рік, є основою для вуглецево-нейтрального зростання з 2020 року, в порівнянні з яким порівнюються викиди в майбутньому. У будь-який рік з 2021 року, коли викиди CO2 від міжнародної авіації, охоплені схемою, перевищують середні базові викиди 2019 і 2020 років, ця різниця є компенсуючими потребами сектора в цьому році.

CORSIA впроваджується поетапно, починаючи з участі держав на добровільній основі, з подальшою участю всіх держав, за винятком звільнених. В такий спосіб: експериментальний етап (з 2021 по 2023 рік) і перший етап (з 2024 по 2026 рік) будуть застосовуватися до держав, які добровільно взяли участь в цій схемі, а також другий етап (з 2027 по 2035 рік) буде застосовуватися до всіх держав, які мають індивідуальну частку міжнародної авіаційної діяльності в RTK в 2018 році, що перевищує 0,5% від загальної кількості RTK, або тих у кого сукупна частка в списку держав від найвищої до найнижчої суми RTK досягають 90% від загальної кількості RTK, за винятком найменш розвинених країн (НРС), малих острівних держав, що розвиваються (SIDS) і країн, що розвиваються, які не мають виходу до моря (LLDCs), якщо вони не бажають брати участь у цьому етапі.

Згідно з пунктом 10 резолюції А39-3 Асамблеї ІКАО визначається охоплення схеми на основі маршрутів між державами, маршрут буде охоплюватися схемою, якщо обидві держави, що з’єднують маршрут, беруть участь в схемі, аналогічним чином маршрути не будуть охоплюватися схемою, якщо одна або обидві держави, що з’єднують маршрут, не беруть участі в схемі.

Після того як участь держав і маршрути, що покриваються CORSIA, визначаються в конкретному році з 2021 року і встановлюються відповідні вимогам в даному році (тобто збільшені викидів понад середньої кількості викидів базової лінії в 2019 і 2020 роках), ці вимоги розподіляються між експлуатантами повітряних суден беручи участь в цій схемі, відповідно до формули, що міститься в пункті 11 резолюції Асамблеї.

Пункт 11 резолюції Асамблеї включає концепцію «динамічного підходу» для розподілу компенсуючих вимог, яка поступово переходить від використання 100-процентного секторального тарифу (і 0% -індивідуально) з 2021 по 2029 рік у бік використання індивідуальної ставки не менше 20 відсотків з 2030 до 2032 року, і щонайменше 70 відсотків від 2033 року до 2035 року. «Секторальний коефіцієнт» являє собою глобальний середній коефіцієнт зростання викидів в міжнародному авіаційному секторі за цей рік, в той час як «індивідуальна ставка» являє собою фактор росту окремих операторів викидів в даному році.

Template of Emissions Monitoring plan ukr

17052018 CORSIA Presentation

протокол наради