Робота з персоналом

Управління персоналу Державіаслужби здійснює свою діяльність на підставі Конституції України, Закону України «Про державну службу», Кодексу законів про працю України, Положення про Державну авіаційну службу України та Типового положення про службу управління персоналом державного органу.

Основними завданнями управління персоналу Державіаслужби є:

1. реалізація державної політики з питань управління персоналом у Державіаслужбі;

2. забезпечення здійснення Головою Державіаслужби своїх повноважень з питань управління персоналом;

3. добір персоналу Державіаслужби;

4. забезпечення прав, пільг і соціальних гарантій державних службовців, державних інспекторів з авіаційного нагляду, водіїв автотранспортних засобів та працівників, які виконують функції з обслуговування, в межах компетенції Управління;

5. розвиток персоналу та організація підвищення рівня професійної компетентності (кваліфікації) працівників Державіаслужби;

6. документальне оформлення трудового договору для працівників Державіаслужби, вступу на державну службу, її проходження та припинення, звільнення;

7. організація та здійснення відповідних заходів з питань охорони праці.

Процедура прийому персоналу в Державіаслужбі здійснюється відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби», від 26 вересня 2007 року № 1172 «Про введення посад державних інспекторів з авіаційного нагляду у Державній авіаційній службі та умови оплати їх праці», наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 09.02.2010 № 68 «Про затвердження Положення про державного інспектора з авіаційного нагляду у Державній авіаційній службі».

Вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад в Державіаслужбі розміщуються при оголошенні вакансій в розділі «Вакансії».

 


img
img


 

Колективний договір Державіаслужби (із змінами від 28.08.2019 та 19.06.2020)

Інформація про кількісний та якісний склад працівників Державіаслужби у 2022 році

Наказ №55 від 15.01.2019

Наказ від 21.08.2019 № 1080 «Про внесення змін до Правил внутрішнього службового та трудового розпорядку працівників Державної авіаційної служби України»

Наказ від 22.12.2017 №1003 «Про введення в дію Правил внутрішнього службового та трудового розпорядку працівників Державної авіаційної служби України»