Управління якістю

В грудні 2020 року Державіаслужба пройшла ресертифікацію на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015 «Системи менеджменту якості. Вимоги» та отримала сертифікат відповідності системи менеджменту вимогам  стандарту ISO 9001:2015, реєстраційний номер сертифікату: UA  229908.

Сертифікацію проведено відповідно до процедур ТІС з аудиту та сертифікації, які передбачають проведення періодичних наглядових аудитів.

Політика з якості Державної авіаційної служби України

Мета діяльності Державіаслужби:

реалізація державної політики у сфері цивільної авіації та використання
повітряного простору України.

Основні завдання Державіаслужби:

Пріоритети діяльності Державіаслужби:

При реалізації пріоритетів ми дотримуємося таких принципів діяльності:

Реалізація пріоритетів досягається через:

Ми зацікавлені у вдосконаленні нашої роботи та процесу взаємодії з суб’єктами авіаційної діяльності. Пропонуємо вам заповнити Анкету оцінки задоволеності, а також надіслати координатору з якості наступні відомості про вашу організацію:

Шиповська Анастасія Олександрівна,
координатор з якості
Anastasiya.Shypovska@avia.gov.ua