Управління якістю

Zeichen-qualityВ грудні 2017 року Державіаслужба пройшла сертифікацію на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015 «Системи менеджменту якості. Вимоги» та отримала сертифікат відповідності системи менеджменту вимогам  стандарту ISO 9001:2015, реєстраційний номер сертифікату: ТІС 15 100 1810134.

Сертифікацію проведено відповідно до процедур ТІС з аудиту та сертифікації, які передбачають проведення періодичних наглядових аудитів.

Політика з якості Державної авіаційної служби України

Мета діяльності Державіаслужби: реалізація  державної  політики  у сфері цивільної  авіації та використання повітряного  простору України та сприяння розвитку цивільної авіації України в інтересах суспільства та економіки.

Основні завдання:

 • реалізація державної політики у сфері цивільної авіації та використання повітряного простору України;
 • внесення пропозицій Міністрові інфраструктури щодо забезпечення формування державної політики у сфері цивільної авіації та використання повітряного простору України;
 • організація використання повітряного простору України;
 • здійснення державного контролю та нагляду за безпекою цивільної авіації, нагляду за забезпеченням аеронавігаційного обслуговування.

Пріоритети діяльності Державіаслужби:

 • розроблення нормативно-правових актів та затвердження авіаційних правил України, що регулюють діяльність авіаційної галузі;
 • постійне удосконалення процесу та правил сертифікації суб’єктів та об’єктів авіаційної діяльності;
 • регулювання використання повітряного простору та організація повітряного руху;
 • підвищення якості процесу організації авіаційних перевезень;
 • реєстрація, сертифікація та допуск до експлуатації цивільних аеродромів та ЗПМ;
 • здійснення контролю за станом та якістю експлуатації АТ, льотної придатності ПС;
 • реалізація основних напрямів економічної, тарифної, фінансової, кадрової, науково-технічної, страхової, інвестиційної, соціальної політики та здійснення заходів щодо забезпечення екологічної безпеки у галузі цивільної авіації;
 • сприяння провадженню зовнішньоекономічної і міжнародно-правової діяльності цивільної авіації;
 • розвиток співробітництва з міжнародними авіаційними організаціями та поглиблення галузевого співробітництва з Європейським Союзом;
 • забезпечення відкритості та прозорості діяльності Державіаслужби у формуванні пропозицій щодо державної політики у цивільній авіації.

При реалізації пріоритетів ми дотримуємося таких принципів діяльності:

 • законність та верховенство права;
 • публічність та прозорість у підготовці та прийнятті рішень;
 • забезпечення безпеки авіації є найвищим пріоритетом;
 • аналіз та оцінка планів в галузі забезпечення безпеки авіації.

Реалізація пріоритетів досягається через:

 • розробку проектів національних нормативно-правових актів, гармонізованих з відповідним європейським законодавством та стандартами ІКАО;
 • співпрацю із суб’єктами авіаційної діяльності для постійного вдосконалення безпеки авіації;
 • дієвий контроль стану безпеки авіації, забезпечення безпечного та впорядкованого розвитку авіаційного транспорту шляхом інспектування та запровадження системи управління безпекою авіації;
 • забезпечення достатніх фінансових та людських ресурсів для управління та контролю безпеки авіації;
 • дослідження та використання міжнародного досвіду для визначення тенденцій і подальшого їх застосування в авіаційній галузі України;
 • розвиток рівноправного та взаємовигідного міжнародного галузевого співробітництва та залучення міжнародної технічної допомоги;
 • розвиток міжнародної договірно-правової бази для розширення доступу українських авіакомпаній на міжнародні авіаційні ринки;
 • підвищення кваліфікації фахівців Державіаслужби;
 • діяльність кваліфікованих фахівців Державіаслужби відповідно до вимог нормативно-правових актів, що дозволяє не лише оцінити сильні і слабкі сторони діяльності споживачів в цілому, але і сприяти їх успіху на ринках України та інших країн;
 • запровадження постійного поліпшення результативності системи управління якістю, удосконалення діяльності шляхом оптимізації організаційної структури.

Ми зацікавлені у вдосконаленні нашої роботи та процесу взаємодії з суб’єктами авіаційної діяльності. Пропонуємо вам заповнити Анкету оцінки задоволеності, а також надіслати координатору з якості наступні відомості про вашу організацію:
•    наявність сертифікату на систему менеджменту якості (ким і коли виданий);
•    чи плануєте Ви провести сертифікацію системи менеджменту якості.

Шиповська Анастасія Олександрівна,
координатор з якості
Anastasiya.Shypovska@avia.gov.ua                                                                                                                                                                                                                                                                                           +38 044 351 52 40