Управління якістю

В грудні 2017 року Державіаслужба пройшла сертифікацію на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015 «Системи менеджменту якості. Вимоги» та отримала сертифікат відповідності системи менеджменту вимогам  стандарту ISO 9001:2015, реєстраційний номер сертифікату: ТІС 15 100 1810134.

Сертифікацію проведено відповідно до процедур ТІС з аудиту та сертифікації, які передбачають проведення періодичних наглядових аудитів.

Політика з якості Державної авіаційної служби України

Мета діяльності Державіаслужби:

реалізація державної політики у сфері цивільної авіації та використання повітряного простору України.

Основні завдання Державіаслужби:

 • державне регулювання діяльності в галузі цивільної авіації;
 • здійснення комплексних заходів щодо забезпечення безпеки польотів, авіаційної, екологічної, економічної та інформаційної безпеки;
 • створення умов для розвитку авіаційної діяльності, повітряних перевезень та їх обслуговування, виконання авіаційних робіт та польотів авіації загального призначення;
 • організація використання повітряного простору України;
 • представництво України в міжнародних організаціях цивільної авіації та у міжнародних відносинах з питань цивільної авіації.

Пріоритети діяльності Державіаслужби:

 • гармонізація законодавства України із законодавством Європейського Союзу та відповідність стандартам ІСАО;
 • міжнародне співробітництво;
 • лібералізація повітряного сполучення;
 • підвищення рівня безпеки польотів та рівня авіаційної безпеки;
 • підвищення якості процесу організації авіаційних перевезень;
 • мінімізація негативного впливу цивільної авіації на навколишнє середовище;
 • реалізація основних напрямків економічної, тарифної, фінансової, страхової політики;
 • впровадження механізмів антикорупційної політики в діяльності Державіаслужби як центрального органу виконавчої влади;
 • проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців Державіаслужби;
 • розвиток та впровадження програмного комплексу єдиної інформаційної системи Державної авіаційної служби України (доопрацювання існуючих підсистем та розробка нових підсистем) з метою приведення у відповідність документів та процедур, що задовольняють стандартам ІСАО;
 • створення інтегрованої інформаційної системи Державної авіаційної служби України (внутрішній портал Державіаслужби).

При реалізації пріоритетів ми дотримуємося таких принципів діяльності:

 • законність та верховенство права;
 • публічність та прозорість у підготовці та прийнятті рішень;
 • безпека авіації як найвищий пріоритет.

Реалізація пріоритетів досягається через:

 • розробку проектів національних нормативно-правових актів, гармонізованих з відповідним європейським законодавством та стандартами ІСАО;
 • дієвий контроль стану безпеки авіації, забезпечення безпечного розвитку цивільної авіації шляхом постійного нагляду та запровадження системи управління безпекою авіації;
 • дослідження та використання міжнародного досвіду для визначення тенденцій і подальшого їх застосування в авіаційній галузі України;
 • розвиток співробітництва з міжнародними авіаційними організаціями та поглиблення галузевого співробітництва з ЄС, в тому числі шляхом залучення міжнародної технічної допомоги;
 • розвиток міжнародної договірно-правової бази для розширення доступу українських авіакомпаній на міжнародні авіаційні ринки;
 • здійснення постійного нагляду за впровадженням та забезпеченням відповідності в Україні положень Стандартів та Рекомендованої практики ICAO;
 • співпрацю з органами державної влади та підтримання комунікації із зацікавленими сторонами;
 • реалізація основних напрямів економічної, тарифної, фінансової, кадрової, науково-технічної, страхової, інвестиційної, соціальної політики та здійснення заходів щодо забезпечення екологічної безпеки у галузі цивільної авіації;
 • організацію документування управлінської діяльності та забезпечення моніторингу документів з контрольним строком виконання;
 • забезпечення достатніх фінансових та людських ресурсів для управління та контролю безпеки авіації;
 • здійснення претензійної та позовної роботи та забезпечення представництва інтересів Державіаслужби у судах;
 • підвищення кваліфікації фахівців Державіаслужби;
 • запровадження постійного поліпшення результативності системи менеджменту якості, удосконалення діяльності шляхом оптимізації організаційної структури.

Ми зацікавлені у вдосконаленні нашої роботи та процесу взаємодії з суб’єктами авіаційної діяльності. Пропонуємо вам заповнити Анкету оцінки задоволеності, а також надіслати координатору з якості наступні відомості про вашу організацію:

 • наявність сертифікату на систему менеджменту якості (ким і коли виданий);
 • чи плануєте Ви провести сертифікацію системи менеджменту якості.

Шиповська Анастасія Олександрівна,
координатор з якості
Anastasiya.Shypovska@avia.gov.ua 

 • +38 044 351 52 40