Внутрішній аудит

З  01 лютого 2017 року в Державіаслужбі було введено штатну одиницю головного спеціаліста з внутрішнього аудиту.

Діяльність внутрішнього аудиту спрямована на удосконалення системи управління, запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного виконання бюджетних коштів, виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності Державіаслужби та поліпшення внутрішнього контролю.

У першому півріччі 2018 року заплановано аудит за наступними напрямками:

Напрям внутрішнього аудиту Тема внутрішнього аудиту Період, який підлягає аудиту Термін проведення аудиту
Аудит відповідності Оцінка дотримання законодавства, планів, процедур щодо взаємодії з засобами масової інформації та громадськістю 2016-2017 рік І півріччя 2018 року