Запобігання корупції

В структурі Державіаслужби створено та забезпечено функціонування сектору з питань запобігання та виявлення корупції, штатна чисельність 2 одиниці.

В Державіавіслужбі проводиться постійна робота, спрямована за запобігання проявам корупції серед працівників нашого органу. Планом заходів щодо запобігання і протидії корупції та іншим правопорушенням на 2016 рік передбачено забезпечення Державіаслужбою якісного добору розстановки кадрів, попередження осіб про встановлені обмеження, передбачені антикорупційним законодавством, проведення спеціальних перевірок осіб, які претендують на заняття посад відповідального становища, здійснення фінансового контролю щодо фінансового становища працівників Державіаслужби та інші. Заходи щодо запобігання і протидії корупції, передбачені планом на 2016 рік, виконані в повному обсязі.

Здійснено заходи в частині фінансового контролю. Забезпечено подання працівниками Державіаслужби відомостей про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру. До 01.04.2016 року працівники Державіаслужби подали декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік.

Заходи щодо запобігання та протидії корупції, які виконувались Державіаслужбою у 2016 році, були превентивні, спрямовані на попередження та зменшення наслідків корупційних дій. Фактів притягнення до відповідальності за рішенням суду або до адміністративної відповідальності за корупційні діяння або інші правопорушення, пов’язані з корупцією, працівників Державіаслужби упродовж 2016 року не було.

Державіаслужбою у 2017 році планується:

  1. розробити і затвердити для подальшого виконання Антикорупційну програму на 2017 рік, з обов’язковим урахуванням положень Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 – 2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 265;
  2. посилювати роз’яснювальну роботу, спрямовану на запобігання корупційним діянням, звернувши особливу увагу на знання державними службовцями та іншими посадовими особами, які уповноважені на виконання функцій держави, Законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції»;
  3. вживати заходи стосовно широкого висвітлення в колективі кожного факту корупційних діянь; вживати додаткові заходи, спрямовані на безумовне дотримання Законів України «Про державну службу» та «Про запобіганні корупції»;
  4. виявляти та усувати причини і умови, які спричиняють поширення корупції; періодично розглядати на відкритих засіданнях Державіаслужби питання виконання антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу;
  5. здійснювати заходи щодо запобігання та протидії корупційним проявам; вживати заходи щодо посилення відкритості, гласності та прозорості у своїй діяльності.

Інформацію про невиявлені корупційні ризики, які можуть виникнути в діяльності Державіаслужби, а також зауваження та пропозиції до Антикорупційної програми надавати до сектору з питань запобігання та виявлення корупції на електронну адресу: kruavia@avia.gov.ua, або vdz@avia.gov.ua