Запобігання корупції

В Державіаслужбі проводиться постійна робота, спрямована на запобігання
проявам корупції серед працівників нашого органу:
1. Розроблено, затверджено та погоджено з Національним агентством з питань
запобігання корупції Антикорупційну програму Державіаслужби на 2018
рік.
2. Здійснено заходи в частині виконання фінансового контролю,
передбаченого ЗУ «Про запобігання корупції». Забезпечено подання
працівниками Державіаслужби декларацій осіб, уповноважених на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
3. Постійно проводиться роз’яснювальна робота, спрямована на запобігання
корупційним діянням, звертаючи особливу увагу на знання державними
службовцями та іншими посадовими особами, які уповноважені на
виконання функцій держави, Законів України «Про державну службу»,
«Про запобігання корупції».
4. Вживаються заходи висвітлення інформації про факти корупційних
правопорушень, або правопорушень пов’язаних з корупцією.
5. Здійснюються заходи відкритості, гласності та прозорості діяльності
Державіаслужби.
6. Здійснюється моніторинг та контроль виконання Антикорупційної
програми Державіаслужби.