Проекти регуляторних актів на 2017 рік

 Проекти регуляторних актів на 2017 рік

Назва проекту регуляторного акта Обґрунтування необхідності Орієнтовний термін підготовки Структурні підрозділи, що розроблятимуть регуляторний акт Файли, дата оприлюднення
Проект Керівництва з кваліфікаційної оцінки комплексних технічних засобів підготовки (авіаційних тренажерів) Приведення нормативно-правових актів у відповідність до стандартів та рекомендованої практики Міжнародної організації цивільної авіації та законодавства Європейського союзу. Департамент льотної експлуатації Оприлюднено 18.12.2017

01_Тітул 02_Зміст 03_Загальні положення 04_Терміни 05_Введення 06_Кваліфікаційний базіс 07-1_таблиця валідаційних випробувань 07_Валідаційні випробування 08_Субєктивні функціональні випробування 09_Випробування рухливости 10_Визначення затримки 11_Періодичні оцінки 12_Принципи кваліфікаціних оцінок 13_Вібрації 14_Поле обзору візуалізації 15_Вимоги до тренажерів 16_Дорожна карта 17_Програма навчання 18_Програма перевірки

Проект наказу Державної авіаційної служби України «Про затвердження Авіаційних правил України «Технічні вимоги та адміністративні процедури щодо видачі свідоцтв та сертифікатів диспетчерів управління повітряним рухом» Приведення нормативно-правових актів у відповідність до стандартів та рекомендованої практики Міжнародної організації цивільної авіації та законодавства Європейського союзу. Департамент аеронавігації  Оприлюднено 15.12.2017

Аналіз_регуляторного_впливу Довідка Повідомлення_про_оприлюднення Пояснювальна_записка Проект_Авіаційних _правил Проект_Наказу

Проект наказу Державіаслужби, Міноборони України Про завтвердження Авіаційних правил України, Частина 92 «Рестрація авіаційних аварійних привідних перевадачів ELT 406 MHz»  IV квартал Департамент авіаційних перевезень, аеропортів та міжнародного співробітництва Авіаційні правила

Аналіз регуляторного впливу

Повідомлення про оприлюднення

Проект Наказу

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін у додатки до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів повітряним транспортом» Виконання Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 23 березня 2017 р. № 1982-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами – підприємцями» Департамент авіаційних перевезень, аеропортів та міжнародного співробітництва Аналіз регуляторного впливу

Повідомлення_про оприлюднення

Порівняльна таблиця

Пояснювальна записка

Проект_постанови_КМУ

Проект наказу Державної авіаційної служби «Про внесення змін до деяких наказів Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації» Приведення у відповідність до вимог Повітряного кодексу України Департамент авіаційної безпеки Аналіз регуляторного впливу

Довідка ЄС

накази 397, 936

Порівняльна таблиця

Пояснювальна записка

Проект наказу «Про затвердження Авіаційних правил України «Технічні вимоги та адміністративні процедури для льотних екіпажів цивільної авіації» Регламент Європейської Комісії (ЄС) №1178/2011 року від 03 листопада 2011 року

І квартал

Департамент льотної експлуатації Наказ
Авіаційні правила
Аналіз регуляторного впливу
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу
Проект наказу «Про затвердження Авіаційних правил України «Технічні вимоги та адміністративні процедури щодо льотної експлуатації в цивільній авіації» Регламент Європейської Комісії (ЄС)№ 965/2012 від 05 жовтня 2012 року

ІV квартал

Департамент льотної експлуатації Оприлюднено 25.10.17

змінено 16.05.2018

Povidomlennya-pro-oprylyudnennya-proektu-nakazu Аналіз регуляторного впливу (переопрацьовано 16.05.2018) Додаток I Визначення Додаток II PART-ARO Додаток III PART-ORO Додаток IV PART-CAT Додаток V PART-SPA Додаток VI PART-NCC Додаток VII PART-NCO Додаток VIII PART-SPO Доповнення І Доповнення ІІ Загальні Положення Пояснювальна записка 965 Проект наказу

Проект наказу «Про затвердження  Авіаційних правил України «Порядок надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній» Приведення у відповідність до вимог Повітряного кодексу України та з метою забезпечення рівного доступу авіаперевізників до ринку повітряних перевезень, а також розвитку та захисту конкуренції в галузі цивільної авіації  

ІІ квартал

Департамент авіаційних перевезень, аеропортів та міжнародного співробітництва Авіаційні правила Порядок надання прав
Пояснювальна записка
Аналіз регуляторного впливу
Наказ
Повідомлення про оприлюднення
Довідка acquis ЄС
Проект наказу «Про затвердження Авіаційних правил України «Правила надання дозволів на виконання польотів повітряних суден у повітряному просторі України»

ІІІ квартал

Департамент авіаційних перевезень, аеропортів та міжнародного співробітництва Оновлено 03.10.2017

Порівняльна таблиця з отриманими пропозиціями

Наказ Дозволи на виконання польотів

Проект авіаційних правил Дозволи на виконання польотів_20171003

Додатки до Правил Дозволи на виконання польотів

Повідомлення про оприлюднення Дозволи на виконання польотів

Пояснювальна записка Дозволи на виконання польотів

Проект наказу «Про затвердження  Авіаційних правил України «Правила сертифікації суб’єктів, що надають агентські послуги з продажу повітряних перевезень» Приведення у відповідність до вимог Повітряного кодексу України та з метою актуалізації вимог до суб’єктів, що надають агентські послуги з продажу повітряних перевезень, та спрощення процедури сертифікації таких субєктів

ІІІ квартал

Департамент авіаційних перевезень, аеропортів та міжнародного співробітництва  10.11.2017

Додаток 1 до АПУ Додаток 2 до АПУ Наказ пов_домлення_про оприлюднення Правила сертифікації АРВ Пояснювальна записка

Проект наказу «Про затвердження Авіаційних правил України «Правила забезпечення екологічної безпеки ЦА» Приведення у відповідність до вимог Повітряного кодексу України та Додатку 16 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію III квартал Департамент авіаційних перевезень, аеропортів та міжнародного співробітництва
Проект наказу  «Про затвердження Авіаційних правил України «Правила метеорологічного обслуговування цивільної авіації» Приведення у відповідність до вимог Повітряного кодексу України, міжнародних стандартів та рекомендованої практики Міжнародної організації цивільної авіації IІI квартал Департамент аеронавігації
 
Проект АПУ
Наказ_166
Повідомлення про оприлюднення
Довідка_acquis_ЄС
Пояснювальна записка
Проект наказу «Про затвердження  Авіаційних правил України «Правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу» Приведення у відповідність до вимог Повітряного кодексу України та з метою актуалізації вимог до суб’єктів авіаційної діяльності, які здійснюють перевезення та обслуговування повітряних перевезень пасажирів і багажу  

ІІІ квартал

Департамент авіаційних перевезень, аеропортів та міжнародного співробітництва 25.10.2017

ПОВІДОМЛЕННЯ

пояснювальна записка

ПРАВИЛА повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу

НАКАЗ

Анализ регуляторного впливу

Проект наказу «Про затвердження Авіаційних правил України «Правила використання повітряного простору України» Приведення у відповідність до вимог Повітряного кодексу України, міжнародних стандартів та рекомендованої практики Міжнародної організації цивільної авіації IІI квартал Департамент аеронавігації
 
ПВППУ ПОВ_ДОМЛЕННЯ про оприлюднення 03.10.2017

Правила ВПП_ПОЯСНЮВАЛЬНА_02.10.2017

АНАЛ_З РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

НКАЗ про затв. ПВПП 02.10.2017

Правила-ВППУ-02.10.2017

Додаток 1 Додаток 2 Додаток 3 Додаток 4 Додаток 5 Додаток 6_ Додаток 7 Додаток 8 Додаток 9 Додаток 10

Проект наказу «Про затвердження Авіаційних правил України «Загальні правила польотів у повітряному просторі  України» Приведення у відповідність до вимог Повітряного кодексу України, міжнародних стандартів та рекомендованої практики Міжнародної організації цивільної авіації IІI квартал Департамент аеронавігації
 
Наказ
Загальні правила польотів у повітряному просторі України
Аналіз регуляторного впливу
Пояснювальна записка
Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розроблення, прийняття та впровадження авіаційних правил України» Визначення спрощеного порядку прийняття і впровадження авіаційних правил України ІV квартал Відділ інформаційно-аналітичного забезпечення 02.10.2017

Проект постанови КМУ

Порядок прийняття авіаційних правил України

Пояснювальна записка

Проект наказу «Про затвердження Авіаційних правил України «Правила пожежної безпеки в цивільній авіації України» Приведення у відповідність до вимог Повітряного кодексу України та Додатку 12 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію ІV квартал Департамент авіаційних перевезень, аеропортів та міжнародного співробітництва
Проект наказу «Про затвердження Авіаційних правил України «Правила сертифікації навчальних закладів з підготовки персоналу з наземного обслуговування та кваліфікаційні вимоги до наземного персоналу» Приведення у відповідність до вимог Повітряного кодексу України ІV квартал Департамент авіаційних перевезень, аеропортів та міжнародного співробітництва
Проект наказу «Про затвердження Авіаційних правил України, Частина 47 «Правила реєстрації цивільних повітряних суден в Україні» Приведення у відповідність до вимог Повітряного кодексу України, міжнародних стандартів та рекомендованої практики Міжнародної організації цивільної авіації IV квартал Департамент льотної придатності
Проект наказу «Про затвердження Авіаційних правил України «Правила сертифікації суб’єктів, що надають послуги з сертифікаційного обслуговування» Приведення у відповідність до вимог Повітряного кодексу України, міжнародних стандартів та рекомендованої практики Міжнародної організації цивільної авіації ІV квартал Департамент аеронавігації
Проект наказу «Про затвердження Авіаційних правил України «Положення про нагляд за безпекою польотів у системі організації повітряного руху Приведення у відповідність до вимог Повітряного кодексу України, міжнародних стандартів та рекомендованої практики Міжнародної організації цивільної авіації ІV квартал Департамент аеронавігації
Проект наказу «Про затвердження Авіаційних правил України, Частини М, 145, 66, 147, Т «Підтримання льотної придатності повітряних суден, авіаційних виробів, компонентів та обладнання та схвалення організацій та персоналу, що виконують ці завдання» Приведення у відповідність до Регламенту Європейської Комісії (ЄС) № 1321/2014 від 26 листопада 2014 зі змінами Регламентом Європейської Комісії (ЄС) № 2015/1536 від 16 вересня 2015 IV квартал Департамент льотної придатності
Проект наказу «Про затвердження Авіаційних правил України «Правила сертифікації та допуску до експлуатації наземних засобів зв’язку, навігації та спостереження (радіотехнічного забезпечення) цивільної авіації України» Приведення у відповідність до вимог Повітряного кодексу України, міжнародних стандартів та рекомендованої практики Міжнародної організації цивільної авіації IV квартал Департамент аеронавігації
Проект наказу «Про затвердження Авіаційних правил України «Порядок надання дозволів на виліт повітряного судна для перевезення товарів військового призначення та подвійного використання» Повітряний кодекс України ІІІ квартал Департамент авіаційних перевезень, аеропортів та міжнародного співробітництва Наказ

Повідомлення про оприлюднення

Авіаційні правила

Аналіз регуляторного впливу

Проект наказу Державіаслужби «Про затвердження Авіаційних правил України «Доступ на ринок послуг з наземного обслуговування в аеропортах» Приведення нормативно-правових актів у відповідність до законодавства України, вимог Європейського агентства з безпеки авіації та Ради Європейського Союзу  IV квартал  Департамент авіаційних перевезень, аеропортів та міжнародного співробітництва Авіаційні правила
Аналіз
Довідка acquis communautaire
Наказ
Повідомлення на оприлюднення
Пояснювальна записка
Проект наказу Державіаслужби «Про внесення зміни до Авіаційних правил України «Порядок надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній» Приведення у відповідність до вимог Повітряного кодексу України та з метою забезпечення рівного доступу авіаперевізників до ринку повітряних перевезень, а також розвитку та захисту конкуренції в галузі цивільної авіації Повідомлення про оприлюднення 

Аналіз регуляторного впливу

Наказ