Проєкт SAFER-U відзначає другий рік

У березні 2021 року проєкт SAFER-U (Розвиток авіаційної законодавчої бази України шляхом наближення до законодавства ЄС), який фінансується Європейським Союзом відзначив свій другий рік. Проєкт було розпочато у 2019 році з метою гармонізації авіаційної законодавчої бази України зі стандартами ЄС.

Минулого року експерти проєкту завершили перевірку чинного авіаційного законодавства України на відповідність Основному регламенту (ЄС) No 965/2012 Європейського агенства з безпеки польотів (EASA). Експерти надали Державній авіаційній службі України (ДАСУ) змістовний звіт про відхилення положень Наказу ДАСУ No 682 від Регламенту Комісії ЄС №965/2012. Мета цього звіту –  посприяти ДАСУ в питаннях гармонізації національної нормативної бази у сферах льотної експлуатації та сертифікації льотного екіпажу із європейськими стандартами в цих сферах.

З вересня 2020 року команда проєкту зосередилася на питаннях розвитку компетенції персоналу підрозділів льотної експлуатації та сертифікації льотного екіпажу. За останні шість місяців експерти з Управління цивільної авіації Великобританії (CAA) та Державного агентства з безпеки польотів та авіаційної безпеки Іспанії (AESA) провели 15 семінарів по ключовим напрямкам. Діяльність охоплювала цілий ряд тем, включаючи, але не обмежуючись ними – Системи управління безпекою польотів, конвертацію ліцензій країн, що не входять до ЄС, фінансовий нагляд за авіаційними експлуатантами, ліцензування авіаперевізників, організацію та процеси розробки правил EASA та питання переліку мінімального обладнення.

Другий етап проєкту SAFER-U завершився розробкою Плану нагляду за експлуатантами комерційного повітряного транспорту. У лютому 2021 року експерти проєкту тісно співпрацювали з представниками ДАСУ з метою координації інформації, необхідної для розробки процедур нагляду відповідно до підходу, що базується на показниках ефективності. Впроваджуючи ці нові наглядові процедури, ДАСУ досягне процедурної гармонізації з Регламентом (ЄС) No 965/2012, частини ARO (Вимоги до уповноваженого органу).

З початку реалізації проєкту в 2019 році консорціум співпрацює з авіаційним регулятором України з метою адаптації національних положень щодо льотної експлуатації та сертифікації льотного екіпажу згідно норм EASA. Мета цих діяльностей – надати персоналу ДАСУ та української авиіаціонной індустрії розуміння основних принципів та вимог EASA, пов’язаних з регламентами щодо льотної експлуатації та сертифікації льотного екіпажу та надати підтримку ДАСУ у переході від класичного нормативного нагляду до підходу, заснованого на показниках ефективності.

«Другий рік проєкту SAFER-U є важливим етапом на шляху реформування регуляторної системи цивільної авіації України. Працюючи з партнерами по консорціуму та колегами з ДАСУ, наші зусилля були зосереджені на забезпеченні ДАСУ належними інструментами для успішного прийняття регламентів EASA. Ця діяльність підтримує ДАСУ у напрямку більш безпечного та стійкого розвитку авіаційної системи в Україні»,  прокоментував Річард Добсон, менеджер коктракту SAFER-U.


Ескалація пандемії COVID-19 вплинула на проєктну діяльність, заплановану в період з березня 2020 року по лютий 2021 року. Консорціум вжив заходів відповідно до офіційних порад щодо обмеження або відкладання визначених діяльностей. У цьому контексті всі заходи проєкту проводились віртуально із заходами безпеки для безпечного проведення діяльностей в умовах COVID-19.