Розпочався процес підготовки Антикорупційної програми Державіаслужби на 2019 рік

27 грудня 2018 року відбулося засідання комісії з оцінки корупційних ризиків у Державіаслужбі, утвореної наказом Державіаслужби від 14 грудня
2018 року № 1325, основними завданнями якої є:

1) забезпечення організації роботи з оцінки корупційних ризиків, що виникають при реалізації повноважень і функцій Державіаслужби, яка проводиться в рамках підготовки антикорупційної програми Державіаслужби;

2) підготовка пропозицій з оцінки корупційних ризиків;

3) визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час реалізації державної політики у сфері цивільної авіації;

4) підвищення ефективності діяльності Державіаслужби;

5) удосконалення нормативно-правової бази з відповідних питань.

 

На засіданні розглянуто проект Плану роботи комісії з оцінки корупційних ризиків у Державіаслужбі, що передбачає визначення: об’єктів оцінки корупційних ризиків, джерел інформації для проведення оцінки корупційних ризиків, методів та способів їх оцінки, відповідальних осіб та строків проведення оцінки корупційних ризиків. Вказаний План буде затверджено головою комісії.

 

За результатами роботи комісія підготує звіт за результатами оцінки корупційних ризиків з описом ідентифікованих корупційних ризиків, чинників корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, та пропозиціями щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків.

Зазначений звіт буде включено до Антикорупційної програми Державіаслужби на 2019 рік.

 

Запрошуємо громадськість до підготовки та обговорення проекту Антикорупційної програми Державіаслужби на 2019 рік.

Пропозиції та зауваження щодо оцінки корупційних ризиків у діяльності Державіаслужби та заходів Антикорупційної програми Державіаслужби на
2019 рік просимо надсилати за адресою: vdz@avia.gov.ua.