Головний спеціаліст

Кобцева Дар’я Костянтинівна

Робочий: 351-54-93
E-mail: Darya.Kobtseva@avia.gov.ua
Кімната: 
1202

Основними завданнями Сектору з внутрішнього аудиту є:

проведення внутрішніх аудитів в Державіаслужбі та надання Голові Державіаслужби за їх результатами об’єктивних і незалежних висновків та рекомендацій; надання рекомендацій для поліпшення функціонування системи внутрішнього контролю та її удосконалення;

запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів;

запобігання виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності Державіаслужби.

Основними функціями Сектору з внутрішнього аудиту є:

проводити оцінку: ефективності функціонування системи внутрішнього контролю в Державіаслужбі;

ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах;

ефективності планування і використання бюджетних програм та результатів їх виконання;

якості надання адміністративних послуг та виконання контрольно-наглядових функцій, завдань, визначених актами законодавства;

стану збереження активів та інформації;

стану управління державним майном;

правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності;

ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань Державіаслужби.