Відділ сертифікації персоналу з технічного обслуговування

Відділ сертифікації персоналу з технічного обслуговування

Функції відділу сертифікації персоналу з ТО:

– участь в розробці та удосконаленні авіаційних правил, інших нормативних документів з питань сертифікації персоналу з ТО;

– організація та проведення робіт зі схвалення/ внесення змін до схвалення та нагляду за організаціями з підготовки до ТО відповідно до Part-147;

– погодження керівного персоналу організацій з підготовки до технічного обслуговування;

– схвалення керівництва організацій з підготовки до ТО (Part-147);

– видача/ внесення змін та продовження терміну дії свідоцтв персоналу з ТО ПС (Part-66);

– конвертація національних кваліфікацій у свідоцтво персоналу з ТО ПС (Part-66);

– ведення  бази даних за напрямками напрямками Part-66 та Part-147.