Сертифікація персоналу з технічного обслуговування

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАЯВНИКІВ (ПРОЦЕДУРИ ДЛЯ ЗАЯВНИКІВ ПОРЯДОК, ФОРМИ ЗАЯВОК, ПЕРЕЛІКИ ДОКУМЕНТІВ)

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАЯВНИКІВ (ПРОЦЕДУРИ ДЛЯ ЗАЯВНИКІВ ПОРЯДОК, ФОРМИ ЗАЯВОК, ПЕРЕЛІКИ ДОКУМЕНТІВ)

 •  вік не менше 18 років,
 
 • підтвердження рівня знань з предметів базових модулів для відповідної категорії,

 
 • підтвердження наявності практичного досвіду, характерного відповідній категорії;

Вимоги до досвіду для категорії А, В1, В2, В3 та С
 • підтвердження наявності теоретичної і практичної підготовки на тип повітряного судна та підготовки на робочому місці (OJT) – для першого типу в категорії,
 
 • Схеми «Отримання свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряних суден (Part-66) – категорії В1 та В2»

Схема 1 – «Для повітряних суден Групи 1»

 

Схема 2 – «Для повітряних суден, інших ніж Група 1»

 • Заповнена належним чином заява про видачу свідоцтва (Форма 19 EASA Видання 5 (EASA Form 19 Issue 5) відповідно до 66.А.10

Інструкція по заповненню Форми 19 EASA Видання 5

Форма 19 EASA Видання 5 (EASA Form 19 Issue 5)

 • Документи про складання екзаменів для підтвердження рівня знань з відповідних предметів модулів згідно з 66.А.25 та Доповненням І та VII до Part-66.

 
 • Документи, що підтверджують наявність необхідного практичного досвіду, який вимагається для заявленої категорії згідно з 66.А.30, а саме: персональна книга обліку практичного досвіду.
Інформаційний лист - роз'яснення щодо підтвердження практичного досвіду
 • Документи, які підтверджують підготовку на тип повітряного судна, у відповідності до 66.А.45) та Доповнення ІІІ до Part-66 (у разі необхідності внесення рейтингу типу ПС до свідоцтва).

 
 • Практичний досвід для рейтингів типу ПС Групи 2, рейтингу Повної групи 3 та рейтингу «Негерметизовані літаки з поршневим двигуном з максимальною злітною масою 2000 кг і менше, рейтингів категорії L та рейтингу Повної групи 4 для категорії B2 та B2L

Включення до свідоцтва рейтингів типу ПС Групи 2, рейтингу Повної групи 3 та рейтингу «Негерметизовані літаки з поршневим двигуном з максимальною злітною масою 2000 кг і менше, які базуються на демонстрації практичного досвіду, документуються у «Книзі обліку практичного досвіду заявника (стажера)»

Включення до свідоцтва рейтингів, які базуються на демонстрації практичного досвіду, документуються у «Книзі обліку практичного досвіду заявника (стажера) для повітряних суден групи 4 та рейтингів категорії L

 • Документи, що підтверджують особисті відомості про заявника.
 

Свідоцтво персоналу з технічного обслуговування повітряних суден
(Part-66) втрачає чинність через п’ять років після його видачі або останньої зміни. 

 

Утримувач свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряного судна повинен заповнити відповідні частини Форми 19 EASA і подати її разом із копією свідоцтва до Державіаслужби.

 

Усі сертифікаційні права, надані на підставі свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряного судна, стають недійсними у разі втрати чинності свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряного судна.

 

Свідоцтво персоналу з технічного обслуговування повітряного судна
(Part-66) є дійсним, (i) якщо воно видане та/або змінене Державіаслужбою і підписане власником.

 

При втраті свідоцтва, утримувач має негайно повідомити організацію з технічного обслуговування, Державіаслужбу та органи внутрішніх справ, де відбулась втрата, відповідно до чинного законодавства.

 

Якщо після заяви про втрату (викрадення) і отримання повторного свідоцтва, утримувач знаходить оригінальне свідоцтво, то про цей факт необхідно повідомити Державіаслужбу в письмовому вигляді, а оригінальне свідоцтво необхідно здати.

 

Кандидат на отримання свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряного судна (Part-66) має право оскаржити дії Державіаслужби відповідно до чинного законодавства України

Свідоцтво персоналу з технічного обслуговування повітряних суден (Part-66) не може бути видане без отримання Державіаслужбою належної сплати державного збору.

 

Сплата державного збору відбувається відповідно до Положення про Державний спеціалізований фонд фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1993р.
№ 819 зі змінами.

 

Пунктом 21 додатку до Положення визначено, що за видачу свідоцтва авіаційного персоналу (дубліката) державний збір справляється за видачу документа (свідоцтва, сертифіката тощо) в розмірі 1,2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Відповідно до Податкового кодексу України неоподатковуваний мінімум доходів громадян становить 17 гривень. Розмір державного збору за видачу свідоцтва авіаційного персоналу (дубліката) складає 20,40 грн.

 

Державний збір сплачується згідно рахунка-фактури, який оформлюється та відправляється  утримувачу свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряних суден (Part-66) на електронну пошту, яка зазначена в заявці.

 

Видача свідоцтва можлива тільки після підтвердження надходження коштів відповідним підрозділом Державіаслужби.

 

У разі виникнення питань щодо сплати державного збору та підтвердженням надходження коштів звертайтесь на електронну пошту specfond@avia.gov.ua.

 

У зв’язку з введенням в Україні карантину та обмежувальних заходів видача свідоцтв Part-66 відбувається по вівторкам о 10.30 та четвергам о 14.00 на першому поверсі приміщення Міністерства інфраструктури України

 

Попередній запис на видачу свідоцтва Part-66 проводиться за електронними адресами співробітників відділу сертифікації персоналу з технічного обслуговування управління підтримання льотної придатності.

Підготовка на робочому місці може проводитися організацією з технічного
обслуговування, схваленою для технічного обслуговування конкретного типу
повітряного судна (рейтинг А) відповідно до Додатка 2 (Part-145) або Підчастини F
Додатка 1 (Part-М) до Авіаційних правил України «Підтримання льотної придатності
повітряних суден та авіаційних виробів, компонентів і обладнання та схвалення
організацій і персоналу, залучених до виконання цих завдань», затверджені наказом
Державіаслужби від 06 березня 2019 року № 286, зареєстровані в Міністерстві юстиції
України 28 березня 2019 року за № 316/33287 (із змінами).

 

Організація з технічного обслуговування має розробити процедури до
МОЕ/МОМ, завдання з підготовки на робочому місці (OJT) та схвалити їх в Державіаслужбі в установленому порядку.

 

OJT має покривати перелік завдань, прийнятних для Державіаслужби.
Кожне завдання має бути підписане стажером і підтверджене підписом
призначеної особи, яка здійснює нагляд. Зазначені завдання мають посилатися на
актуальні технологічні карти/робочі листи тощо.

 

Вибрані завдання, які підлягають обов’язковому завершенню, повинні складати не менше 50% завдань, що містяться в переліку Доповнення II до АМС до Додатка 3 до Авіаційних правил та:

 

• бути відповідними типу повітряного судна та систем як за складністю, так і за технічним змістом, необхідним для виконання цього завдання. Хоча можуть бути включені порівняно прості завдання, інші складніші завдання технічного обслуговування також повинні бути включені;
• бути обраними серед тих, що застосовні до типу повітряного судна та
(під)категорії свідоцтва. Інші завдання, крім завдань, наведених у Доповненні II,
мають розглядатися як заміна, коли вони є еквівалентними;
• бути репрезентативним для технічного обслуговування з точки зору складності,
частоти, різноманітності, безпеки, критичності, новизни тощо;
• включати компоненти, специфічні для даного типу, або конкретного виду технічного обслуговування;

• охоплювати всі застосовні пункти переліку Доповнення II до АМС (глави ATA)
та категорії завдань (обслуговування та наземне обслуговування, пошук та
усунення несправностей, місцезнаходження (розташування компонентів),
деактивація відповідно до переліку мінімального обладнання,
зняття/встановлення тощо);
• бути актуальними.

 

Завдання з підготовки на робочому місці (OJT) розробляється для кожної
категорії окремо.


Завдання

Які бувають свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряних суден Part-66?

У схваленій організації Part-145 використовується персонал, який є утримувачем свідоцтва Part-66, як зазначено у таблиці:

КАТЕГОРІЯ СВІДОЦТВА

ДЛЯ:

Вид технічного обслуговування:

 

Персонал, який засвідчує технічне обслуговування після: 

 

A

виконання незначного планового лінійного технічного обслуговування і усунення простих дефектів у межах завдань, спеціально зазначених в сертифікаційному повноваженні, відповідно до 145.A.35. 

Сертифікаційні права мають бути обмежені роботою, яку утримувач свідоцтва особисто виконав у організації з технічного обслуговування, що надала сертифікаційні повноваження

Лінійне технічне обслуговування 

B1

– виконання технічного обслуговування конструктивних елементів повітряного судна, силової установки та механічних і електричних систем;

– робіт на системах авіоніки, що потребують виконання лише простих перевірок для підтвердження її працездатності і не потребують пошуку та усунення несправностей.

Категорія B1 включає відповідну підкатегорію A

Лінійне технічне обслуговування

B2

– виконання технічного обслуговування авіоніки та електричних систем; та

– виконання завдань з технічного обслуговування електричних систем та авіоніки, що належать до силових установок та механічних систем, які вимагають лише простих перевірок для підтвердження їх працездатності;

– незначного планового лінійного технічного обслуговування і усунення простих дефектів у межах конкретних завдань, зазначених у сертифікаційному повноваженні, відповідно до 145.A.35. Ці сертифікаційні права повинні бути обмежені роботою, яку утримувач свідоцтва особисто виконав у організації з технічного обслуговування, що надала сертифікаційні повноваження, та обмежені відповідно рейтингами, які вже внесені у свідоцтво В2.

Категорія свідоцтва B2 не включає жодну підкатегорію A 

Лінійне технічне обслуговування

В3

– виконання технічного обслуговування конструктивних елементів літака, силової установки та механічних і електричних систем; 

– робіт на системах авіоніки, що потребують виконання лише простих перевірок для підтвердження її працездатності і не потребують пошуку та усунення несправностей

Лінійне технічне обслуговування

C

базового технічного обслуговування

Базове технічне обслуговування

 

Допоміжний персонал:

 

B1 

Діяльність як B1 (технічне обслуговування конструктивних елементів повітряного судна, силової установки та механічних і електричних систем та роботи на системах авіоніки, що потребують виконання лише простих перевірок для підтвердження її працездатності і не потребують пошуку та усунення несправностей)

Базове технічне обслуговування

B2

Діяльність як B2 (технічне обслуговування авіоніки і електричних систем та технічне обслуговування електричних систем та авіоніки, що належать до силових установок та механічних систем, які вимагають лише простих перевірок для підтвердження їх працездатності)

Базове технічне обслуговування

В3

Діяльність як B3 (технічне обслуговування конструктивних елементів літака, силової установки та механічних і електричних систем та роботи на системах авіоніки, що потребують виконання лише простих перевірок для підтвердження її працездатності і не потребують пошуку та усунення несправностей)

Базове технічне обслуговування

Необхідно мати свідоцтво Part-66 якщо, працюєш в організації з технічного обслуговування?

Свідоцтво Part-66 є обов’язковим для:

– передачі повітряного судна в експлуатацію після виконання технічного обслуговування та

– виконання робіт в організації з технічного обслуговування як допоміжний персонал.

Для іншої діяльності в організації з технічного обслуговування свідоцтво Part-66 не вимагається. Також, свідоцтво Part-66 не розповсюджується на  компоненти (згідно зі статтею 5 Авіаційних правил України «Підтримання льотної придатності повітряних суден та авіаційних виробів, компонентів і обладнання та схвалення організацій і персоналу, залучених до виконання цих завдань»).

Примітки: Права, які базуються на національному законодавстві, можуть бути додані до секції XIV свідоцтва Part-66

Яка документація демонструє відповідність вимогам щодо досвіду?

Досвід технічного обслуговування повинен бути задокументований у спосіб, який демонструє де, коли і яке технічне обслуговування виконувалося. Твердження «Х років» не є прийнятним. Необхідно вести книгу обліку досвіду, в якому детально описується характер досвіду (АМС 66.А.10).

Де можливо отримати досвід технічного обслуговування? Обов’язково необхідно набувати досвід, який вимагається, в організації, схваленій Державіаслужбою згідно з Part-145?

Набуття досвіду технічного обслуговування в організації, схваленій Державіаслужбою згідно з Part-145, не є обов’язковим. Досвід, отриманий в організаціях з технічного обслуговування, схвалених згідно з Part-145, Part-M.F, FAR-145, тощо, може бути прийнятний для Державіаслужби, коли таке технічне обслуговування виконувалося в організації з технічного обслуговування, що схвалена Державіаслужбою або компетентним органом іншої держави відповідно до чинного авіаційного законодавства такої держави.

Крім того, досвід технічного обслуговування повітряних суден, набутий в інший сфері, ніж технічне обслуговування цивільних повітряних суден, може включати досвід технічного обслуговування, набутий у збройних силах, береговій охороні, поліції тощо, або на виробництві повітряних суден (див. 66.A.30 (d) та пов’язані AMC / GM). 

Проте додатковий досвід технічного обслуговування цивільних повітряних суден є необхідним: для категорії А – як мінімум 6 місяців, для категорії В1 або В2 – як мінімум 12 місяців.

 

Які вимоги застосовуються для утримувача свідоцтва Part-66 категорії А1 з метою розширення до категорії В1.1?

Вимоги для розширення свідоцтва Part-66 категорії А1 до категорії В1 наступні:

 • підтвердження рівня знань з тих базових модулів, які мають вищий рівень для В1 (див. Доповнення I до Part-66 та пункт 16.1 Процедури PR.AML.A-001); та
 • наявність практичного досвіду, який вимагається відповідно до Доповнення IV до Part-66:

Необхідно підтвердити два роки практичного досвіду технічного обслуговування повітряних суден в експлуатації, характерного категорії В1.1 (не категорії А1), перед поданням заяви на розширення прав свідоцтва. 

Досвід може бути скорочений до 50 % у разі, якщо заявник завершив схвалений курс підготовки Part-147, який відповідає категорії згідно з  Доповненням IV до Part-66.

Див. Part-66.A.15.10, 66.A.25, 66.A.30 та пов’язані AMC/GM.

Утримувач свідоцтва Part-66 має намір включити додаткову (під)категорію. Екзамени з яких додаткових модулів необхідно скласти для включення нової додаткової (під)категорії?

Відповідно до 66.B.100(b) компетентний орган повинен перевірити, що заявник склав всі необхідні екзамени, що відносяться до нової (під)категорії. Екзамени з базових модулів, які необхідно скласти, зазначені у пункті 16.1 Процедури PR.AML.A-001.

Додатково, заявник повинен підтвердити наявність практичного досвіду для нової (під)категорії, як зазначено в Доповненні IV до Part-66.

 

Чим відрізняється оцінювання від екзаменування? Чому у пунктах 2.2, 3 та 4 Доповнення ІІІ до Part-66 відповідно зазначені різні стандарти?

Екзаменування – це письмова форма демонстрування студентом певного рівня теоретичних знань на основі досягнення цілей підготовки, яке зазвичай виконується після завершення теоретичного курсу або частини курсу. Студент повинен відповідно до рівня знань, зазначеного у Доповненні ІІІ до Part-66, продемонструвати детальні теоретичні знання про застосовні системи, конструкцію, експлуатацію, технічне обслуговування, ремонт, пошук та усунення несправностей повітряного судна відповідно до схвалених даних технічного обслуговування, а також використання керівництв та схвалених процедур, включаючи знання, пов’язані з інспектуваннями та обмеженнями. Стандарт, формат, прохідний бал, тощо визначені у пунктах 3 та 4 Доповнення ІІІ. Екзамен повинен проводити відповідним чином кваліфікований та схвалений екзаменатор.

Оцінювання – це практична форма вимірювання компетентності студента, яка включає три основні фактори, пов’язані з цілями підготовки: знання, вміння та ставлення, та зазвичай виконується після завершення практичного курсу підготовки. Оцінювання практичних навичок повинне зосереджуватися на компетенціях, що стосуються типу повітряного судна та його технічному обслуговуванні. Оцінювання повинен проводити відповідним чином кваліфікований та схвалений експерт з оцінювання практичних навичок.

У разі завершення підготовки на тип повітряного судна у схваленій організації Part-147, проте базовий курс та/ або складані екзамени з відповідних базових модулів відсутні. Можливо включити такий рейтинг типу у моє свідоцтво Part-66 після його видачі Державіаслужбою?

30 червня 2020 року набрав чинність додаток 3 (Part-66) до Авіаційних правил України «Підтримання льотної придатності повітряних суден та авіаційних виробів, компонентів і обладнання та схвалення організацій і персоналу, залучених до виконання цих завдань», затверджених наказом Держвіаслужби від 06.03.2019 № 286, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 березня 2019 р. за № 316/33287, в розділі VIII яких зазначено наступне: 

«Курси підготовки на тип повітряного судна, які були розпочаті та завершені до 30 червня 2020 року, можуть бути використані для включення рейтингу типу до свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряних суден до 29 червня 2023 року.

Будь-який курс теоретичної підготовки на тип повітряного судна та/або курс практичної підготовки на тип повітряного судна, завершений після 30 червня 2020 року, може бути використаний для включення рейтингу типу до свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряних суден протягом трьох років після того, як він розпочався (навіть якщо цей курс розпочався до 30 червня 2020 року)».

У зв’язку з цим, не має сенсу спочатку отримувати підготовку на тип повітряного судна для включення такого рейтингу у свідоцтво Part-66 з наступних причин:

 • на дату завершення курсу підготовки на тип особа не має свідоцтва Part-66 та це може тривати більше ніж три роки, ніж заявник виконає вимоги щодо базових знань та практичного досвіду. Таким чином, заявник ризикує тим, що сертифікати визнання втратять чинність для включення рейтингу типу повітряного судна; та
 • з інтелектуальної точки зору нелогічно демонструвати компетентність з технічного обслуговування конкретного типу повітряного судна без наявності необхідних базових знань, навичок та ставлення, пов’язаних із технічним обслуговуванням та технологіями, що застосовуються в авіації в цілому.

Юридично кажучи, такі випадки не заборонені. Однак, необхідно впевнитися, що з 30 червня 2020 року особа з змозі виконати вимоги щодо включення рейтингу типу повітряного судна до свідоцтва Part-66..

Утримувач свідоцтва Part-66 з рейтингом типу повітряного судна має намір включити рейтинг типу подібного повітряного судна того ж виробника. Наприклад: є рейтинг типу Airbus A318/A319/A320/A321 (CFM56) та є намір додати рейтинг Airbus A330 (GE CF6). Чи необхідно завершити повний курс підготовки на тип повітряного судна?

Якщо типи повітряного судна одного виробника мають різні рейтинги, як зазначено у Доповненні І до АМС Part-66, це означає, що є прогалина в знаннях стосовно іншого типу повітряного судна.

Airbus A330 (GE CF6) має інший рейтинг ніж Airbus A318/A319/A320/A321 (CFM56) і в цьому випадку необхідно виконати наступні вимоги:

 • завершити теоретичний та практичний елемент курсу підготовки на тип повітряного судна Airbus A330 (GE CF6), або
 • курс відмінностей від Airbus A318/A319/A320/A321 (CFM56), до Airbus A330 (GE CF6) – теоретичний та практичний елемент (за умови, що рейтинг типу Airbus A318/A319/A320/A321 (CFM56) не має обмежень).

 

Які вимоги існують для проведення OJT. Які відмінності між практичною підготовкою та підготовкою на робочому місці OJT? Що є метою OJT?

  

ОЦІНЮВАННЯ

 

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

ПІДГОТОВКА НА РОБОЧОМУ МІСЦІ OJT

Для кого адресоване:

Студенти практичного елементу курсу підготовки на тип

Стажери OJT

Посилання: 66.A.45 (a)(b);

 Доповнення III, пункт 4.2, АМС до Доповнення ІІІ

Посилання: 66.A.45 (c); Доповнення ІІІ, пункт 6, АМС до пункту 6 Доповнення ІІІ 

Функція експерта:

Виконати підсумкову оцінку знань, навичок та ставлення студента після завершення практичного елементу курсу підготовки на тип

Провести підсумкове оцінювання завершеної OJT в частині набуття стажером необхідних навичок та досвіду виконання безпечного технічного обслуговування

 

Посилання:  Доповнення III, пункт 4.2; АМС до Доповнення ІІІ

Посилання: Доповнення ІІІ, пункт 6; АМС до пункту 6 Доповнення ІІІ 

Організація:

 • Part-147
 • Організація Part-145, Part-M.F з рейтингом A, виробник під схваленням організації Part-147 
 • Організація Part-145, Part-M.F з рейтингом A, виробник під прямим схваленням курсу підготовки

Організація з технічного обслуговування Part-145, Part-M.F з рейтингом A

 

Посилання:  Доповнення III, пункт 1(b)

Посилання:  Доповнення ІІІ, пункт 6; AMC до пункту  6 Доповнення III

Мета:

Оцінювання чи здобув кандидат компетентності для безпечного виконання технічного обслуговування, перевірок та повсякденної роботи згідно з керівництвом з технічного обслуговування та інших відповідних інструкцій і завдань для певного типу повітряного судна, наприклад пошуку і усунення несправностей, ремонтів, налаштувань, замін, регулювань та функціональних перевірок. Це включає також правильне використання технічної літератури і документації на повітряне судно, правильне використання спеціальних інструментів і перевіреного обладнання, для виконання зняття та заміни компонентів і модулів певного типу повітряного судна, включаючи технічне обслуговування “на крилі”.

Підтвердження завершення різноманітності та кількості завдань OJT, що вимагається, яке базується на звітах призначеної особи, яка здійснює нагляд, та зворотному зв’язку. Достатньо, щоб завершення індивідуальних завдань OJT було підтверджено безпосередньо особою, яка здійснює нагляд, без додаткового оцінювання практичних навичок експертом.

 

Посилання:  Доповнення III, пункт  3.2.

Посилання:  AMC до пункту  6 Доповнення III, підпункті  7 та 8

Тип оцінювання:

 • діагностичне (до початку курсу) – не обовязкове;
 • формаційне (formative) – не обовязкове;
 • остаточне (часткове та підсумкове оцінювання) – обов’язкове
 • безперервне протягом OJT (підтверджено безпосередньо особою, яка здійснює нагляд)»
 • остаточне, як підсумкове оцінювання повноти OJT (на основі звітів призначеної особи, яка здійснює нагляд, та зворотному зв’язку)
 

Посилання: AMC до Доповнення ІІІ (Part-66), пункт 2

Посилання: AMC до пункту  6 Доповнення III

Кваліфікація експерта:

Оцінювання проводиться призначеними експертами, які мають відповідну кваліфікацію. Це означає, що експерти повинні продемонструвати підготовку та досвід щодо процесу оцінювання, яке проводиться, та бути уповноваженими на це організацією.

OJT оцінюється призначеними експертами, які мають відповідну кваліфікацію. Це означає, що експерти повинні продемонструвати підготовку та досвід щодо процесу оцінювання, яке проводиться, та бути уповноваженими на це організацією.

 

Посилання:  Доповнення III, пункт 4.2; АМС до Доповнення ІІІ, пункт 3

Посилання:  Доповнення ІІІ, пункт 6; AMC до пункту  6 Доповнення III

Процедури включені в:

Керівництво організації з підготовки до технічного обслуговування (MTOE)

Керівництво організації з підготовки до технічного обслуговування Part-145 (пункт 3.15)

 

Посилання: Доповнення III, пункт 1(b); Part-147

Посилання:  : AMC 145.A.70 (a)

Що означає наступне твердження «Остаточне оцінювання завершеного OJT є обов’язковим і …»?

Повнота всього OJT має бути оцінена. 

Мета такого оцінювання не означає, що:

 

 • повинне бути оцінювання, проведене експертом стосовно кожного завдання, яке вже проконтрольовано особою, яка здійснює нагляд, та 

 

 • наприкінці програми OJT повинне бути проведене комплексне оцінювання стажера на реальному повітряному судні як додаткове та / або підсумкове оцінювання.

Отримавши всі звіти та зворотній зв’язок від особи, яка здійснює нагляд за кожним фактичним виконанням завдання, або будь-які інші джерела інформації (використання керівництв та процедур; дотримання заходів безпеки, попереджень та рекомендацій; тощо), призначений експерт повинен:

 

 • впевнитися у виконання всіх необхідних завдань OJT (з точки зору об’єктивності та змісту); і
 • перевірити, чи була позитивно оцінена компетентність кандидата.

 

 

 

У разі сумніву, експерт може прийти до висновку, що необхідно провести додаткове оцінювання кандидата або здійснити аналіз розбіжності, коли OJT виконана не в повному обсязі (наприклад, недостатня кількість завдань, різноманітність завдань) або звіт особи, яка здійснює нагляд, не зрозумілий. Особа, яка здійснює нагляд не має права підписувати фактичні завдання, якщо стажер не досяг необхідної компетентності при виконанні завдання у безпечний спосіб.

OJT має покривати перелік завдань, прийнятних для компетентного органу. Завдання, що підлягають завершенню, мають бути типовими для повітряних суден і систем як за складністю, так і з технічної складової, необхідної для завершення цього завдання. Разом з тим, відносно прості завдання можуть бути включені, інші більш складні завдання мають бути також включені та виконані для відповідного типу повітряного судна.

Кожне завдання має бути підписане стажером і підтверджене підписом призначеної особи, яка здійснює нагляд. Зазначені завдання мають посилатися на актуальні технологічні карти/робочі листи тощо.

Які завдання OJT мають бути вибрані для різних категорій свідоцтва?

Процедура OJT як мінімум повинна описувати наступні елементи:

 • зміст OJT: перелік завдань, які слід виконувати під час OJT,
 • кваліфікація експерта та осіб, які здійснюють нагляд за виконанням завдань OJT,
 • формат і зміст журналу OJT,
 • формат та зміст звіту про відповідність (завершення) OJT,
 • планування виробництва для проведення OJT (як планувати завдання),
 • процес проведення підготовки (включаючи документування) та процес оцінювання: що робити, якщо оцінювання не є позитивним,

 

Вимога мати 6 місяців досвіду технічного обслуговування протягом останніх двох років стосується підтримання чинності свідоцтва Part-66?

Ні, нещодавній досвід не впливає на чинність свідоцтва Рart-66. Вимога «6 місяців досвід технічного обслуговування протягом останніх двох років» стосується здійснення сертифікаційних прав за умови наявності нещодавнього досвіду технічного обслуговування.

У разі недотримання вимог щодо наявності нещодавнього досвіду утримувач свідоцтва втрачає привілеї діяти як персонал, який засвідчує технічне обслуговування, та допоміжний персонал. Термін дії свідоцтва  Рart-66 становить 5 років після його видачі або останньої зміни. «Нещодавній» досвід впливає тільки на здійснення сертифікаційних прав.

Для набуття такого досвіду утримувач свідоцтва Рart-66 може:

 •  продовжувати набувати досвід технічного обслуговування, поки отримає втрачений період, що вимагається, або
 • відповідати умовам надання відповідних прав, що означає:
 • пройти курс підготовки на тип повітряного судна, щодо якого є намір здійснювати сертифікаційні права, або
 • у разі повітряного судна, який не вимагає підготовки (інше, ніж велике повітряне судно), скласти екзамени з типу, включаючи оцінювання практичних навичок.

Ні період підготовки на робочому місці, ні курси підвищення кваліфікації з типу повітряного судна не є прийнятними.

Демонстрування наявності досвіду має бути на конкретному типі повітряного судна або подібному. Визначення «подібного повітряного судна» зазначено у АМС 66.A.20(b)2.

Як персоналу, який засвідчує лінійне технічне обслуговування категорії А, може Державіаслужба дозволити виконувати більше завдань, ніж визначено AMC 145.A.30(g)?

Перелік типових завдань, що можуть виконуватися персоналом, який засвідчує лінійне технічне обслуговування категорії А зазначений в АМС, включаючи твердження: «Будь-яку іншу перевірку, яку компетентний орган визначає як найбільш значну перевірку та вважає рівноцінною щотижневій перевірці для конкретного типу повітряного судна». Це може включати відстрочений дефект, якщо виконуються наступні умови:

 • немає потреби в усуненні несправностей; та
 • це завдання є в MEL, та
 • дії з технічного обслуговування, що вимагаються MEL, погоджуються компетентним органом як прості.

Коли ці умови виконані, Державіаслужба може дозволити виконання інших завдань відповідно до AMC 145.A.30g

 

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАЯВНИКІВ (ПРОЦЕДУРИ ДЛЯ ЗАЯВНИКІВ ПОРЯДОК, ФОРМИ ЗАЯВОК, ПЕРЕЛІКИ ДОКУМЕНТІВ)

Заявка з пакетом документів на первинне схвалення організації Part-147, включає наступне:

 • супроводжуючий лист на ім’я Голови Державіаслужби;
 
 • Оригінал Заявки про видачу сертифіката схвалення згідно з вимогами Part-147, або внесення змін до сертифіката схвалення (Формою 12 EASA);

 
 • оригінал(и) Форми 4 ЕАSA, заповнені на кожну керівну особу організації відповідно до 147.А.105. Для відповідності вимогам Part-147 при підготовці Форми 4 EASA рекомендовано використовувати Процедуру PR PHA.A-001 «Процедура схвалення керівного персоналу та заповнення Form 4»
 
 • проєкт Керівництва організації з підготовки до технічного обслуговування на електронному та/або паперовому носії
 
 • Аналіз(и) потреб у підготовці (TNA) для підготовки на тип ПС
 
 • копії установчих документів (статут, довідка про реєстрацію, установчий договір)
 
 • відповідним чином завірені Заявником копії довгострокових договорів, за умови оренди необхідних площ і споруд та обладнання.
 
 

 • Заявка на схвалення Part-147 (Первинна видача*/Зміна)

Форма 12 EASA

Порядок заповнення Форми 12 EASA

 • Подробиці щодо керівного персоналу

Форма 4 ЕАSА

Порядок заповнення Форми 4 EASA

PR PHA.A-001 Вид. 4 Рев. 3

 • Наявність приміщень, включаючи приміщення для викладення теорії, приймання екзаменів, зберігання екзаменаційної документації, офісні приміщення для інструкторів, екзаменаторів та експертів з оцінювання практичних навичок, приміщення для проведення практичної підготовки, тощо відповідно до заявленого обсягу схвалення
 
 • Наявність керівного персоналу
 
 • Наявність достатньої кількості відповідним чином кваліфікованого персоналу для планування/ виконання теоретичної та практичної підготовки
Інструктивний матеріал щодо оцінювання кваліфікації та компетентності інструкторів, екзаменаторів, спостерігачів та експертів з оцінювання практичних навичок в організації з підготовки до технічного обслуговування Part-147 наведені в Процедурі PR AMTO.B-002
 • Наявність обладнання для проведення підготовки
 
 • Наявність Керівництва організації з підготовки до технічного обслуговування (МТОЕ)
Рекомендації щодо створення МТОЕ наведені в Процедурі PR AMTO.B-001
 • Наявність програм курсів підготовки, навчальних та екзаменаційних матеріалів
Рекомендації щодо створення програм підготовки наведені в Процедурі PR AMTO.B-003

Період проведення процесу схвалення за Part-147 складає орієнтовно 7-8 місяців з дати реєстрації заяви, проте кількість часу залежить від завантаженості інспекторів компетентного органу, спроможності Заявника забезпечити в повному обсязі необхідною документацією та якісного усунення будь-яких невідповідностей, що можуть виникнути протягом процесу схвалення.

 

Блок-схема процесу схвалення організації Part-147

 

Примітка 1: Подача Заявником листа про наміри. Запрошення Заявника на попередню зустріч.

Примітка 2: Етап попередньої зустрічі.

Примітка 3: Етап оцінки поданої заяви та додатків до неї. Усунення виявлених невідповідностей за результатами оцінки.

Примітка 4: Етап усунення Заявником невідповідностей, виявлених при аудиті (аудитах), та застосування коригувальних заходів з дати підписання рапорту (рапортів) з аудиту.

Примітка 5: Етап закриття Головним аудитором Звіту щодо усунення невідповідностей.

Примітка 6: Етап підготовки та аналізу Рапорту-рекомендації та пакету документів.

Примітка 7: Етап видачі Сертифікату схвалення організації з підготовки до ТО та екзаменування.

 

Процедура взаємодії Дежавіаслужби та організацій з підготовки до технічного обслуговування наведена в PR.AMTO.A-001

Чи можливо схвалити організацію з підготовки Part-147, яка має намір проводити тільки підготовку стосовно одного або декількох модулів?

Ні, схвалення Part-147 може тільки надаватися організації, яка планує проводити підготовку стосовно всіх модулів певної (під)категорії свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряних суден. Таким чином досягається повне розуміння потреб підготовки, інтерфейсу та екзаменування, пов’язаних з конкретною (під)категорією свідоцтва.

Однак, частина модулів може бути передана за субпідрядом як зазначено в 147.A.145(d).

Це не означає, що організації Part-147 не дозволено проводити курси тільки з одного модуля. Зокрема, у випадку обмежень, що виникають в результаті процесу конвертації національної кваліфікації у свідоцтво Part-66, обмеження можуть бути зняті шляхом підготовки та / або екзаменування з одного модуля або його частини.

Чи можливо схвалити організацію з підготовки Part-147, яка має намір проводити тільки базове екзаменування?

Ні, схвалення Part-147 може тільки надаватися організації, яка може довела можливість проводити підготовку та екзаменування з повного курсу щонайменше в одній (під)категорії свідоцтва Part-66. Тільки у випадку організації, яка є утримувачем схвалення для повного базового курсу підготовки та екзаменування, можливо проводити екзаменування за окремими модулями такого курсу.

Чи можливо схвалити організацію з підготовки Part-147 тільки на проведення базової підготовки?

Так, в такому випадку використовується зразок сертифікату визнання про базову підготовку, в якому зазначається «Схвалений базовий курс» або «Базове екзаменування». У конкретному випадку, коли підготовка з модулів не проводилася, сертифікат визнання повинен включати твердження «Тільки базове екзаменування», включаючи дату екзаменування.

 
Схвалена організація Part-147 має привілеї проводити базове екзаменування від імені компетентного органу. Чи означає це, що компетентний орган повинен надати або схвалити екзаменаційні питання?

Ні, компетентний орган не повинен надавати організації екзаменаційні питання. Однак, як частину постійного нагляду, компетентний орган повинен проводити перевірку бази екзаменаційних питань та процес екзаменування.

Чи можливо проходити підготовку на тип повітряного судна двох різних організаціях? Чи можливо пройти практичний елемент підготовки в організації Part-145?

Тільки організація Part-147 має привілеї (якщо це схвалено компетентним органом) проводити курси підготовки на тип повітряного судна, які  охоплюють як теоретичний, так і практичний елемент підготовки на тип, включаючи відповідні екзамени та оцінювання практичних навичок. Це означає, що практичний елемент курсу підготовки на тип повітряного судна повинен бути завершений в організації Part-147.

Однак, підготовка на тип повітряного судна може проводитися фізично в організації Part-145 під контролем (і як частина схвалення) організації Part-147, що видає Сертифікат визнання. Такий випадок не є привілеєм організації Part-145 самостійно проводити курси підготовки на тип повітряного судна.

Крім того, теоретичний та практичний елемент підготовки на тип повітряного судна можуть проводити дві різні схвалені організації Part-147. 

У випадках, коли курс підготовки на тип повітряного судна безпосередньо схвалений Державіаслужбою у порядку, визначеному в PR.AML.A-002 (тобто спеціальний дозвіл, який не надається протягом тривалого періоду), підготовка на тип повітряного судна може проводитися поза межами організації Part-147.

В зв’язку з набуттям чинності з 30 червня 2020 року додатка 3 та 4 Авіаційних правил України «Підтримання льотної придатності повітряних суден та авіаційних виробів, компонентів і обладнання та схвалення організацій і персоналу, залучених до виконання цих завдань», затверджених наказом Держвіаслужби від 06.03.2019 № 286, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 березня 2019 р. за № 316/33287, як слід вибирати 50% завдань, необхідних для практичної підготовки? Чи має бути 50% завдань відповідно до глосарію (наприклад, LOC, FOT, SGH, R/I, тощо)?

Вибір 50% завдань не може бути обрано відповідно до глосарію. У пункті 3.2 Доповнення ІІІ Додатка 3 (Part-66) чітко зазначено, що «Завдання, що підлягають завершенню, мають бути типовими для повітряних суден і систем як за складністю, так і з технічної складової, необхідної для завершення цього завдання. Разом з тим, що відносно прості завдання можуть бути включені, інші більш складні завдання мають бути також включені та виконані для відповідного типу повітряного судна».

Що стосується способу читання таблиці в пункті 3.2 Доповнення ІІІ Додатка 3 (Part-66), лінії (АТА) мають на меті охопити основні системи, щоб жодне АТА, що стосується конкретного типу повітряного судна, не була виключена. Усередині кожного АТА, що застосовне до типу повітряного судна, можна вибрати щонайменше половину типів завдань. З точки зору мети підготовки, вибір двох простих завдань, як LOC і SGH, не є «репрезентативним», а вибір LOC та TS, наприклад, є набагато доречнішим.

Яка мінімальна тривалість практичного елемента підготовки на тип повітряного судна?

Тривалість практичної підготовки повинна забезпечити, щоб зміст тематичного плану, що вимагається, був завершений. 

Однак, для літаків з MTOM 30000 кг або вище рекомендується  тривалість практичного елемента курсу підготовки не менше двох тижнів, з урахуванням мети підготовки та педагогічних аспектів (максимальна тривалість протягом дня). Відповідно до пункту 3.2 (b) Доповнення III Додатка 3 до Авіаційних правил України «Підтримання льотної придатності повітряних суден та авіаційних виробів, компонентів і обладнання та схвалення організацій і персоналу, залучених до виконання цих завдань», затверджених наказом Держвіаслужби від 06.03.2019 № 286, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 березня 2019 р. за № 316/33287, тривалість повинна базуватися на змісті, достатньо репрезентативному за різноманітністю та складністю, щоб набути необхідну компетенцію.

 

Чи може екзаменування обмежуватися лише деякими модулями, або лише одним модулем або лише частиною модуля?

Як зазначено у попередніх запитаннях, для деяких конкретних випадків є необхідність проводити базову підготовку та відповідне екзаменування лише для деяких модулів або одного модуля або частини модуля (зазвичай це стосується утримувача свідоцтва  з метою усунення деяких обмежень, зазначених у його / її свідоцтві).

Однак, організація Part-147 повинна бути спроможна провести повний курс базової підготовки стосовно відповідної (під)категорії. За таких умов вона може проводити екзаменування.

Екзаменатори повинні бути експертами з предметів або можуть відповідати за тільки правильне проведення екзамену, не несучи відповідальність за зміст екзаменаційних питань?

«Екзаменатор» потрібно в такому випадку розглядати як «спостерігач – invigilator» (тобто, особа, відповідальна тільки за спостерігання за проведенням екзамену).

Екзаменатор (спостерігач) не потребує бути експертом з предметів, щодо знань з яких проводиться екзаменування, якщо використовуються багатоваріантні тестові питання, за умови що, екзаменаційне завдання створюється належним чином кваліфікованим екзаменатором. 

Однак, оцінювання тестових та описових питань як частини базових знань повинно проводитися екзаменатором рівня знань. Врешті-решт, спостерігачі повинні мати підготовку стосовно стандарту екзаменування і не відповідають за виставлення результатів екзамену.

Екзаменатори (спостерігачі) повинні продемонструвати чітке розуміння стандарту екзамену, який вимагається Part-66, та мати відповідальне ставлення до проведення екзаменів таким чином, щоб забезпечувалася достовірність (GM 147.A.105 (g)).

Що стосується стандарту оцінювання практичних навичок курсу підготовки на тип, то для практичного елемента екзаменатор (експерт) повинен мати відповідну кваліфікацію.

Яка максимальна кількість студентів для екзаменаційної сесії?

147.A.100 (b) визначає основні вимоги до проведення теоретичної підготовки та екзаменування. У підпункті 1 розглядаються вимоги до приміщень для проведення підготовки, згідно з якими кількість студентів не повинна перевищувати 28. Підпункт 2 визначає вимоги для проведення екзамену, коли максимальна кількість студентів для проведення екзаменування не обмежена. Кількість студентів для екзаменування обмежується лише розміром, компонуванням та розташуванням приміщення для виконання наступних вимог:

– розміри приміщення для проведення екзаменів мають бути такими, щоб жоден із студентів не мав змоги зі свого місця читати роботу або бачити екран комп’ютера іншого студента під час екзамену;

– приміщення має забезпечувати такі умови, які дадуть змогу студентам, не відволікаючись і не відчуваючи надмірного дискомфорту, зосередитися на підготовці або екзамені.

Отже, до тих пір, поки вимоги до приміщень, стандарту екзаменування, включаючи достовірність екзаменів, виконуються, кількість кандидатів для проведення екзамену не обмежується. У випадку великої кількісті кандидатів, для забезпечення достовірності екзамену можуть бути використані два або більше екзаменаторів.

 

Схвалена організація Part-147 повинна мати обов’язкову систему сповіщень (occurrence reporting system)?

Організація Part-147 не повинна  впровадити систему сповіщень. Проте, це не заважає будь-якій організації чи особам, які беруть участь в авіаційній діяльності, включаючи підготовку до технічного обслуговування, повідомляти про будь-які випадки або іншу інформацію щодо безпеки, яку вони вважають за потрібну.

Як правило, організація, схвалена відповідно до Part-147, яка впровадила Систему управління безпекою (SMS) на добровільній основі, має таку систему добровільного звітування про випадки щодо безпеки авіації.

Організації, схвалені відповідно до Part-147, можуть також проводити курси поза межами обсягу Part-66. Чи підлягають такі курси схваленню (продовжена підготовка, для персоналу, який засвідчує технічне обслуговування, як вимагається згідно з 145.A.35; неруйнівний контроль (NDT); запуск двигуна (engine run); людський фактор (HF); SMS тощо)?

Курси поза межами обсягу Part-66, не можуть бути частиною переліку схвалення організації Part-147. Це не заважає організації з підготовки проводити такі курси. Обсяг, зміст, та методи підготовки таких курсів знаходяться поза межами обсягу аудиту організації Part-147, який проводиться Державіаслужбою. Однак, у випадку вимог Part-M або Part-145 щодо підготовки персоналу, прийнятність та відповідність таких курсів оцінюється під час аудитів цих конкретних організацій.

Як стати інструктором з технічного обслуговування повітряного судна?

Part-147, зокрема, 147.A.105 (f), зазначає, що досвід та кваліфікація інструкторів, екзаменаторів знань та експертів з оцінювання практичних навичок встановлюється згідно з офіційно визнаними стандартами або згідно з процедурою і стандартом, погодженим компетентним органом. В додаткових вимогам (АМС/ GM) відсутні вимоги щодо кваліфікації, виключаючи рекомендацію мати підготовку з викладання. 

Придатність кандидатів до постійної чи тимчасової (за контрактом) посади інструктора повинна оцінюватися стосовно мінімальних кваліфікацій, визначених відповідною організацією Part-147. Процедури організації повинні деталізувати ці мінімальні кваліфікації та пов’язані з ними критерії придатності з точки зору технічних знань, педагогічних, викладацьких навичок та досвіду роботи. 

Інструктори призначаються схваленою організацією, яка зберігає детальну інформацію про їх кваліфікації та підлягає аудиту компетентним  органом. Обсяг повноважень зазначається в Межах повноважень (Terms of Reference), що надаються інструкторам, а також у схваленому списку інструкторів / екзаменаторів / експертів (пункт 1.5 МТОЕ).

Чи слід перевіряти систему якості організації Part -147?

У 147.A.130 (b) зазначено, що організація Part-147 повинна створити систему якості, що включає:

 1. Функцію незалежного аудиту для моніторингу стандартів підготовки, достовірності екзаменів з теоретичних знань та оцінювання практичних навичок, відповідності процедурам та адекватності процедур; та
 2. Систему зворотного зв’язку щодо недоліків за результатами аудитів особі(ам) та надалі відповідальному керівнику, зазначеному в 147.A.105 (a), для забезпечення (за потреби) коригувальних дій.

Це означає, що сама система якості повинна бути незалежно перевірена. Компетентний орган не може виконувати цю функцію від імені організації Part-147.

В межах схвалених процедур організація повинна контролювати процедури системи якості. Це означає, що сам моніторинг системи якості повинен підлягати внутрішнім аудитам:

 •  не допускається конфлікт інтересів;
 •  забороняється, щоб таку функцію виконували працівники системи якості;
 • це також може бути перенесено на аутсорсинг;
 • для забезпечення виконання 147.A.130 (b) 2 повинен бути дотриманий правильний рівень позиції аудитора в організації (наприклад, конфлікт ієрархії, який може перешкоджати ефективному та прозорому звітуванню перед відповідальним керівником).

Крім того, процедури та програма / план аудиту мають відображати всі зазначені вище

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАЯВНИКІВ (ПРОЦЕДУРИ ДЛЯ ЗАЯВНИКІВ ПОРЯДОК, ФОРМИ ЗАЯВОК, ПЕРЕЛІКИ ДОКУМЕНТІВ)

 • Форма 12 ДАСУ, заповнена відповідним чином
 
 • Відповідним чином завірені Заявником копії довгострокових договорів, за умови оренди необхідних площ і споруд та обладнання.

 
 • Затверджене Керівником організації Керівництво організації з підготовки до технічного обслуговування у паперовому форматі та/або на електронному носії.
 
 • Навчальні та екзаменаційні матеріали.
 
 • Аналіз(и) потреб у підготовці (TNA)

 

АНКЕТА

анонімного опитування щодо наявності корупційних ризиків  у діяльності Державної авіаційної служби України

Дякуємо Вам за сповіщення