Система менеджменту якості Державіаслужби відповідає вимогам Міжнародного стандарту

25 – 29 листопада 2019 року Державна авіаційна служба України пройшла другий наглядовий аудит відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2015 з позитивним результатом, що дало  підставу для продовження терміну дії сертифікату відповідності на 2020 рік.

Компанією TÜV Thüringen Ukraine (ТЮФ Тюрінген Україна) надана оцінка:

  •           система менеджменту відомства результативна та створені умови для її підтримки у робочому стані та її подальшого розвитку;
  •           система менеджменту здатна виконати діючі вимоги і забезпечити очікувані результати;
  •           процес проведення внутрішніх аудитів відповідає вимогам стандарту у повному обсязі;
  •           аналіз системи менеджменту якості вищим керівництвом здійснюється відповідно до стандарту  у повному обсязі.