Директор департаменту

Коршук Сергій Миколайович

Робочий: 351-54-02
E-mail: Sergii.Korshuk@avia.gov.ua
Кімната: 1403

Заступник директора департаменту – начальник управління авіаційних перевезень та міжнародного співробітництва

Шевчук Ірина Олександрівна

Робочий: 351-52-15
E-mail: Iryna.Shevchuk@avia.gov.ua
Кімната: 1402

Відділ організації та контролю авіаційних перевезень

Заступник начальника управління – начальник відділу організації та контролю авіаційних перевезень

Рекеда Ольга Володимирівна

Робочий: 351-52-92
E-mail: Olha.Rekeda@avia.gov.ua
Кімната: 1406

Заступник начальника відділу організації та контролю авіаційних перевезень

Печенюк Наталія Владиславівна

Робочий: 351-54-48
E-mail: Nataliya.Pecheniuk@avia.gov.ua
Кімната: 1709

Відділ координації польотів – Центральна диспетчерська служба ЦА

Начальник відділу координації польотів – Центральна диспетчерська служба ЦА

Воронецький Олександр Володимирович

Робочий: 351-53-43
E-mail: Oleksandr.Voronetskyi@avia.gov.ua
Кімната: 1211

Заступник начальника відділу координації польотів – Центральна диспетчерська служба ЦА

Виссал Володимир Миколайович

Робочий: 351-54-18
E-mail: Volodymyr.Vyssal@avia.gov.ua
Кімната: 1214

Відділ міжнорадного співробітництва

Начальник відділу міжнародного співробітництва

Давидов Данило Олександрович

Відділ економіного аналізу та контролю за страхуванням

Начальник відділу економічного аналізу та контролю за страхуванням

Ніколаєнко Олена Сергіївні

Робочий: 351-53-76
E-mail: Olena.Nikolaienko@avia.gov.ua
Кімната: 1203

Заступник начальника відділу економічного аналізу та контролю за страхуванням

Лазуткіна Олена Олександрівна

Робочий: 351-55-05
E-mail: Olena.Lazutkina@avia.gov.ua
Кімната: 1204

Відділ ліцензування сертифікації та регулювання перевезень небезпечних вантажів

Начальник відділу ліцензування сертифікації та регулювання перевезень небезпечних вантажів

Котова Світлана Олександрівна

Робочий: 351-55-26
E-mail: Svitlana.Kotova@avia.gov.ua
Кімната: 1407

Заступник начальника відділу ліцензування сертифікації та регулювання перевезень небезпечних вантажів

Запнивітренко Олександр Євгенович

Робочий: 351-56-87
E-mail: Oleksandr.Zapnyvitrenko@avia.gov.ua
Кімната: 1408

Основними завданнями та функціями Управління авіаційних перевезень та міжнародного співробітництва є:

1. Регулювання і контроль організації та виконання повітряних перевезень;

2. Здійснення контролю за дотриманням суб’єктами авіаційної діяльності правил повітряних перевезень пасажирів, багажу, вантажу і пошти та їх відповідністю вимогам і правилам, установленим міжнародними договорами України та авіаційними правилами України, зокрема, в частині дотримання прав пасажирів, вантажовідправників, які користуються послугами з повітряних перевезень, та вимог щодо розгляду звернень пасажирів, вантажовідправників;

3. Здійснення контролю та нагляду за якістю послуг, які надаються суб’єктами авіаційної діяльності пасажирам в аеропортах та на борту повітряних суден, у тому числі особам з інвалідністю або з обмеженою рухливістю, та додержанням авіаперевізниками законодавства України, міжнародних договорів, учасником яких є Україна;

4. Участь в опрацюванні міжнародних договорів з питань співробітництва у галузі авіаційного транспорту з метою їх укладення в порядку, передбаченому законодавством, забезпечення в межах своїх повноважень виконання зобов’язань за міжнародними договорами України;

5. Забезпечення внутрішньодержавних процедур щодо укладання, набрання чинності та денонсації двосторонніх міждержавних, міжурядових та міжвідомчих угод про повітряне сполучення;

6. Проведення роботи на двосторонній основі з авіаційними властями інших країн з метою встановлення нових або зміни діючих умов здійснення регулярного повітряного сполучення до/з України;

7. Реалізація в межах повноважень, передбачених законодавством, фінансово-економічної, тарифної та страхової політики в галузі цивільної авіації та здійснення контролю за обов’язковим авіаційним страхуванням та фінансово-економічною спроможністю;

8. Затвердження розкладу руху українським та іноземним авіаперевізникам на виконання міжнародних регулярних рейсів та розкладу руху українським авіаперевізникам на виконання внутрішніх регулярних рейсів;

9. Ліцензування господарської діяльності з перевезення повітряним транспортом та надання прав на експлуатацію повітряних ліній і призначень авіаперевізникам, відповідно до положень законодавства, міжурядових угод про повітряне сполучення та інших домовленостей на рівні авіаційних властей;

10. Сертифікація у встановленому законодавством України порядку суб’єктів, що надають агентські послуги з продажу повітряних перевезень, суб’єктів, що здійснюють підготовку персоналу з організації та/або продажу повітряних перевезень;

11. Здійснення в межах своїх повноважень заходів щодо забезпечення розвитку та захисту конкуренції в галузі цивільної авіації;

12. Здійснення перевірки спроможності експлуатанта виконувати перевезення небезпечних вантажів та контроль за дотриманням авіаперевізниками та іншими суб’єктами авіаційної діяльності міжнародних стандартів та вимог законодавства України при організації повітряних перевезень, у тому числі перевезень небезпечних вантажів, товарів військового призначення та подвійного використання;

13. Управління видає в установленому законодавством порядку: дозволи на виліт цивільних повітряних суден з аеродромів України, приліт повітряних суден до аеродромів України або на проліт територією України; дозволи на виконання польотів державних і експериментальних повітряних суден з посадкою на аеродроми цивільної авіації, для проведення авіаційних робіт, пошуково-рятувальних робіт, на пілотованих повітряних кулях, легких, надлегких повітряних суднах і повітряних суднах аматорської конструкції; дозволи на виконання нерегулярних польотів; дозволи на виліт повітряного судна для перевезення товарів військового призначення та подвійного використання;

14. Управління розглядає комерційні угоди, укладені між перевізниками, що стосуються надання ними спільних послуг, пов’язаних з повітряними перевезеннями пасажирів та багажу, на відповідність міжурядовим угодам про повітряне сполучення;

15. Організовує ведення державного статистичного обліку показників діяльності цивільної авіації та забезпечує подання статистичної інформації до ІСАО;

16. Організовує у встановленому порядку роботу, пов’язану з представництвом в міжнародних організаціях (ІСАО, ЄВРОКОНТРОЛЬ , ЄКЦА, СОТ, ОЧЕС) національних інтересів у сфері цивільної авіації, з дотриманням вимог законодавства України та міжнародно-правових зобов’язань України за міжнародними договорами/конвенціями у сфері цивільної авіації;

17. Розробляє та впроваджує проекти галузевих стандартів та нормативів якості з обслуговування пасажирів, багажу, вантажу і пошти авіаперевізниками проекти авіаційних правил України з питань, що належать до компетенції, проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції в тому числі спрямовані на удосконалення взаємодії з міжнародними авіаційними організаціями та розвиток міжнародного співробітництва у сфері цивільної авіації.