Начальник управління – головний бухгалтер

Муратов Денис Вікторович

Робочий: 351-56-23
E-mail: Denys.Muratov@avia.gov.ua
Кімната: 
1216

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Заступник начальника управління – начальник відділу – заступник головного бухгалтера

Бочковська Олена Олександрівна

Робочий: 351-56-28
Рабочий факс: 351-56-28
E-mail: Olena.Bochkovska@avia.gov.ua
Кімната: 1217

Відділ бюджетного фінансування

Начальник відділу бюджетного фінансування

Рекечинський Олександр Валерійович

Робочий: 351-53-93
E-mail: Oleksandr.Rekechynskyi@avia.gov.ua
Кімната: 1210

Основними завданнями управління бухгалтерського обліку та звітності, бюджетного фінансування є:

  • Організація бухгалтерського обліку та звітності, контроль за додержанням правил ведення бухгалтерського обліку та звітності;
  • Реалізація в межах компетенції бюджетної політики в частині забезпечення надходження та використання коштів Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;
  • Справляння державних зборів за сертифікацію, реєстрацію і перереєстрацію повітряних суден, аеродромів, сертифікацію юридичних і фізичних осіб, які виконують роботи, пов’язані з розробленням, виготовленням, ремонтом і технічним обслуговуванням авіаційної техніки, за видачу дозволів на бортові радіостанції, державних зборів з пасажирів та відправників вантажу тощо;
  • Формування повної та достовірної інформації про виконання кошторису Державіаслужби;
  • Складання бухгалтерської звітності згідно з затвердженими формами про діяльність Державіаслужби та представлення її до відповідних органів Державного казначейства та податкових органів.

Функції управління:

  • Бере участь в розробленні та реалізації цільових програм, інших галузевих та загальнодержавних програм щодо бюджетного фінансування;
  • Приймає участь в розробці в установленому порядку проектів нормативно-правових актів, АПУ щодо бухгалтерського обліку та звітності, оплати праці, бюджетного фінансування в галузі цивільної авіації;
  • Організовує та здійснює взаємодію з органами виконавчої влади, іншими державними установами та громадськими організаціями з питань бухгалтерського обліку та звітності, бюджетного фінансування та інших питань, що входять до компетенції управління;
  • Нараховує та виплачує в установленому порядку заробітну плату, допомогу по соціальному страхуванню, матеріальну допомогу, витрати на відрядження та інші витрати, передбачені кошторисом на утримання Державіаслужби;