Начальник управління

Донська Наталія Степанівна

Робочий: 351-54-69
E-mail: Nataliya.Donska@avia.gov.ua
Кімната: 
1103

Відділ менеджменту та розвитку персоналу

Заступник начальника управління – начальник відділу менеджменту та розвитку персоналу

Заваленко Оксана Іванівна

Робочий: 351-52-48
E-mail: Oksana.Zavalenko@avia.gov.ua
Кімната: 
1104

Відділ адміністрування персоналу

Начальник відділу адміністрування персоналу

Мірошніченко Валентина Павлівна

Робочий:
E-mail: 
Valentyna.Miroshnichenko@avia.gov.ua
Кімната: 
1104

Заступник начальника відділу адміністрування персоналу

Грезіна Наталія Іванівна

Робочий: 351-55-88
E-mail: Nataliya.Hrezina@avia.gov.ua
Кімната: 1104

Відділ соціальної політики та розгляду звернень

Начальник відділу соціальної політики та розгляду звернень

Терещенко Лариса Іванівна

Робочий: 351-53-62
E-mail: Larysa.Tereshchenko@avia.gov.ua
Кімната: 
1104

Служба управління персоналу забезпечує здійснення головою Державіаслужби своїх повноважень з питань управління персоналом, її основними завданнями є:

 • реалізація державної політики з питань управління персоналом у Державіаслужбі;
 • забезпечення організаційного розвитку Державіаслужби;
 • добір персоналу Державіаслужби;
 • прогнозування розвитку персоналу Державіаслужби, заохочення працівників до службової кар’єри, підвищення рівня їх професійної компетентності;
  • здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;
  • організаційно-методичне керівництво та контроль за роботою з персоналом;
  • документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення;
  • організація роботи із забезпечення в межах повноважень контролю за здійсненням заходів з охорони праці та архівної справи тощо.

Управління  персоналу Державіаслужби здійснює свою діяльність на підставі Конституції України, Закону України «Про державну службу»Кодексу законів про працю УкраїниПовітряного кодексу України, Положення про Державну авіаційну службу України.

Процедура прийому персоналу в Державіаслужбі здійснюється  відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби», від 26 вересня 2007 року № 1172 «Про введення посад державних інспекторів з авіаційного нагляду у Державній авіаційній службі та умови оплати їх праці»,  наказу Національного агентства України з питань державної служби від 06.04.2016 № 72 «Про затвердження Порядку визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В»»,  наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 09.02.2010 № 68 «Про затвердження Положення про державного інспектора з авіаційного нагляду у Державній авіаційній службі».

Вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад в Державіаслужбі розміщуються при оголошенні вакансій в розділі «Вакансії».