Управління підтримання льотної придатності

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАЯВНИКІВ (ПРОЦЕДУРИ ДЛЯ ЗАЯВНИКІВ ПОРЯДОК, ФОРМИ ЗАЯВОК, ПЕРЕЛІКИ ДОКУМЕНТІВ)

Заявка з пакетом документів на первинне схвалення організації з УПЛП, включає наступне:

У випадку авіаперевізників Заявник подає перелік вищезазначених документів на схвалення разом з початковою заявкою на сертифікат експлуатанта

– Заявка на схвалення Підчастини G Part-M (Первинна видача*/Зміна)

– Подробиці щодо керівного персоналу

Схвалення організацій з управління підтриманням льотної придатності

Схвалення керівного персоналу та заповнення Form 4

Розробка декларованої власником програми технічного
обслуговування повітряного судна ELA1, яке не використовується у комерційній
експлуатації

 

АНКЕТА

анонімного опитування щодо наявності корупційних ризиків  у діяльності Державної авіаційної служби України

Дякуємо Вам за сповіщення