Управління підтримання льотної придатності

  • Загальна інформація для заявників
  • Процедури для заявників (порядок, форми заявок, переліки документів)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Заявка з пакетом документів на первинне схвалення організації з УПЛП, включає наступне:

– супроводжуючий лист на ім’я Голови Державіаслужби;

– оригінал Форми 2 EASA

– оригінал(и) Форми 4 ЕАSA, заповнені на кожну керівну особу організації відповідно до М.A.706 та, якщо застосовно, М.А.707 Part-М. Для відповідності вимогам Part-M при підготовці Форми 4 EASA рекомендовано використовувати Процедуру PR PHA.A-001 «Процедура схвалення керівного персоналу та заповнення Form 4».

– проект Керівництва з управління підтриманням льотної придатності на електронному та паперовому носіях;

– програму(и) ТО на електронному та паперовому носіях;

– копію(ї) (проект(и)) договорів на ТО, якщо застосовно, на електронному та/або паперовому носіях;

– копію(ї) (проект(и)) договорів з експлуатантом/власником, для якого планується виконання завдань з управління підтриманням льотної придатності (не застосовується у випадку, коли заявник виконує експлуатацію комерційного повітряного транспорту (САТ)).

– копії установчих документів (статут або установча угода) та копія довідки про державну реєстрацію або інформація, що офіційно надається Заявником на адресу Державіаслужби та забезпечує отримання доступу до Єдиного державного реєстру (відповідно до статті 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»). У разі відсутності в установчих документах Заявника повної та скороченої назви і юридичної адреси організації з УПЛП на англійській мові, Заявнику пропонується додатково надати зазначену інформацію;

– оригінал листа самооцінки із копіями документів, що підтверджують проведення внутрішнього аудиту з якості всієї організації;

У випадку авіаперевізників Заявник подає перелік вищезазначених документів на схвалення разом з початковою заявкою на сертифікат експлуатанта

– Заявка на схвалення Підчастини G Part-M (Первинна видача*/Зміна)

– Подробиці щодо керівного персоналу

Процедура

Схвалення організацій з управління підтриманням льотної придатності

Процедура

Схвалення керівного персоналу та заповнення Form 4

Процедура

Розробка декларованої власником програми технічного обслуговування повітряного судна ELA1, яке не використовується у комерційній експлуатації

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.