Начальник управління – державний інспектор з авіаційного нагляду за льотною експлуатацією

Юньков Олексій В’ячеславович

Робочий: 351-55-13
Моб. (067)216-38-64
E-mail: Oleksiy.Yunkov@avia.gov.ua
Кімната:
 1301

Відділ центральної регіональної інспекції

Заступник начальника управління – начальник відділу – державний інспектор з авіаційного нагляду за льотною експлуатацією

Горькавий Сергій Олександрович

Робочий: 351-52-44
моб. (067)811-50-15
v.dolina@ukr.net
E-mail: Sergii.Gorkavyi@avia.gov.ua
Кімната: 
1301

Заступник начальника відділу – державний інспектор з авіаційного нагляду за безпекою авіації

Баштан Анатолій Миколайович

Робочий: 351-56-11
моб.(093)823-59-96
v.dolina@ukr.net
E-mail: Anatolii.Bashtan@avia.gov.ua
Кімната: 1305

Відділ західної регіональної інспекції

Начальник відділу – державний інспектор з авіаційного нагляду за льотною експлуатацією

Корнєв Борис Миколайович

Робочий:
моб. (050)999-69-23
zapregin@gmail.com
E-mail: Borys.Korniev@avia.gov.ua
Кімната:

Заступник начальника відділу – державний інспектор з авіаційного нагляду за льотною експлуатацією

Тислюк Віктор Олександрович

Робочий:(031)-264-34-35
моб. (050)140-59-46
моб. (098)483-93-89
E-mail: Viktor.Tysliuk@avia.gov.ua
Кімната:

Відділ південної регіональної інспекції

Начальник відділу – державний інспектор з авіаційного нагляду за льотною експлуатацією

Таранець Віктор Миколайович

Робочий: (048)2393254
моб. (097)871-97-87
taranets2008@ukr.net
E-mail: Viktor.Taranets@avia.gov.ua
Кімната:

Заступник начальника відділу – державний інспектор з авіаційного нагляду за льотною експлуатацією

Старостенко Микола Петрович

Робочий:
моб. (096)251-61-45
starostnp@ukr.net
E-mail: Mykola.Starostenko@avia.gov.ua
Кімната:

Відділ північної регіональної інспекції

Начальник відділу – державний інспектор з авіаційного нагляду за льотною експлуатацією

Краснощоков Віктор Семенович

Робочий:
моб. (050)323-01-69
моб. (097)955-62-27
kvs.khr.avia@gmail.com
E-mail: Viktor.Krasnoshchokov@avia.gov.ua
Кімната:

Заступник начальника відділу – державний інспектор з авіаційного нагляду за льотною експлуатаціє

Лаврик Ігор Вікторович

Робочий:
моб. (095)253-72-17
lavihrk@gmail.com
E-mail: Ihor.Lavryk@avia.gov.ua
Кімната:

Відділ східної регіональної інспекції

Начальник відділу – державний інспектор з авіаційного нагляду за льотною експлуатацією

Верховський Володимир Олександрович

Робочий:
моб. (050)453-45-32
моб.(068)030-08-99
vkademero@gmail.com
E-mail: Volodymyr.Verkhovskyi@avia.gov.ua
Кімната:

Заступник начальника відділу – державний інспектор з авіаційного нагляду за льотною експлуатацією

Пославський Володимир Пилипович

Робочий:
моб. (067)623-24-59
моб. (066)721- 17-47
posl.vlad@ukr.net
E-mail: Volodymyr.Poslavskyi@avia.gov.ua
Кімната:

Відділ авіаційної медицини

Начальник відділу – державний інспектор з авіаційного нагляду за безпекою авіації

Шевчук Людмила Миколаївна

Робочий: 351-53-12
E-mail: Lyudmyla.Shevchuk@avia.gov.ua
Кімната: 
1711

Завдання управління регіональних інспекцій

Здійснення в межах компетенції заходів щодо реалізації державної політики у сфері цивільної авіації та використання повітряного простору.

Здійснення в межах компетенції державного контролю та нагляду за безпекою цивільної авіації.

Участь у сертифікації об’єктів і суб’єктів авіаційної діяльності, які провадять діяльність у галузі цивільної авіації.

Функції управління регіональних інспекцій

Здійснює державний нагляд та контроль за додержанням суб’єктами авіаційної діяльності вимог нормативно-правових актів у сфері цивільної авіації.

Проводить планові та позапланові інспектування суб’єктів авіаційної діяльності, які виконують комерційні польоти на території України, згідно з вимогами правил сертифікації експлуатантів відповідно до плану інспекційних перевірок суб’єктів авіаційної діяльності.

Здійснює в межах компетенції під час проведення інспекційних перевірок контроль за впровадженням заходів щодо попередження авіаційних подій експлуатантами, які виконують комерційні польоти.

Приймає участь у розробці та реалізації Державної програми з безпеки польотів.

Складає протоколи та розглядає справи про адміністративні правопорушення та правопорушення в галузі цивільної авіації і застосовує фінансові санкції.

В міжсертифікаційний період здійснює нагляд за дотриманням міжнародних, національних вимог і стандартів в сфері цивільної авіації експлуатантами транспортної авіації, експлуатантами, що здійснюють авіаційні роботи на території України, експлуатантами аеродромів обмеженого використання.

Приймає участь у державних та міжнародних конференціях, семінарах з питань діяльності цивільної авіації.

Бере участь у розробленні, розробляє проекти нормативно-правових актів в межах компетенції управління, а також опрацьовує проекти нормативноправових актів, які надійшли на погодження до Державіаслужби.

Відділ авіаційної медицини.

Основними завданнями та функціями відділу є:

Розроблення і організація впровадження вимог і стандартів щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації авіаційних медичних екзаменаторів відповідно до стандартів та рекомендованої практики ІСАО.

Організація процесу погодження програм навчальних організацій, на базі яких проводиться підготовка авіаційних медичних екзаменаторів.

Організація і проведення роботи з надання повноважень авіаційних медичних екзаменаторів та контроль за їх діяльністю.

Розроблення і організація впровадження вимог до авіаційних медичних центрів відповідно до стандартів та рекомендованої практики ІСАО.

Організація медичної сертифікації авіаційного персоналу цивільної авіації України та контроль за її проведенням.

Організація процесу визнання медичних сертифікатів, виданих авіаційною владою іншої держави чи компетентною організацією.

Розгляд і погодження Керівництва з експлуатації, Керівництва з виконання польотів повітряних суден експлуатанта та Керівництва з виконання польотів в авіаційному навчальному закладі щодо медичних вимог до стану здоров’я, робочого часу та відпочинку, а також управління ризиками, пов’язаними із втомою екіпажів повітряних суден.

Участь у розгляді та погодженні програм підготовки льотного складу з питань медичної підготовки. Впровадження рекомендацій ІСАО щодо медичного забезпечення безпеки польотів та медичної сертифікації авіаційного персоналу.