Відділ управління проектами та програмами цивільної авіації

Відділ стандартизації внутрішнього аудиту та координації міжнародних проектів

Начальник відділу – державний інспектор з авіаційного нагляду за безпекою авіації

Косаренко Руслан Ігорович

Робочий: 351-54-47
E-mail: Ruslan.Kosarenko@avia.gov.ua
Кімната: 
1503

Заступник начальника відділу – державний інспектор з авіаційного нагляду за безпекою авіації

Шиповська Анастасія Олександрівна

Робочий: 351-52-40
E-mail: Anastasiya.Shypovska@avia.gov.ua
Кімната: 
1503

Відділ розвитку та екологічної безпеки авіації

Начальник відділу

Марунич Світлана Василівна

Робочий: 351-55-30
E-mail: Svitlana.Marunych@avia.gov.ua
Кімната: 
1704

Сектор безпілотних повітряних суден

Завідувач сектору – державний інспектор з авіаційного нагляду за льотною експлуатацією

Байдуж Роман Едуардович

Робочий: 351-52-87
E-mail: Roman.Baiduzh@avia.gov.ua
Кімната: 
1315

Інформація про управління стратегічного розвитку:

Відділ стандартизації внутрішнього аудиту та координації міжнародних проектів:

 • забезпечення відповідності національних стандартів, правил та процедур Стандартам та Рекомендованій практиці ICAO, Регламентам Європейського
  агентства з безпеки польотів (надалі-EASA), координації структурних
  підрозділів у сфері стандартизації та взаємодії з міжнародними організаціями
  з питань системи управління якістю;

 • проведення внутрішніх аудитів відповідно до вимог ІСАО, EASA та стандарту
  ISO 9001:2015;

 • координація роботи структурних підрозділів Державіаслужби під час
  проведення аудитів ІСАО та стандартизаційних візитів EASA;

 • реалізація політики та цілей в сфері підтримки та вдосконалення процесів
  системи управління якістю, відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO
  9001:2015.

Відділ розвитку та екологічної безпеки цивільної авіації:

 • участь у реалізації державної політики з питань розвитку та екологічної
  безпеки цивільної авіації України;
 • внесення пропозиції та здійснення заходів щодо забезпечення формування
  державної політики з питань забезпечення екологічної політики;
 • координування діяльності направленої на орнітологічне забезпечення
  польотів та управління небезпекою, що створюється представниками дикої
  природи;
 • участь у заходах зі співробітництва з міжнародними авіаційними
  організаціями, членом яких є Україна, з питань нормативно-правового
  регулювання діяльності цивільної авіації щодо екологічної безпеки та
  орнітологічного забезпечення.

Відділ управління проектами та програмами цивільної авіації

 • участь у розробленні та координації проектів національних, державних,
  міжнародних і галузевих програм розвитку цивільної авіації;

 • участь у реалізації проектів і програм міжнародної технічної допомоги з
  питань діяльності цивільної авіації та здійснює їх координацію;

 • розробка та узагальнення пропозицій щодо пріоритетів діяльності
  Державіаслужби та формування звітності про стан виконання планів робіт.

Сектор безпілотних повітряних суден:

 • розробка та впровадження авіаційних правил України, що регулюють
  експлуатацію безпілотних повітряних суден;
 • розробка пропозицій та реалізація державної політики у сфері безпілотних
  повітряних суден;
 • здійснення державного нагляду за безпекою польотів та захисту населення від
  впливу небезпечних факторів, що пов’язані з експлуатацією безпілотних
  повітряних суден;
 • участь у сертифікації нових типів безпілотних повітряних суден, їх
  розробників та виробників;
 • перевірка розробки та узгодження керівництв, правил, положень, інструкцій,
  та інших документів з питань організації льотної роботи та забезпечення
  безпеки польотів;
 • організація впровадження вимог щодо підтвердження компетенції
  дистанційних пілотів;
 • розробка заходів, спрямованих на попередження авіаційних подій, пов’язаних
  з експлуатацією безпілотних повітряних суден.