В Україні розпочався Всеукраїнський тиждень права, участь у якому бере Державіаслужба

У рамках Всеукраїнського тижня права, у день 70-ої річниці проголошення Генеральною Асамблеєю ООН Загальної декларації прав людини начальник відділу інформаційно-аналітичного забезпечення Державної авіаційної служби України Ігор Зелінський провів лекцію для студентів 1 та 5 курсів Навчально-наукового гуманітарного інституту Національного авіаційного університету, які навчаються за спеціалізацією «Документознавство та інформаційна діяльність».

 

Лекція стосувалася механізму реалізації громадянами України права на державну службу, що гарантується статтею 21 Загальної декларації прав людини та статтею 38 Конституції України.  У контексті цієї тематики слухачі мали змогу ознайомитися із поняттям державної служби, вимогами до кандидатів на відповідні посади державної служби та порядком проведення конкурсу.

Крім того, в якості відповідей на запитання студентів додатково висвітлювалися питання, що стосувалися проходження державної служби, системою заохочень та механізмом притягнення державних службовців до дисциплінарної відповідальності.

Довідково:

Всеукраїнський тиждень права започатковано Указом Президента України від 08 грудня 2008 року № 1149/2008, згідно з яким він проводиться щороку в тиждень,
що включає 10 грудня – День прав людини, що відзначається в пам’ять проголошення Генеральною Асамблеєю ООН у 1948 році Загальної декларації прав людини.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2018 року № 681-р затверджено план заходів з проведення у 2018 році Всеукраїнського тижня права і доручено міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, обласним та Київській міській державним адміністраціям забезпечити виконання затвердженого цим розпорядженням плану заходів у межах коштів, передбачених у державному та місцевих бюджетах, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством, та розробити до 01 жовтня 2018 року галузеві та регіональні плани заходів з участі у проведенні у 2018 році Всеукраїнського тижня права.