Відділ сертифікації організацій з технічного обслуговування

Функції відділу сертифікації організацій з технічного обслуговування:

– участь в розробці та удосконаленні авіаційних правил України, інших нормативних документів з питань схвалення організацій з технічного обслуговування та нагляду за ними;

– організація та проведення робіт зі схвалення організацій з технічного обслуговування повітряних суден, в тому числі організацій, що знаходяться за межами України, відповідно до вимог Додатка 2 (Частина-145) до Авіаційних правил України «Підтримання льотної придатності повітряних суден та авіаційних виробів, компонентів і обладнання та схвалення організацій і персоналу, залучених до виконання цих завдань», затверджених наказом Державної авіаційної служби України від 06 березня 2019 року № 286, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28 березня 2019 року за № 316/33287 (далі – Додаток 2 (Частина-145) до АПУ), та згідно з діючими процедурами;

– надання погодження та скасовування погодження посадових осіб організацій з технічного обслуговування, визначених Додатком 2 (Частина-145) до АПУ;

– здійснення в межах повноважень нагляду за діяльністю організацій з технічного обслуговування. Виконання підготовки та проведення планових та позапланових перевірок, в тому числі за межами України;

– здійснення анулювання, призупинення або обмеження схвалень організацій з технічного обслуговування;

– ведення бази даних зі схвалення та нагляду за організаціями з технічного обслуговування;

– надання даних до інформаційної системи Державіаслужби;

– визначення інспекторів для виконання оцінки технічного обслуговування авіаційної техніки (на відповідність вимогам чинних Правил) та виконання робіт зі схвалення організацій з технічного обслуговування;

– здійснення перевірки відповідності процедур, зазначених в керівництві організацій з технічного обслуговування (далі – керівництво), вимогам Додатка 2 (Частина-145) до АПУ, та схвалення зазначених керівництв;

– за наявністю відповідного розпорядчого документу, бере участь в роботах зі схвалення та нагляду за організаціями з управління підтриманням льотної придатності та власниками повітряних суден в частині підтримання льотної придатності повітряних суден, відповідно до вимог Підчастин G та F Додатка 1 (Частина – M) до Авіаційних правил України «Підтримання льотної придатності повітряних суден та авіаційних виробів, компонентів і обладнання та схвалення організацій і персоналу, залучених до виконання цих завдань», затверджених наказом Державної авіаційної служби України від 06 березня 2019 року № 286, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28 березня 2019 року за № 316/33287;

– за наявністю відповідного розпорядчого документу, бере участь в роботах із моніторингу підтримання льотної придатності повітряних суден;

– за наявністю відповідного розпорядчого документу, бере участь в сертифікаційних перевірках та нагляді за організаціями з підготовки до технічного обслуговування;

– за наявністю відповідного розпорядчого документу, виконує інспектування екземплярів повітряних суден на льотну придатність та/або реєстрацію;

– за наявністю відповідного розпорядчого документу, бере участь, у межах своєї компетенції, у роботі комісій за напрямками діяльності інших підрозділів Державіаслужби;

– в межах компетенції відділу розгляд, аналіз міжнародних норми та стандартів і надання пропозиції, щодо вдосконалення національного законодавства з метою його адаптації до законодавства ЄС;

– підготування пропозиції щодо взаємодії з Міжнародною організацією цивільної авіації (ІСАО) та іншими міжнародними організаціями за напрямками діяльності відділу;

– розгляд справ та накладання стягнення за правопорушення та адміністративні правопорушення в галузі цивільної авіації;

– участь у впровадженні, функціонуванні, підтримці, поліпшенні Системи управління якістю та дотримання вимог документів Системи управління якістю.

АНКЕТА

анонімного опитування щодо наявності корупційних ризиків  у діяльності Державної авіаційної служби України

Дякуємо Вам за сповіщення