Відділ управління ризиками

Начальник відділу – державний інспектор з авіаційного нагляду за льотною експлуатацією

Пилипчук Ірина Степанівна

Робочий: 351-53-35
E-mail: Serhiy.Kuzin@avia.gov.ua
Кімната: 1806

Заступник начальника відділу – державний інспектор з авіаційного нагляду за безпекою авіації

Бабенко Владислав Сергійович

Робочий: 351-55-08
E-mail: Vladyslav.Babenko@avia.gov.ua
Кімната: 1806

Інформація про відділ управління ризиками

 

Основними завданнями Відділу є:

управління ризиками щодо безпеки польотів на державному рівні, в частині компетенції Відділу;

виявлення проблем з безпеки польотів (safety issue);

оцінка ризиків щодо безпеки польотів, пов’язаних з виявленими проблемами;

розроблення та/або здійснення заходів для управління ризиками щодо безпеки польотів;

здійснення контролю щодо заходів забезпечення безпеки польотів;

здійснення аналізу та визначення існуючого рівня безпеки польотів;

забезпечення конфіденційності інформації з безпеки польотів у відповідності з чинним законодавством; забезпечення запобігання витоку публічної інформації з обмеженим доступом, що є власністю держави.

До функцій Відділу належать:

визначення бази даних з безпеки польотів, необхідних для здійснення управління ризиками, в частині компетенції Відділу;

обробка, організація та аналіз даних з безпеки польотів з метою формування інформації з безпеки польотів;

визначення методології та виявлення проблем з відповідної інформації з безпеки польотів; ідентифікація ключових сфер ризику (key risk areas);

визначення переліку ризиків з безпеки польотів (safety risk portfolio);

прийняття рішень щодо прийнятності ризиків, зменшення рівня ризиків, уникнення ризиків тощо; розроблення директивних документів, рекомендацій та заходів щодо управління ризиками з безпеки польотів;

контроль за виконанням рекомендацій та моніторинг ефективності заходів з безпеки польотів;

контроль ефективності впровадження та/або функціонування СУБП суб’єктів авіаційної діяльності, які мають сертифікат та/або схвалення видані Державіаслужбою;

аналіз даних та інформації з безпеки польотів з метою виявлення небезпечних факторів щодо управління безпекою польотів, які є систематичними та/або охоплюють всю діяльність Державіаслужби;

видання за результатами аналізу даних та інформації щорічного звіту з безпеки польотів (safety review);

розроблення методичних рекомендацій та інструктивних матеріалів щодо управління ризиками з безпеки польотів;

супровід бази даних ECCAIRS Державіаслужби;

участь в організації та проведенні семінарів, конференцій і нарад щодо безпеки польотів, які проводяться згідно з планами Державіаслужби; участь у розробленні та впровадженні нормативно-правових актів та авіаційних правил України з питань управління безпекою польотів;

участь у розробленні та впровадженні порядку і процедур здійснення нагляду за безпекою польотів;

участь у сертифікаційних, планових та позапланових перевірках (аудитах) та нагляді за суб’єктами авіаційної діяльності;

участь у розробленні вимог та програм підготовки з питань управління безпекою польотів для фахівців Державіаслужби та інших суб’єктів авіаційної діяльності;

участь у міжнародних заходах з питань безпеки польотів;

здійснення заходів щодо поширення інформації з безпеки польотів, в частині компетенції Відділу;

здійснення заходів спрямованих на підвищення кваліфікації працівників Відділу.