Відділ з питань запобігання та виявлення корупції

Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції

Пилипчук Ірина Степанівна

Робочий: 351-55-44
E-mail: Iryna.Pylypchuk@avia.gov.ua
Кімната: 1215

Діяльність з питань запобігання та виявлення корупції у Державній авіаційній службі України здійснюється на основі чинного законодавства України, що регулює правові та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в Україні, зміст та порядок застосування превентивних антикорупційних
механізмів, правил щодо усунення наслідків корупційних правопорушень. З метою виконання постанови Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції» в Державіаслужбі створено відділ з питань запобігання та виявлення корупції.

Основними завданнями Відділу з питань запобігання та виявлення корупції є:
– підготовка та забезпечення антикорупційних заходів;
– контроль за дотриманням антикорупційного законодавства;
– контроль за дотримання законодавства в частині попередження конфлікту
інтересів та їх урегулювання у випадках їх виникнення;
– проведення службових перевірок по фактах, що мають ознаки корупційних
правопорушень;
– контроль за декларування майна, доходів, витрат і зобов’язань фінансового
характеру;
– інформаційно-аналітична та роз’яснювальна робота з питань запобігання та
протидії корупції.
– перевірка звернень працівників, інших фізичних та юридичних осіб з питань,
пов’язаних з можливим порушенням антикорупційного законодавства.