Безоплатна правова допомога

Відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» (далі – Закон), безоплатна первинна правова допомога – вид державної гарантії, що полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Згідно з частиною другою статті 7 Закону, Державна авіаційна служба України як суб’єкт надання безоплатної первинної правової допомоги в межах своєї компетенції надає такі види правових послуг:

Для отримання безоплатної первинної правової допомоги в Державній авіаційній службі України, необхідно направити письмове звернення у довільній формі на електронну адресу: vdz@avia.gov.ua або поштову адресу: проспект Перемоги, 14, м. Київ, 01135.

Розгляд звернень про надання безоплатної первинної правової допомоги у Державній авіаційній службі України здійснюється у порядку, визначеному у статті 10 Закону.

Звернення про надання одного з видів правових послуг, передбачених частиною другою статті 7 Закону, надсилаються або подаються особами, які досягли повноліття, безпосередньо до Державної авіаційної служби України.

Звернення про надання одного з видів правових послуг, передбачених частиною другою статті 7 цього Закону, що стосуються дітей – надсилаються або подаються їх законними представниками, а звернення, що стосуються осіб, визнаних судом недієздатними, або дієздатність яких обмежена судом – надсилаються або подаються їх опікунами чи піклувальниками.

У разі отримання Державною авіаційною службою України письмового звернення осіб про надання будь-якого з видів вищевказаних правових послуг, з питань, що віднесені до повноважень Державної авіаційної служби України, такі послуги надаються Державною авіаційною службою України протягом
30 календарних днів з дня надходження звернення.

Якщо у зверненні особи міститься лише прохання про надання відповідної правової інформації, така правова допомога надається не пізніше п’ятнадцятиденного терміну з дня отримання звернення.

Якщо питання, порушене у зверненні, не належить до компетенції Державної авіаційної служби України, воно протягом п’яти календарних днів пересилається за належністю до відповідного органу з одночасним повідомленням про це особи.

Звернення, що не стосуються надання первинної правової допомоги, розглядаються в порядку, встановленому законодавством про звернення громадян.

Також інформуємо, що держава гарантує кожному право на отримання безоплатної правової допомоги. Для отримання такої допомоги телефонуйте за номером Єдиного контакт-центру 0800 213 103 (цілодобово та безкоштовно у межах України зі стаціонарних та мобільних телефонів) або звертайтеся особисто до найближчого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги чи бюро правової допомоги. З інформацією про адреси відповідних центрів чи бюро, а також види і порядок отримання безоплатної правової допомоги можна ознайомитися на вебсайті системи безоплатної правової допомоги http://legalaid.gov.ua.

АНКЕТА

анонімного опитування щодо наявності корупційних ризиків  у діяльності Державної авіаційної служби України

Дякуємо Вам за сповіщення