Начальник управління

Авдєєв Віктор Сергійович

Робочий: 351-54-07
E-mail: Viktor.Avdeev@avia.gov.ua
Кімната: 
1212

Відділ нормативно-правової роботи

Заступник начальника управління – начальник відділу нормативно-правової роботи

Потапенко Олександр Васильович

Робочий: 351-52-94
Рабочий факс: 351-56-28
E-mail: Oleksandr.Potapenko@avia.gov.ua
Кімната:
 
1913

Заступник начальника відділу нормативно-правової роботи

Пономарьова Наталія Сергіївна

Робочий: 351-53-67
E-mail: Nataliya.Ponomarova@avia.gov.ua
Кімната: 1913

Відділ претензійно-позовної роботи

Відділ супроводження сертифікаційних процедур та справ про правопорушення у галузі цивільної авіації

Начальник відділу супроводження сертифікаційних процедур та справ про правопорушення у галузі цивільної авіації

Мойсієнко Анатолій Валентинович

Робочий: 351-55-72
E-mail: Anatoliy.Mojsienko@avia.gov.ua
Кімната: 
1903

Заступник начальника відділу супроводження сертифікаційних процедур та справ про правопорушення у галузі цивільної авіації

Миргородська Олена Сергіївна

Робочий:
E-mail: Olena.Myrhorodska@avia.gov.ua
Кімната: 1904

Відділ нормативно-правової роботи:

забезпечення правильного застосування законодавства у Державіаслужбі;

узагальнення разом зі структурними підрозділами Державіаслужби практики застосування законодавства в авіаційній галузі, підготовка пропозицій щодо його вдосконалення, подання їх на розгляд керівництва Державіаслужби;

перевірка відповідності законодавству проектів наказів Державіаслужби організаційно-розпорядчого характеру;

участь у підготовці та розробці проектів актів законодавства, міжнародних договорів, розгляд проектів нормативно-правових актів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції Державіаслужби;

участь в організації і проведенні семінарів, інших занять з правових питань з працівниками Державіаслужби;

проведення експертизи проектів нормативноправових актів та авіаційних правил України, що регулюють діяльність цивільної авіації та використання повітряного простору України, та підготовка відповідних висновків;

організація обліку, зберігання та підтримання в контрольному стані актів, що регулюють діяльність цивільної авіації та використання повітряного простору України;

проведення разом зі структурними підрозділами роботи з перегляду нормативно-правових актів та авіаційних правил України з метою приведення їх у відповідність до законодавства України; здійснення заходів у сфері адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

Відділ претензійної-позовної роботи:

організація претензійної та позовної роботи, здійснення контролю за її веденням;

забезпечення в установленому порядку представлення інтересів Державіаслужби в судах та інших органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях та громадських об’єднаннях; аналіз матеріалів, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результатів позовної роботи, а також матеріалів перевірок, ревізій, інвентаризацій, даних статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності в Державіаслужбі, підготовка правових висновків за фактами виявлених правопорушень та участь в організації роботи з відшкодування збитків.

Відділу супроводження сертифікаційних процедур та справ про правопорушення у галузі цивільної авіації:

координація роботи структурних підрозділів Державіаслужби з правових питань в процесі проведення сертифікаційних процедур та під час розгляду справ про правопорушення у галузі цивільної авіації та справ про адміністративні правопорушення на повітряному транспорті;

ведення діловодства у справах про накладення і стягнення штрафів за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у галузі цивільної авіації, та адміністративних правопорушень на повітряному транспорті;

участь у підготовці та розробці проектів господарських договорів, проектів міжнародних договорів та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів Державіаслужби;

участь у проведенні планових та позапланових перевірок, інспектуванні суб’єктів та об’єктів авіаційної діяльності;

участь у проведенні сертифікацій, схвалень та реєстрацій об’єктів і суб’єктів авіаційної діяльності та ліцензуванні їх діяльності;

розгляд і погодження сертифікаційних справ суб’єктів авіаційної діяльності.