З 01 січня 2019 року набирають чинності Авіаційні правила України «Технічні вимоги та адміністративні процедури щодо видачі свідоцтв та сертифікатів диспетчерів управління повітряним рухом»

12 жовтня 2018 року в Офіційному віснику України (№ 78) опубліковано наказ Державної авіаційної служби України від 31 травня 2018 року № 485
«Про затвердження Авіаційних правил України «Технічні вимоги та адміністративні процедури щодо видачі свідоцтв та сертифікатів диспетчерів управління повітряним рухом», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21 вересня 2018 року за № 1089/32541.

 

Ці Авіаційні правила встановлюють загальні вимоги щодо:

1) умов видачі свідоцтва диспетчера управління повітряним рухом (далі – УПР) та студента-диспетчера УПР, дотримання їх чинності, внесення змін, обмеження, призупинення дії та анулювання свідоцтв, відповідних рейтингів та допусків, права та обов’язки власників свідоцтв, умови заміни чинних національних свідоцтв, а також умови визнання свідоцтв інших країн;

2) умов видачі, обмеження, призупинення та анулювання медичних сертифікатів кандидатам на отримання і власникам свідоцтва диспетчера УПР та студента-диспетчера УПР, а також прав та обов’язків їх власників;

3) сертифікації авіаційних медичних експертів (далі – АМЕ) та авіаційних медичних центрів (далі – AeMC), що здійснюють медичну сертифікацію кандидатів на отримання, власників свідоцтва диспетчера УПР та студента-диспетчера УПР;

4) сертифікації організацій, що здійснюють підготовку диспетчерів УПР;

5) умов набуття чинності (валідації), підтвердження чинності (ревалідації), відновлення та використання свідоцтв диспетчера УПР та студента-диспетчера УПР, а також пов’язаних з ними рейтингів, доповнень до рейтингів, допусків та медичних сертифікатів.

 

Вказані Авіаційні правила застосовуються до:

1) кандидатів на отримання та власників свідоцтва диспетчера УПР або студента-диспетчера УПР, які виконують свої обов’язки відповідно до чинного законодавства та цих Авіаційних правил;

2) осіб та організацій, залучених до сертифікації, підготовки, проведення іспитів та перевірок, медичної сертифікації та оцінювання кандидатів на отримання, власників свідоцтва диспетчера УПР та свідоцтва студента-диспетчера УПР відповідно до цих Авіаційних правил.

Відповідний наказ набирає чинності з 01 січня 2019 року, крім пункту 4, який набирає чинності з 01 січня 2020 року.

 

Крім того, цим наказом установлений перехідний період в частині продовження дії до 31 грудня 2018 року:

1) сертифікатів авіаційних навчальних закладів, спеціальних положень щодо підготовки, програми та керівництва, виданих та схвалених відповідно до Правил сертифікації навчальних закладів цивільної авіації України з підготовки спеціалістів з організації повітряного руху, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 02 квітня 2004 року № 275, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 квітня 2004 року за № 526/9125,

2) медичних сертифікатів диспетчерів управління повітряним рухом, виданих відповідно до Правил медичної сертифікації авіаційного персоналу, крім членів льотного екіпажу, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 27 березня 2007 року № 243, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 19 квітня 2007 року за № 393/13660, залишаються чинними протягом установленого в них строку дії, але не пізніше ніж до 31 грудня 2019 року.