Загальна інформація

Нормативно-правова база

Наказ Державіаслужби №1817 від 27.12.2019 Про затвердження Авіаційних правил України Порядок сповіщення про події в галузі цивільної авіації, розгляду отриманої інформації, її аналізу та вжиття відповідних заходів

Авіаційні правила України Порядок сповіщення про події в галузі цивільної авіації, розгляду отриманої інформації, її аналізу та вжиття відповідних заходів; 

Додаток 1 до Авіаційних правил України Порядок сповіщення про події в галузі цивільної авіації, розгляду отриманої інформації, її аналізу та вжиття відповідних заходів

Додаток 2 до Авіаційних правил України Порядок сповіщення про події в галузі цивільної авіації, розгляду отриманої інформації, її аналізу та вжиття відповідних заходів

Наказ Державної авіаційної служби України № 396 від 29.03. 2019 (зі змінами) Про затвердження примірного переліку подій в галузі цивільної авіації, які підлягають сповіщенню

Наказ Державної авіаційної служби України № 609 від 05.05.2020 Про внесення змін до примірного переліку подій в галузі цивільної авіації, які підлягають сповіщенню

Інформаційний лист 1.15-8717-19 від 23.12.2019

Перелік подій в галузі цивільної авіації, які підлягають обов'язковому сповіщенню

ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ З ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ ПС

(Згідно з Додатком 1 до Наказу ДАСУ №1817)


1. Льотна експлуатація

1.1. Підготовка до вильоту

(1) Використання невірної інформації або введення помилкових даних в обладнання, що використовується для навігації або для розрахунків льотних характеристик, що загрожувало або могло загрожувати ПС, особам, які знаходяться на борту, або будь-яким іншим особам.

(2) Перевезення або спроба перевезення небезпечного вантажу всупереч чинному законодавству, включаючи неправильне маркування, пакування та поводження з небезпечним вантажем.

1.2. Підготовка ПС

(1) Неправильний тип палива або забруднене паливо.

(2) Невиконання, порушення технології, або недостатність обробки для запобігання обледеніння або з видалення льоду.

1.3. Зліт та посадка

(1) Викочування / виїзд за межі РД або ЗПС.

(2) Факт або потенційна можливість несанкціонованої присутності ПС, машин, механізмів або людей на РД або ЗПС.

(3) Несанкціонована присутність у зоні фінального етапу заходження на посадку та зльоту (FATO).

(4) Будь-який перерваний зліт.

(5) Неспроможність досягти потрібних або очікуваних льотно-технічних характеристик під час зльоту, при виконанні відходу на друге коло або посадки.

(6) Факт або спроба зльоту, заходу на посадку або посадки у некоректно встановленій конфігурації.

(7) Удар хвостовою частиною, кінцівкою крила, гвинтом чи гондолою під час зльоту чи посадки.

(8) Продовження заходу на посадку всупереч встановленим експлуатантом ПС критеріям стабілізованого заходу на посадку.

(9) Продовження інструментального заходу на посадку в умовах, нижчих за опубліковані мінімуми з неадекватними візуальними орієнтирами.

(10) Екстрена чи вимушена посадка.

(11) Посадка з недольотом або перельотом.

(12) Жорстка посадка.

1.4. Будь-яка фаза польоту

(1) Втрата керування.

(2) Потрапляння ПС у небезпечне просторове положення із перевищенням нормальних кутів тангажу, крену або невідповідна швидкість польоту для даних умов.

(3) Відхилення від дозволеної висоти польоту.

(4) Спрацьовування будь-якої системи захисту діапазону режимів польоту, включаючи попередження про звалювання, автомат тряски штурвала, автомат відштовхування штурвалу та автоматичні системи захисту.

(5) Ненавмисне відхилення від запланованого або заданого шляху на найменше з двох: подвійне значення необхідних навігаційних характеристик або на 10 морських миль.

(6) Перевищення експлуатаційних обмежень, вказаних у керівництві з льотної експлуатації.

(7) Експлуатація з невірно налаштованим висотоміром.

(8) Випадки, коли реактивний струмінь або потік повітря від гвинта могли або загрожували ПС, особам, які знаходяться на борту, або будь-яким іншим особам.

(9) Невірне розуміння режиму роботи автоматики або будь-якої іншої інформації з панелей кабіни екіпажу, що могло загрожувати або загрожувало ПС, особам, які знаходяться на борту, або будь-яким іншим особам.

1.5. Інші типи подій

(1) Ненавмисне вивільнення вантажу або будь-якого зовнішнього обладнання.

(2) Втрата ситуаційної обізнаності (включаючи оточення, режими і системи, просторову орієнтацію, орієнтацію в часі).

(3) Будь-яка ситуація, коли стан або діяльність людини безпосередньо сприяли або могли сприяти виникненню авіаційної події, або серйозного інциденту.


2. Технічні події

2.1. Конструкція і системи

(1) Втрата будь-якої частини конструкції ПС в польоті.

(2) Відмова системи.

(3) Відмова дублюючої системи.

(4) Витік будь-якої рідини, що призвів до загрози пожежі чи можливості небезпечного забруднення конструкції ПС, систем або обладнання, чи який загрожував або міг загрожувати ПС, особам, які знаходяться на борту, або будь-яким іншим особам.

(5) Несправність або дефект паливної системи, який мав вплив на подачу та/або розподіл палива.

(6) Несправність або дефект будь-якої системи індикації, що призвів до надання екіпажу хибної інформації.

(7) Ненормальне функціонування системи керування ПС, таке як асиметрія чи блокування органів керування (наприклад: пристрої керування підйомною силою (закрилки/передкрилки), повітряні гальма (спойлери), засоби керування просторовим положенням (елерони, рулі висоти, руль напряму)).

2.2. Силові установки (включаючи двигуни, повітряні гвинти та системи несучих гвинтів) та допоміжні силові установки

(1) Відмова або серйозна поломка будь-якої частини або системи керування силовою установкою, повітряним гвинтом або несучим гвинтом.

(2) Пошкодження або відмова несучого/хвостового гвинта, трансмісії та/або еквівалентних систем.

(3) Зрив полум’я, вимкнення будь-якого двигуна в польоті чи допоміжної силової установки, коли вона необхідна (наприклад: польоти збільшеної дальності літаків з двома двигунами (ETOPS), процедури MEL).

(4) Перевищення експлуатаційних обмежень двигуна, включаючи перевищення швидкості або неможливість контролю швидкості будь-якого високошвидкісного обертового компонента (наприклад: допоміжна силова установка, установка повітряного запуску, турбохолодильник, повітряна турбіна, повітряний гвинт або несучий гвинт).

(5) Відмова або поломка будь-якої частини двигуна, силової установки, допоміжної силової установки або трансмісії, що призвело до одного або декількох наслідків:

(a) система реверсу тяги не виконує керуючі команди;

(b) відсутня можливість керування потужністю, тягою, обертами;

(c) відділення компонентів/уламків.


3. Взаємодія зі службами аеронавігації та орпр

(1) Небезпечний диспетчерський дозвіл.

(2) Тривала втрата зв’язку із органами ОПР або ОрПР.

(3) Суперечливі інструкції від різних диспетчерів ОПР, що потенційно призводять до втрати ешелонування.

(4) Некоректна інтерпретація радіоповідомлень, що могло призвести або призвело до загрози ПС, особам, які знаходяться на борту, або будь-яким іншим особам.

(5) Навмисне відхилення від інструкцій диспетчера УПР, яке могло призвести або призвело до загрози ПС, особам, які знаходяться на борту, або будь-яким іншим особам.

4. Аварійні та інші критичні ситуації

(1) Будь-яка подія, що призвела до оголошення аварійного сигналу (“Mayday” або “PAN”).

(2) Будь-яке горіння, плавлення, дим, чад, іскріння, перегрів, пожежа або вибух.

(3) Забруднене повітря в кабіні екіпажу або в пасажирському відсіку, яке могло призвести або призвело до загрози ПС, особам, які знаходяться на борту, або будь-яким іншим особам.

(4) Неможливість застосування льотним або кабінним екіпажом коректних нестандартних або аварійних процедур для подолання аварійної ситуації.

(5) Використання будь-якого аварійного обладнання чи нестандартних процедур, що впливає на польотні або посадочні характеристики.

(6) Відмова будь-якого аварійного або рятувального обладнання чи системи, що могло призвести або призвело до загрози ПС, особам, які знаходяться на борту, або будь-яким іншим особам.

(7) Неконтрольований тиск в салоні або кабіні екіпажу.

(8) Критично низький рівень палива, або кількість палива по прибуттю менше необхідного кінцевого резерву палива.

(9) Будь-який випадок використання екіпажом кисневої системи

(10) Втрата працездатності будь-якого члена льотного або кабінного екіпажу, що призвела до зменшення кількості членів екіпажу нижче сертифікованого мінімального складу екіпажу.

(11) Втома екіпажу, яка впливає або може потенційно вплинути на його здатність безпечно виконувати свої обов’язки.

5. Навколишнє середовище та погодні умови

(1) Зіткнення або небезпечне зближення ПС із земною поверхнею, з іншим ПС або перешкодою на землі (в т. ч. з наземним транспортом) або у повітрі.

(2) Спрацьовування бортової системи попередження зіткнень ПС у повітрі (ACAS Resolution Advisory).

(3) Спрацьовування системи попередження зіткнень із земною поверхнею (GPWS, TAWS).

(4) Зіткнення ПС із представниками дикої природи, в тому числі зіткнення із птахами.

(5) Пошкодження ПС сторонніми об’єктами / уламками (FOD).

(6) Неочікувані погані умови покриття ЗПС.

(7) Потрапляння в турбулентність в супутньому сліді.

(8) Створення для ПС перешкод, пов’язаних з використанням вогнепальної зброї, феєрверків, літаючих зміїв, лазерного випромінювання, ліхтарів високої потужності, лазерів, безпілотних авіаційних систем, моделей ПС та аналогічних засобів.

(9) Ураження ПС блискавкою, що призвело до його пошкодження або втрати чи несправності будь-якої системи ПС.

(10) Потрапляння ПС в зону граду, що призвело до його пошкодження або втрати чи несправності будь-якої системи ПС.

(11) Потрапляння ПС в зону сильної турбулентності або в інші умови, що призвело до травмування будь-якої особи на борту або до необхідності післяпольотної перевірки на пошкодження ПС внаслідок турбулентності.

(12) Потрапляння ПС в зону значного зсуву вітру або в зону грозових явищ, що могло призвести або призвело до загрози ПС, особам, які знаходяться на борту, або будь-яким іншим особам.

(13) Потрапляння ПС в зону обледеніння, що призвело до погіршення керованості, пошкодження ПС, відмови або несправності будь-якої системи ПС.

(14) Потрапляння ПС в хмару вулканічного попелу.

6. Авіаційна безпека

(1) Загроза підриву або викрадення ПС.

(2) Складність в контролюванні агресивних, недисциплінованих пасажирів або пасажирів в стані сп’яніння.

(3) Виявлення безквиткового пасажира.


ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ З ТЕХНІЧНИМ СТАНОМ, ТЕХНІЧНИМ ОБСЛУГОВУВАННЯМ І РЕМОНТОМ ПС

(Згідно з Додатком 1 до Наказу ДАСУ №1817)

1. Виробництво
Вироби, компоненти або обладнання, що виготовлені виробником з відхиленнями від застосовних проектних даних, що може призвести до виникнення потенційно небезпечного стану, як це визначено утримувачем сертифіката типу або схвалення конструкції.
2. Конструкція
Будь-яка відмова, несправність, дефект або інша подія, пов’язана з виробом, компонентом або обладнанням, що призвела або могла призвести до виникнення небезпечного стану.
3. Технічне обслуговування та управління підтриманням льотної придатності.
(1) Серйозні пошкодження конструкції (наприклад: тріщини, постійна деформація, розшарування, порушення адгезії, обгоряння, надмірне зношення або корозія), виявлені в ході технічного обслуговування ПС чи компоненту. (2) Серйозний витік або забруднення рідин (наприклад: гідравлічної рідини, палива, мастила, газу або інших рідин). (3) Відмова або несправність будь-якої частини двигуна або силової установки та/або трансмісії, що призвело до одного або декількох з наступних станів: (a) відділення компонентів/уламків; (b) вихід з ладу конструкції кріплення двигуна. (4) Пошкодження, відмова або дефект повітряного гвинта, що в польоті можуть призвести до відриву повітряного гвинта або суттєвої частини повітряного гвинта та/або несправності у системі управління кроком повітряного гвинта. (5) Пошкодження, вихід з ладу або дефект головного редуктора/кріплень, які в польоті можуть призвести до роз’єднання елементів несучого гвинта та/або несправності у системі керуванням несучим гвинтом. (6) Значна несправність критично важливої для безпеки системи або обладнання, включаючи аварійну систему або обладнання, виявлена при випробуванні під час технічного обслуговування, або непрацездатність цих систем після технічного обслуговування. (7) Некоректне збирання або установка компонентів ПС, виявлені в ході огляду або випробувань, що не призначалися для такої конкретної мети. (8) Невірна оцінка серйозного дефекту або серйозної невідповідності процедурам MEL (мінімальний перелік обладнання) і Технічного бортжурналу. (9) Серйозне пошкодження системи електричних дротових з’єднань (EWIS). (10) Будь-який дефект критичної частини з обмеженим ресурсом/строком служби, що призводить до її псування до закінчення призначеного ресурсу/строку служби. (11) Використання виробів, компонентів або матеріалів невідомого, сумнівного походження, або використання непридатних критично важливих компонентів. (12) Помилкові, неправильні або недостатні дані з технічного обслуговування або процедури, що можуть призвести до істотних помилок у технічному обслуговуванні, включаючи мовленнєві проблеми. (13) Неналежний контроль або застосування обмежень з технічного обслуговування ПС або планового технічного обслуговування. (14) Допуск ПС до експлуатації після проведення технічного обслуговування у разі виявлення невідповідності, що може загрожувати безпеці польотів. (15) Серйозне пошкодження, заподіяне ПС під час технічного обслуговування з причини некоректного технічного обслуговування або використання невідповідного або непридатного наземного обладнання, і що вимагає додаткових робіт з обслуговування ПС. (16) Виявлення обгорання, оплавлення, задимлення, виникнення електричної дуги, загорання або пожежі. (17) Будь-яка подія, під час якої діяльність або стан персоналу, включаючи рівень втоми, безпосередньо сприяли або могли сприяти виникненню авіаційної події чи серйозного інциденту. (18) Значна несправність, проблеми, пов’язані з надійністю, або повторювані проблеми з якістю запису, що впливають на роботу системи бортових самописців (таких як: система автоматичної реєстрації параметрів польоту, система реєстрації передачі даних або система бортового мовного самописця), або відсутність інформації, необхідної для забезпечення функціонування системи бортових самописців.

ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ З АЕРОНАВІГАЦІЙНИМ ОБСЛУГОВУВАННЯМ, ОРГАНІЗАЦІЄЮ ПОВІТРЯНОГО РУХУ ТА ОБЛАДНАННЯМ 

(Згідно з Наказом ДАСУ № 396 (зі змінами))

1. Події, пов’язані з експлуатацією ПС

(1) Зіткнення або небезпечне зближення ПС із земною поверхнею, з іншим ПС або перешкодою на землі або у повітрі, в тому числі загроза зіткнення справного ПС із землею (CFIT).

(2) Порушення мінімумів ешелонування.

(3) Некоректне ешелонування.

(4) Повідомлення ACAS RAs.

(5) Зіткнення з представниками дикої природи, в тому числі зіткнення із птахами.

(6) Викочування/виїзд за межі РД або ЗПС.

(7) Факт або потенційна можливість несанкціонованої присутності ПС, машин, механізмів або людей на ЗПС або РД.

(8) Несанкціонована присутність у зоні фінального етапу заходження на посадку та зльоту (FATO).

(9) Відхилення ПС від параметрів диспетчерського дозволу.

(10) Відхилення ПС від встановлених вимог щодо системи організації повітряного руху:

(a) відхилення ПС від опублікованих процедур в системі організації повітряного руху;

(b) порушення порядку використання повітряного простору, включаючи несанкціоноване проникнення в повітряний простір;

(c) недотримання вимог щодо установки та експлуатації обладнання, пов’язаного з процедурами організації повітряного руху

(11) Події, пов’язані з плутаниною позивних.

2. Погіршення якості або повне припинення обслуговування або функцій

(1) Неможливість надання послуг у системі організації повітряного руху або виконання функцій з організації повітряного руху:

(a) неможливість забезпечити обслуговування повітряного руху або виконання функцій обслуговування повітряного руху;

(b) неможливість забезпечити управління використанням (менеджмент) повітряного простору або виконання функцій з управління використанням повітряного простору;

(c) неможливість забезпечити управління потоками повітряного руху та пропускною здатністю або виконання функцій з управління потоками повітряного руху та пропускною здатністю.

(2) Відсутня або в значній мірі некоректна, спотворена, неналежна або недостовірна інформація щодо будь-якого виду обслуговування польотів, в тому числі що стосується незадовільних умов поверхні ЗПС.

(3) Порушення функцій зв’язку.

(4) Порушення функцій спостереження.

(5) Порушення функції або служби з обробки даних та їх розповсюдження.

(6) Порушення функцій навігації.

(7) Порушення режиму авіаційної безпеки системи організації повітряного руху, що мала або могла мати прямий негативний вплив на безпеку обслуговування.

(8) Значне перевантаження сектору/робочого місця обслуговування повітряного руху, що призводить до потенційного порушення обслуговування.

(9) Некоректне прийняття або інтерпретація важливих повідомлень, включаючи нерозуміння вживаної мови, якщо це мало або могло мати прямий негативний вплив на безпеку польотів при наданні

обслуговування.

(10) Тривала втрата зв’язку з ПС або іншим органом обслуговування повітряного руху.

3. Інші авіаційні події

(1) Оголошення аварійного сигналу (“Mayday” або “PAN”).

(2) Суттєве зовнішнє втручання в аеронавігаційне обслуговування (наприклад, мовлення радіостанцій в FM діапазоні, що створює завади системі ILS, VOR та авіаційному електрозв’язку).

(3) Створення перешкод для ПС, органу обслуговування повітряного руху або передачі радіоповідомлення, що спричинені використанням вогнепальної зброї, феєрверків, літаючих зміїв, лазерного освітлення, ліхтарів високої потужності, лазерів, безпілотних авіаційних систем, моделей ПС та аналогічних засобів.

(4) Аварійний злив палива.

(5) Загроза вибуху бомби на борту ПС або захоплення ПС.

(6) Втома, що впливає або може впливати на здатність персоналу безпечно виконувати обов’язки з обслуговування повітряного руху.

(7) Будь-яка ситуація, коли стан або діяльність людини безпосередньо сприяли або могли сприяти виникненню авіаційної події або серйозного інциденту.

ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ З ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ АЕРОДРОМІВ ТА НАЗЕМНИМ ОБСЛУГОВУВАННЯМ ПС 

(Згідно з Додатком 1 до Наказу ДАСУ №1817)


1. Управління безпекою польотів на аеродромі

1.1. Події, пов’язані з експлуатацією ПС і наявністю перешкод

(1) Зіткнення або небезпечне зближення ПС із земною поверхнею, з іншим ПС або перешкодою на землі або у повітрі.

(2) Зіткнення з представниками дикої природи, в тому числі зіткнення із птахами.

(3) Викочування/виїзд за межі РД або ЗПС.

(4) Факт або потенційна можливість несанкціонованої присутності ПС, машин, механізмів або людей на РД або ЗПС.

(5) Несанкціонована присутність у зоні фінального етапу заходження на посадку та зльоту (FATO).

(6) Неможливість ПС або іншого транспорту виконати диспетчерський дозвіл, інструкцію або обмеження під час знаходження ПС в зоні руху аеродрому (наприклад: неправильна ЗПС, РД або обмежена частина аеродрому).

(7) Присутність стороннього об’єкта в зоні руху аеродрому, що загрожувала або могла загрожувати ПС, особам, які знаходяться на борту, або будь-яким іншим особам.

(8) Наявність на аеродромі або в безпосередній близькості від нього перешкод, що не опубліковані в AIP (збірнику аеронавігаційної інформації) або в повідомленні NOTAM (повідомлення для персоналу, пов’язаного з виконанням польотів), та/або без належного маркування або підсвічування.

(9) Поява в зоні руління, буксирування або руління заднім ходом перешкоди у вигляді транспортного засобу, обладнання або людини.

(10) Пасажири або сторонні особи на пероні без нагляду.

(11) Вражаюча дія реактивного струменя, потоку від несучого гвинта або супутнього струменя повітряного гвинта.

(12) Оголошення аварійного сигналу (“Mayday” або “PAN”).

1.2. Погіршення якості або повне припинення обслуговування та виконання функцій 

(1) Втрата або відмова зв’язку між:

(a) аеродромом, транспортним засобом або аеродромним технічним персоналом та органом ОПР або пунктом перонної служби;

(b) пунктом перонної служби та ПС, транспортним засобом або органом ОПР.

(2) Значний збій, несправність або дефект аеродромного обладнання або системи, що призвів або міг призвести до загрози ПС, особам, які знаходяться на борту, або будь-яким іншим особам.

(3) Значні порушення освітлення, розмітки, маркування або розміщення знаків на аеродромі.

(4) Відмова системи аварійного сповіщення на аеродромі.

(5) Відсутність аварійно-рятувальних та протипожежних служб, передбачених діючими правилами.

1.3. Інші події 

(1) Пожежа, дим, вибух у будівлях або приміщеннях аеродрому, його околицях або в обладнанні, що призвело або могло призвести до загрози ПС, особам, які знаходяться на борту, або будь-яким іншим особам.

(2) Події, пов’язані з забезпеченням авіаційної безпеки на аеродромі (наприклад: незаконне проникнення на територію, саботаж, загроза вибуху бомби).

(3) Відсутність сповіщення про значну зміну експлуатаційних умов аеродрому, що загрожувало або могло загрожувати ПС, особам, які знаходяться на борту, або будь-яким іншим особам.

(4) Некоректна, неадекватна або відсутня обробка для запобігання обледеніння або з видалення льоду.

(5) Значний розлив палива під час заправки.

(6) Заправка забрудненого або невідповідного палива або інших основних рідин (кисень, азот, мастило, вода).

(7) Нездатність забезпечити задовільний стан поверхні ЗПС.

(8) Будь-яка ситуація, коли стан або діяльність людини безпосередньо сприяли або могли сприяти виникненню авіаційної події або серйозного інциденту.


2. Наземне обслуговування ПС

2.1. Події, пов’язані з обслуговуванням ПС на аеродромі 

(1) Зіткнення або небезпечне зближення ПС із земною поверхнею, з іншим ПС або перешкодою на землі або у повітрі.

(2) Несанкціоноване зайняття ЗПС або РД.

(3) Викочування/виїзд за межі ЗПС або РД.

(4) Значне забруднення конструкції, систем або обладнання ПС, викликане перевезеним багажем, вантажем або поштою.

(5) Поява в зоні руління, буксировки або руління заднім ходом перешкоди в вигляді транспортного засобу, обладнання або людини

(6) Поява стороннього об’єкта в зоні руху ПС аеродрому, що загрожувало або могло загрожувати ПС, особам, які знаходяться на борту, або будь-яким іншим особам.

(7) Пасажири або сторонні особи на пероні без нагляду.

(8) Пожежа, дим, вибух у будівлях або приміщеннях аеродрому, його околицях або в обладнанні, що призвело або могло призвести до загрози ПС, особам, які знаходяться на борту, або будь-яким іншим особам.

(9) Події, пов’язані із забезпеченням авіаційної безпеки на аеродромі (наприклад: незаконне проникнення на територію, саботаж, загроза вибуху бомби).

2.2. Погіршення якості роботи або повна відмова служби або функції

(1) Втрата або відмова зв’язку з ПС, транспортним засобом, органом ОПР або пунктом перонної служби.

(2) Значний збій, несправність або дефект аеродромного обладнання або системи, що поставило або могло поставити під загрозу ПС або осіб, які знаходяться на борту.

(3) Значні порушення освітлення, розмітки, маркування або розміщення знаків на аеродромі.

2.3. Особливі події, пов’язані з наземним обслуговуванням ПС 

(1) Неналежна організація посадки / висадки пасажирів, завантаження багажу, вантажу або пошти, що може суттєво впливати на масу або центрування ПС (включаючи помилки в розрахунках зведеної завантажувальної відомості).

(2) Від’їзд обладнання для посадки/висадки, що загрожував особам на борту ПС.

(3) Неналежне завантаження або закріплення багажу, вантажу або пошти, що здатне загрожувати ПС, його обладнанню або особам на борту, або створювати перешкоди при екстреній евакуації.

(4) Транспортування, спроба транспортування або обробка небезпечного вантажу, що призвела або могла призвести до загрози безпеці експлуатації ПС або до виникнення небезпечного стану (наприклад: інцидент або подія з небезпечним вантажем згідно з визначенням в Технічних інструкціях ICAO Doc 9284).

(5) Невідповідність за результатами звірки даних багажу і пасажирів.

(6) Невиконання необхідних процедур наземного обслуговування, особливо в частині процедури з видалення льоду, заправки паливом та завантаження, включаючи некоректне розташування або прибирання обладнання.

(7) Значний розлив під час заправки паливом.

(8) Заправка некоректної кількості палива, що може суттєво впливати на ресурс, льотні характеристики, центрування або конструктивну міцність ПС.

(9) Заправка забрудненого або невідповідного палива або інших основних рідин (враховуючи кисень, азот, мастило, воду).

(10) Поломка, несправність або дефект наземного обладнання, яке використовується для наземного обслуговування ПС, що призвело або могло призвести до пошкодження ПС (наприклад: буксирувальне водило або установка повітряного запуску).

(11) Невиконання, порушення технології, або невідповідність обробки для запобігання обледеніння або з видалення льоду.

(12) Пошкодження ПС обладнанням наземного обслуговування або транспортними засобами, включаючи пошкодження, про які раніше не заявляли.

(13) Будь-яка ситуація, коли стан або діяльність людини безпосередньо сприяли або могли сприяти виникненню авіаційної події або серйозного інциденту.


ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ З ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ ПС ІНШОЇ НІЖ СКЛАДНОЇ КОНСТРУКЦІЇ, ВКЛЮЧАЮЧИ ПЛАНЕРИ ТА ЛІТАЛЬНІ АПАРАТИ ЛЕГШІ ЗА ПОВІТРЯ

(Згідно з Додатком 1 до Наказу ДАСУ №1817)


1. ПС іншої ніж складної конструкції за виключенням планерів та літальних апаратів легших за повітря

1.1. Льотна експлуатація

(1) Ненавмисна втрата керування.

(2) Посадка за межами призначеної зони посадки.

(3) Неможливість забезпечити або помилка при забезпеченні характеристик ПС, потрібних для виконання зльоту, набору висоти або посадки, які очікуються для нормальних умов.

(4) Несанкціонована присутність ПС, машин, механізмів або людей на ЗПС.

(5) Викочування/виїзд за межі ЗПС.

(6) Будь-який політ виконаний ПС, яке не було льотно придатним, або передпольотна підготовка якого не була закінчена, що призвело або могло призвести до загрози ПС, особам, які знаходяться на борту, або будь-яким іншим особам.

(7) Ненавмисне потрапляння в область ІМС (умови польотів за приладами) ПС, що не сертифіковано по IFR (правилам польотів за приладами), або пілоту, не кваліфікованого для IFR, що призвело або могло призвести до загрози ПС, особам, які знаходяться на борту, або будь-яким іншим особам.

(8) Ненавмисне вивільнення вантажу.

1.2. Технічні події

(1) Аномально сильна вібрація (наприклад: вібрація повітряного гвинта, флаттер елерону або руля висоти).

(2) Будь-яка з систем керування польотом функціонує невірно або роз’єднана.

(3) Пошкодження або суттєве зношення конструкції ПС.

(4) Втрата будь-якої частини конструкції або конструктивного елементу ПС в польоті.

(5) Несправність двигуна, несучого гвинта, повітряного гвинта, паливної системи або інших критичних систем.

(6) Витік будь-якої рідини, що призвів до небезпеки пожежі, можливості небезпечного забруднення конструкції, систем або обладнання ПС або до виникнення загрози для осіб, які знаходяться на борту.

1.3. Взаємодія зі службами аеронавігаційної інформації та ОрПР 

(1) Взаємодія зі службами аеронавігаційної інформації (наприклад: некоректне обслуговування, суперечливі повідомлення або відхилення від параметрів диспетчерського дозволу), що призвело або могло призвести до загрози для ПС, осіб, які знаходяться на борту, або будь-яких інших осіб.

(2) Порушення порядку використання повітряного простору.

1.4. Аварійні та інші критичні ситуації 

(1) Будь-яка подія, що призвела до оголошення аварійного сигналу.

(2) Пожежа, вибух, дим, токсичні гази або токсична пара на борту ПС.

(3) Втрата працездатності пілота, що призвела до його неспроможності виконувати будь-які обов’язки.

1.5. Фактори зовнішнього середовища та метеорологія 

(1) Зіткнення ПС із земною поверхнею, з іншим ПС або перешкодою на землі або у повітрі.

(2) Небезпечне зближення ПС із земною поверхнею, з іншим ПС або перешкодою на землі, або у повітрі, що потребує невідкладного маневру відхилення для уникнення зіткнення.

(3) Зіткнення з представниками дикої природи, в тому числі зіткнення із птахами, що призвело до пошкодження ПС або втрати чи несправності будь-якої з його критичних систем.

(4) Створення для ПС перешкод, пов’язаних із використанням вогнепальної зброї, феєрверків, літаючих зміїв, лазерного випромінювання, ліхтарів високої потужності, лазерів, безпілотних авіаційних систем, моделей ПС та аналогічних засобів.

(5) Удар блискавки, який призвів до пошкодження ПС або втрати його функцій.

(6) Потрапляння в зону сильної турбулентності, що призвело до травмування осіб, які перебувають на борту ПС, або до необхідності післяпольотної перевірки на пошкодження ПС внаслідок турбулентності.

(7) Обледеніння, в тому числі обмерзання карбюратора, яке поставило або могло поставити під загрозу ПС, осіб, які перебувають на борту, або інших осіб.


2. Планери

2.1. Льотна експлуатація

(1) Ненавмисна втрата керування.

(2) Події, коли пілот планеру не зміг від’єднати трос лебідки або трос буксирування літака, і був вимушений виконати для цього аварійну процедуру.

(3) Будь-який випадок від’єднання троса лебідки або троса буксирування, якщо це призвело або могло призвести до загрози планеру, особам на борту або будь-яким іншим особам.

(4) У випадку мотопланера, відмова двигуна під час зльоту.

(5) Будь-який політ, виконаний планером, який не був льотно придатним, або передпольотна підготовка якого не була закінчена, що призвело, або могло призвести до загрози планеру, особам на борту або будь-яким іншим особам.

2.2. Технічні події

(1) Аномально сильна вібрація (наприклад: вібрація повітряного гвинта, флаттер елерону або руля висоти).

(2) Будь-яка з систем управління польотом функціонує некоректно або від’єднана.

(3) Пошкодження або суттєве зношення конструкції планера.

(4) Втрата будь-якої частини конструкції або конструктивного елементу планера в польоті.

2.3. Взаємодія зі службами аеронавігаційної інформації та ОрПР 

(1) Взаємодія зі службами аеронавігаційної інформації (наприклад: некоректне надання послуг, суперечливі повідомлення або відхилення від параметрів диспетчерського дозволу), що призвело або могло призвести до загрози планеру, особам на борту, або будь-яким іншим особам.

(2) Порушення порядку використання повітряного простору.

2.4. Аварійні та інші критичні ситуації

(1) Будь-яка подія, що призвела до оголошення аварійного сигналу.

(2) Ситуація, коли відсутні вільні зони для безпечної посадки.

(3) Пожежа, вибух, дим, токсичні гази або токсична пара на борту планера.

(4) Втрата працездатності пілота, що призвела до його неспроможності виконувати будь-які обов’язки.

2.5. Фактори зовнішнього середовища та метеорологія 

(1) Зіткнення планера із земною поверхнею, іншим ПС або перешкодою на землі або в повітрі.

(2) Небезпечне зближення планера із земною поверхнею, з іншим ПС або перешкодою на землі або у повітрі, що потребує невідкладного маневру відхилення для уникнення зіткнення.

(3) Створення планеру перешкод, пов’язаних із застосуванням вогнепальної зброї, феєрверків, літаючих зміїв, лазерного випромінювання, ліхтарів високої потужності, лазерів, безпілотних авіаційних систем, авіамоделей або аналогічних засобів.

(4) Удар блискавки, який призвів до пошкодження планера.


3. Літальні апарати легші за повітря (аеростати та дирижаблі)

3.1. Льотна експлуатація

(1) Будь-який політ виконаний літальним апаратом, що не був льотно придатним, або передпольотна підготовка якого не була закінчена, що призвело, або могло призвести до загрози літальному апарату, особам, які знаходяться у літальному апараті, або будь-яким іншим особам.

(2) Ненавмисне повне загасання пальника.

3.2. Технічні події

(1) Несправність будь-якого з наступних компонентів і елементів управління: забірної трубки паливного балона, поліспасту оболонки, фала управління, прив’язного каната, протікання ущільнювача клапана на пальнику, протікання ущільнювача клапана на паливному балоні, несправність карабіна, пошкодження паливного трубопроводу, клапана підйомного газу, оболонки або баллонета, несправність вентилятора, клапана скидання тиску (для газового аеростата), лебідки (для прив’язаних газових аеростатів.

(2) Значний витік або втрата підйомного газу (наприклад: газопроникність, неприлягання клапанів підйомного газу).

3.3. Взаємодія зі службами аеронавігаційної інформації та ОрПР 

(1) Взаємодія зі службами аеронавігаційної інформації (наприклад: некоректне обслуговування, суперечливі повідомлення або відхилення від параметрів диспетчерського дозволу), що призвело або могло призвести до загрози літальному апарату, особам, які знаходяться у літальному апараті, або будь-яким іншим особам.

(2) Порушення порядку використання повітряного простору.

3.4. Аварійні та інші критичні ситуації 

(1) Будь-яка подія, що призвела до оголошення аварійного сигналу.

(2) Пожежа, вибух, дим, токсичні гази або токсична пара у літальному апараті (не передбачені нормальною роботою пальника).

(3) Випадіння з кошика або гондоли осіб, які перебували у літальному апараті.

(4) Втрата працездатності пілота, яка призвела до його неспроможності виконувати будь-які обов’язки.

(5) Ненавмисний підйом або волочіння наземного екіпажу, що призвело до травмування або смерті будь-якої особи.

3.5. Фактори зовнішнього середовища та метеорологія 

(1) Зіткнення або небезпечне зближення літального апарату із земною поверхнею, з іншим ПС або перешкодою на землі або у повітрі, що поставило або могло поставити під загрозу літальний апарат, осіб, які перебувають у літальному апараті, або будь-яких інших осіб.

(2) Створення для літального апарату перешкод, пов’язаних з використанням вогнепальної зброї, феєрверків, літаючих зміїв, лазерного випромінювання, ліхтарів високої потужності, лазерів, безпілотних авіаційних систем, моделей ПС та аналогічних засобів.

(3) Попадання в область несприятливих погодних умов, що поставило або могло поставити під загрозу літальний апарат, осіб, які перебувають у літальному апараті, або будь-яких інших осіб.


Адреси для сповіщень про події

Сповіщення про авіаційні події та серйозні інциденти  надаються одночасно як до Державіаслужби так і до Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами

 

Інциденти та події, які підлягають обов’язковому сповіщенню протягом 72 годин після події

 

Інформація яка зазначена нижче застосовується тільки до суб’єктів авіаційної діяльності, які керуюся вимогами наказу Міністерства транспорту та зв’язку України   від 31.05.2010  № 320 «Про затвердження Положення про нагляд за безпекою  польотів у системі організації повітряного руху та змін до деяких нормативно-правових актів»

 

Державіаслужба

Національне бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами

 

Ремарка: інформація про подію надається в будь-який спосіб на вказані адреси

 

Резервна адреса 

Ремарка: інформація про подію надається в будь-який спосіб на вказані адреси

 

Резервна адреса 

сповіщення надсилаються у обсязі вказаному у Інформаційному листі Державіаслужби від 23.12.2019 №1.15-8717-19 на вказану адресу, при неможливості заповнення електронної форми сповіщення;

 

Ремарка: інформація про подію надається в будь-який спосіб на вказані адреси