Загальні рекомендації дистанційним пілотам

Дистанційні пілоти мають бути ознайомлені з відповідними національними нормами з питань безпеки, конфіденційності, захисту інформації, страхування, охорони навколишнього середовища та пам’ятати про відповідальність за здійснення кожного польоту.

Перед початком роботи дистанційний пілот має:

 • перебувати у такому фізичному та психічному стані, який би забезпечував безпечну експлуатацію безпілотних повітряних суден (далі – БПС), не мати захворювань і травм, які зумовлюють тимчасову або постійну втрату працездатності, та таких, що можуть призвести до раптової неможливості управляти БПС;
 • бути ознайомленим з інструкцією користувача БПС;
 • отримати оновлену інформацію щодо передбачуваної експлуатації БПС, будь-яких обмежень використання повітряного простору та умов польоту;
 • ознайомитися з зоною польотів БПС та перевірити умови, які можуть вплинути на політ БПС, зокрема місцезнаходження людей, майна, транспортних засобів, доріг, перешкод, аеродромів та будь-яких інших елементів, для яких експлуатація БПС може створити загрозу;
 • перевірити сумісність погодних умов на момент початку експлуатації та очікуваних погодних умов за весь період експлуатації, визначеними в інструкції виробника;
 • перевірити умови освітлення та потенційні джерела електромагнітної енергії, які можуть спричинити небажані ефекти, зокрема електромагнітні перешкоди або фізичні пошкодження обладнання БПС;
 • переконатись, що БПС придатне до польотів для безпечного виконання передбачуваного польоту і що його маса, включаючи корисне навантаження та інші обмеження, не перевищують встановлені виробником норми або обмеження та відповідають інструкції виробника;
 • переконатись в оновлені даних геоінформування (при наявності такої функції);
 • переконатись. що БПС має достатню рухову енергією для запланованої експлуатації і на випадок непередбачуваних ситуацій.

Під час польоту дистанційному пілоту необхідно:

 • забезпечити безпечну експлуатацію БПС щодо третіх осіб на землі та в повітрі шляхом підтримання БПС на безпечній відстані від осіб, тварин, майна, транспортних засобів, аеродромів та користувачів повітряного простору;
 • уникати маневрів, які загрожують безпечній експлуатації БПС та припинити політ у разі виникнення небезпеки для третіх осіб;
 • керувати БПС у межах обмежень, встановлених інструкціями виробника;
 • проводити постійне ретельне спостереження за повітряним простором навколо БПС для відстеження інших повітряних суден з метою забезпечення безпеки польотів;
 • одночасно керувати лише одним БПС;
 • дотримуватися встановлених заборон та обмежень використання повітряного простору;
 • не використовувати БПС для скидання будь-яких предметів або перевезення небезпечних вантажів, зброї, вибухових речовин і пристроїв, інших предметів, що можуть використовуватися для здійснення акту незаконного втручання, за винятком предметів і речовин, що використовуються у сільськогосподарській, садівничо-лісовій діяльності та перевезення цих предметів не суперечить вимогам законодавства;
 • не здійснювати польоти поблизу або усередині районів, де здійснюється розслідування авіаційних подій або ліквідація наслідків з надзвичайних ситуацій, крім випадків наявності відповідних повноважень.