РЕКОМЕНДАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНИМ ПІЛОТАМ

Дистанційні пілоти мають бути ознайомлені з відповідними національними нормами з питань безпеки, конфіденційності, захисту інформації, страхування, охорони навколишнього середовища та пам’ятати про відповідальність за здійснення кожного польоту.

Перед початком роботи дистанційний пілот має:

перебувати у такому фізичному та психічному стані, який би забезпечував безпечну експлуатацію безпілотних повітряних суден (далі – БПС), не мати захворювань і травм, які зумовлюють тимчасову або постійну втрату працездатності, та таких, що можуть призвести до раптової неможливості управляти БПС;

 

бути ознайомленим з інструкцією користувача БПС;

 

отримати оновлену інформацію щодо передбачуваної експлуатації БПС, будь-яких обмежень використання повітряного простору та умов польоту;

 

ознайомитися з зоною польотів БПС та перевірити умови, які можуть вплинути на політ БПС, зокрема місцезнаходження людей, майна, транспортних засобів, доріг, перешкод, аеродромів та будь-яких інших елементів, для яких експлуатація БПС може створити загрозу;

 

перевірити сумісність погодних умов на момент початку експлуатації та очікуваних погодних умов за весь період експлуатації, визначеними в інструкції виробника;

 

перевірити умови освітлення та потенційні джерела електромагнітної енергії, які можуть спричинити небажані ефекти, зокрема електромагнітні перешкоди або фізичні пошкодження обладнання БПС;

 

переконатись, що БПС придатне до польотів для безпечного виконання передбачуваного польоту і що його маса, включаючи корисне навантаження та інші обмеження, не перевищують встановлені виробником норми або обмеження та відповідають інструкції виробника;

 

переконатись в оновлені даних геоінформування (при наявності такої функції);

 

переконатись. що БПС має достатню рухову енергією для запланованої експлуатації і на випадок непередбачуваних ситуацій.

Під час польоту дистанційному пілоту необхідно:

забезпечити безпечну експлуатацію БПС щодо третіх осіб на землі та в повітрі шляхом підтримання БПС на безпечній відстані від осіб, тварин, майна, транспортних засобів, аеродромів та користувачів повітряного простору;

 

уникати маневрів, які загрожують безпечній експлуатації БПС та припинити політ у разі виникнення небезпеки для третіх осіб;

 

керувати БПС у межах обмежень, встановлених інструкціями виробника;

 

проводити постійне ретельне спостереження за повітряним простором навколо БПС для відстеження інших повітряних суден з метою забезпечення безпеки польотів;

 

одночасно керувати лише одним БПС;

 

дотримуватися встановлених заборон та обмежень використання повітряного простору;

 

не використовувати БПС для скидання будь-яких предметів або перевезення небезпечних вантажів, зброї, вибухових речовин і пристроїв, інших предметів, що можуть використовуватися для здійснення акту незаконного втручання, за винятком предметів і речовин, що використовуються у сільськогосподарській, садівничо-лісовій діяльності та перевезення цих предметів не суперечить вимогам законодавства;

 

не здійснювати польоти поблизу або усередині районів, де здійснюється розслідування авіаційних подій або ліквідація наслідків з надзвичайних ситуацій, крім випадків наявності відповідних повноважень.

Наведені нижче запити та інформування здійснюються у день провадження діяльності з ВПП у випадках, коли правилами передбачено подання заявки  та отримання дозволу на ВПП.

 

Мова спілкування в день польотів безпілотних ПС – українська чи російська.

 

  1. Примірний зміст запиту дозволу та умов ВПП у старшого штурмана Украероцентру або центру ОрПР, що здійснюється

 

не пізніше ніж 1 годину до початку діяльності з використання повітряного простору:

Білий Олександр. Польоти безпілотного повітряного судна  у зоні поблизу н.п. Вільне (надати географічні координати місця запуску БПС). Початок польотів о 08.00. Прошу дозвіл та умови ВПП.

 

  1. Примірний зміст інформування відповідних органів ОЦВС, органів управління Повітряних Сил ЗС України та, при необхідності, органів Держприкордонслужби, що здійснюється:

 

за 10 хвилин до запланованого часу початку провадження діяльності з ВПП:

Білий Олександр. Через 10 хвилин – початок польотів безпілотного повітряного судна у зоні UKRХХХ (або у зоні поблизу н.п. Вільне (надати географічні координати місця запуску БПС)). Висота польотів – до 100 м над рівнем земної поверхні. Польоти плануються на протязі 2 годин;

 

протягом 5 хвилин від фактичного часу вильоту БПС (початку польотів):

Білий Олександр. Розпочато польоти безпілотного повітряного судна у зоні UKRХХХ (або у зоні поблизу н.п. Вільне (надати географічні координати місця запуску БПС));

 

протягом 5 хвилин від фактичного часу перерви у польотах тривалістю понад 1 годину:

Білий Олександр. Перерва у польотах безпілотного повітряного судна (безпілотних повітряних суден)  у зоні UKRXXX (або у зоні поблизу н.п. Вільне (та надати географічні координати місця запуску БПС)) через метеоумови (або технічну несправність). Орієнтовний час перерви – 1.5 години;

 

не пізніше ніж 10 хвилин після розрахункового часу початку польотів БПС – про відміну або перенесення початку польотів:

Білий Олександр. Початок польотів безпілотного повітряного судна у зоні UKRXXX (або у зоні поблизу н.п. Вільне (надати географічні координати місця запуску БПС)) перенесено через метеоумови (або технічну несправність) на 20 хвилин (або надати інформацію про відміну польотів).

 

Примітки. При поновленні польотів БПС після перерви чи їх початку після перенесення, дозвіл та умови ВПП запитуються, а інформування здійснюється у порядку, наведеному вище.