Затверджено видання 1 процедури PR АМО.A-140 «Процедура оцінювання кваліфікації та компетентності персоналу, який засвідчує технічне обслуговування повітряних суден, які відносяться до категорії історичних повітряних суден, повітряних суден, які були в експлуатації в збройних силах і типова конструкція якого не має аналога, схваленого компетентним органом для експлуатації в цивільній авіації

Розміщено за посиланням.