Збалансований облік вимог ОНС

З метою забезпечення виконання вимог ст. 10 та Розділу X Повітряного кодексу України Державна авіаційна служба України проводить заходи направлені на впровадження та дотримання Збалансованого обліку вимог безпеки польотів та охорони навколишнього середовища.

На виконання вищезазначеного Державіаслужбою розробилено та затвержено Експлуатаційну директиву ЕД – 11 – 17 від 07.03.2017 року

«Забезпечення збалансованого обліку вимог безпеки польотів та охорони навколишнього середовища» 

ЕД – 11 – 17 від 07.03.2017 року ставить перед експлуатантами аеродромів вимоги, щодо забезпечення безпеки польотів та охорони навколишнього середовища, а саме впровадження системи екологічного менеджменту (СЕМ) у відповідності до міжнародного стандарту ДСТУ ISO 14001:2015. Система екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування.

В рамках СЕМ експлуатанти аеродрому мають розробити екологічну політику для свого підприємства та Програму дій направленої на скорочення негативного впливу на навколишнє середовище.

Дана програма має містити інформацію, щодо:

Впливу на атмосферне повітря

Впливу на ґрунти

Вплив на водні об'єкти

Поводження з відходами

Параметричне забруднення (шум, вібрація)