Збалансований облік вимог ОНС

Авіаційні правила України «Вимоги до експлуатанта аеродрому щодо просторового зонування території навколо аеропорту з умов впливу авіаційного шуму» базуються на засадах директива Європейського парламенту та Ради від 25 червня 2002 року № 2002/49/ЄС про оцінку та керування процесами, пов’язаними із шумом навколишнього природного середовища.  Разом з тим, забезпечуєть нормативне врегулювання процедури виявлення проблеми авіаційного шуму на приаеродромній території та визначення пов’язаних з шумом заходів, які б дозволяли отримати максимальні екологічні вигоди найбільш ефективним, виходячи з витрат, способом, що передбачено розділом V «Збалансований підхід до управління шумом» тома I Додатка 16 ICAO.  

 

Авіаційними правилами встановлюються процедури щодо:

 

- просторового зонування території навколо аеропорту з урахуванням умов впливу авіаційного шуму;

 

- побудови карт шуму;

 

- визначення показників авіаційного шуму в аеропорту та на території поблизу нього під час зльоту, польоту, посадки повітряних суден, запуску та випробування авіаційних двигунів. 

 

Відповідно до вимог Авіаційних правил результати вимірювань характеристик авіаційного шуму знаходяться у відкритому доступі на веб-сайтах аеропорту (аеродрому) та розглядаються як основа для контролю за виконанням заходів, спрямованих на зниження рівня авіаційного шуму.

 

З метою доступності та зрозумілості даних щодо рівнів та контурів шуму Державіаслужбою запропоновано використання онлайн системи для збору інформації щодо шумів від авіаційної інфраструктури (з геопросторовою інформацією) з візуалізацією (інтерактивною мапою України) nomos.avia.gov.ua 

З метою забезпечення виконання вимог ст. 10 та Розділу X Повітряного кодексу України Державна авіаційна служба України проводить заходи направлені на впровадження та дотримання Збалансованого обліку вимог безпеки польотів та охорони навколишнього середовища.

На виконання вищезазначеного Державіаслужбою розробилено та затвержено Експлуатаційну директиву ЕД – 11 – 17 від 07.03.2017 року 

ЕД – 11 – 17 від 07.03.2017 року ставить перед експлуатантами аеродромів вимоги, щодо забезпечення безпеки польотів та охорони навколишнього середовища, а саме впровадження системи екологічного менеджменту (СЕМ) у відповідності до міжнародного стандарту ДСТУ ISO 14001:2015. Система екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування.

В рамках СЕМ експлуатанти аеродрому мають розробити екологічну політику для свого підприємства та Програму дій направленої на скорочення негативного впливу на навколишнє середовище.

Інформаційний лист з доданими типовими формами 

Дана програма має містити інформацію, щодо:

Звіт щодо забезпечення збалансованого обліку вимог безпеки польотів та охорони навколишнього середовища за 2021 рік