Зв’язок, навігація, спостереження (CNS)

Системи зв’язку, навігації, спостереження (сommunication, navigation, surveillance – CNS)  та автоматизовані системи керування повітряним рухом є основою надання надійного, безпечного та ефективного обслуговування польотів у повітряному просторі України та у повітряному просторі над відкритим морем, де відповідальність за обслуговування повітряного руху покладена міжнародними договорами  на Україну.

Відділ зв’язку, навігації, спостереження (CNS) забезпечує дотримання функціювання наземних засобів радіотехнічного забезпечення у відповідності до національних вимог і стандартів та рекомендованої практики ICAO. Основні технічні вимоги до зазначених систем встановлено 10 Додатком ICAO  “Авіаційний електрозв’язок”.